רפורמת נתניהו בתכנון ובבנייה עברה בקריאה ראשונה בכנסת

17.03.10 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

חוק התכנון והבנייה החדש שמקדמת הממשלה עבר בקריאה ראשונה בכנסת. החוק עתיד להחליף את חוק התכנון והבנייה הקיים תוך יצירת שינויים מרחיקי לכת בהליכי התכנון הנהוגים כיום. הרפורמה החדשה מהווה איום של ממש על ערכי הסביבה והשטחים הפתוחים ומתעלמת מההיבטים החברתיים של התכנון. על אף ההצהרות לפיהן חוק התכנון החדש אמור להרחיב את שיתוף הציבור בהליכי התכנון, בפועל הוא מייצר מנגנונים שלא יאפשרו זאת. הצעת החוק כוללת שינוי מקיף של חוק מקיף, חוק של כ-600 סעיפים בכ- 250 עמודים והיא מועברת תוך דיון מהיר ללא שימוע ציבורי משמעותי.

ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש), יו"ר הועדה המשותפת של הכנסת לענייני בריאות וסביבה, אמר: "פירוק מנגנוני התכנון בשירותם של בעלי ההון והנדל"ן הוא בכייה לדורות. בנייה מהירה ללא התייחסות לשיקולים חברתיים, סביבתיים ובריאותיים מסוכנת לכולנו. כדי באמת לקצר הליכי תכנון צריך לעודד את שיתוף הציבור כבר בשלבים המוקדמים של התכנון: שיתוף הציבור מייצר לא רק תכנון איכותי יותר, אלא במקרים רבים חוסך את התנגדויות התושבים שמוגשות בדיוק בגלל שאין שיתוף והתייעצות".

ח"כ חנין הוסיף ואמר כי: "למרות ההשפעה הדרמטית של חוקי התכנון על בריאות ועל אוכלוסיות מוחלשות משרדי הבריאות והרווחה מודרים ממוסדות התכנון המוצעים. החוק מבטל את מקומם של נציגי האוכלוסייה הערבית במועצה הארצית ובוועדות המחוזיות בזמן שהאוכלוסייה הזאת נפגעת באופן משמעותי ביותר מהצורה ומהמתכונת של התוכניות הקיימות."