דב נואם בקריאה ראשונה של תיקון לחוק התכנון והבנייה

04.03.10 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

ב-2 במרץ 2010 נאם דב במליאת הכנסת לפני ההצבעה בקריאה ראשונה על תיקון לחוק התכנון והבנייה. להלן הנאום:

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. החוק שעומד בפני הכנסת הוא חוק רע. הוא פשוט חוק רע מהרבה מאוד סיבות והרבה מאוד טעמים. יש לנו מערכת תכנונית שיש בה ליקויים, יש בה פגמים, ואפשר וצריך לתקן אותה. אפשר לקצר הליכים, אפשר לייעל את הליכי הרישוי, אבל גבירותי ורבותי, חברות וחברי הכנסת – התכנון הוא לא אויב. התכנון הוא לא אויב, המתכננים הם לא האויב, אנחנו לא רוצים לגמד אותם, לא רוצים לצמצם את יכולתם להשפיע. להיפך. אנחנו רוצים אותם, אנחנו צריכים אותם, צריכים את המערכת התכנונית. יושב בתוך הוועדה מתכנן, אחד מתוך רבים. שלא תחשבו שזה כולה ועדה של מתכננים והפוליטיקאים ויתר האנשים נמצאים במיעוט כי כל המתכננים האלה משתלטים על הדיון. יושב שם מתכנן אחד, מתכנן המחוז, ומה לעשות, הוא לא נמצא בדעה מייעצת, הוא נמצא בדעה מלאה. יש לו גם יכולת להצביע. מה רע בזה? מה הפסול בזה? זה בדיוק מה שמאפשר למתכנן המחוז לבוא, ולא רק להיות יועץ חיצוני, לא רק להיות עוד אחד מאותם אדריכלים ואנשי מקצוע שמופיעים בפני הוועדה ומשמיעים עמדות מקצועיות, אלא לשבת שם מסביב לשולחן כשווה בין שווים, להגיד את עמדתו, להגיד את דעתו, ולגרום גם שדעתו תישמע ויהיה לה משקל.

עכשיו באים ומנסים לצמצם את הכוח העצום הזה של המתכננים, את היכולת שלהם להצביע בישיבת הוועדה. אני אומר, אדוני היושב-ראש – בדרך כלל כשבאים לתקן משהו, צריך לראות קודם כול מה שבור, מה לא בסדר, מה באו המתקנים לתקן פה, מה כל כך לקוי במערכת שבה המתכנן יכול להצביע. אולי יביאו לנו דוגמאות כלשהן שזה גרם לשיבוש, שזה הדבר שגרם להארכת הליכים. אתה יודע, אולי בגלל ההצבעה הזאת של המתכנן, כל ההליכים נתקעים, כי המתכנן מצביע?!

לכן, אני אומר בצער, אדוני היושב-ראש, שלא כאן אני רואה את הבעיה. לא זו הבעיה של מערכת התכנון – שגם מתכנן המחוז יכול להצביע. אני רואה בעיה מכיוון אחר, מכיוון אחר לחלוטין. אני רואה בעיה של אינטרסים שמנסים להשפיע, מנסים לגרום לדברים ולקדם החלטות, ויושב לו מתכנן שנקודת הראות שלו היא מקצועית והשיקול שלו הוא מקצועי, ומציג עמדה אחרת, ומאחורי העמדה הזאת יש גם משקל – אומנם של קול אחד, אבל משקל, זו ה"רעה" שרוצים לבער.

אדוני היושב-ראש, אני רואה בהצעת החוק הזאת התקפה מיותרת לחלוטין על מערכת התכנון. יש מה לתקן במערכת התכנון. בואו נתקן את מה שצריך, בואו לא נקלקל את מה שתקין, וזה מה שעושים בהצעת החוק הזאת.

אבל, מעבר לכל הדברים האלה, אני מתפלא גם על היוזמים, על הבהילות שאחזה בהם. הרי עומדת בפני הכנסת הצעת חוק ענקית, מהפכנית, חוק תכנון ובנייה חדש. מה אצה הדרך כרגע לקדם, להקדים את חוק התכנון והבנייה החדש בהוראה אחת שבדחיפות מנסה להתמודד עם הבעיה הזאת של יכולתו של המתכנן להצביע? מדוע צריך להקדים את הנושא הזה ליתר הנושאים בחוק התכנון והבנייה?

אדוני היושב-ראש, אני מציע לכנסת להצביע נגד החוק הזה בקריאה ראשונה. אני מציע ליוזמים של החוק הזה לקחת את הרעיון הזה ולהכניס אותו למסגרת הדיונים שיהיו בכנסת על הרפורמה בחוק התכנון והבנייה. אני מבטיח שבדיונים האלה אנחנו נשתדל להיות קשובים. אני מקווה שנצליח להיות קשובים אחד לשני, שננהל דיונים רציניים ועניינים. אבל, בוודאי אסור להקדים את העגלה לסוסים, אסור לבצע מחטפים לפני החוק הזה, ובוודאי לא מחטפים כל כך בעייתיים וכל כך פסולים. תודה רבה.