השדולה הסביבתית-חברתית: הרפורמה בתכנון – איום קריטי על השטחים הפתוחים

03.03.10 קטגוריית: ירוק

דב: "מרבית המאבקים שתוארו כאן היום ראויים לחקירת מבקר המדינה"

השדולה הסביבתית-חברתית בראשות ח"כ דב חנין וח"כ ניצן הורוביץ, קיימה היום דיון בנושא פרויקט המלונאות בתמנע ועתיד השטחים הפתוחים לאור הרפורמה בתכנון והבניה. בשדולה השתתפו חברי הכנסת איתן כבל ואורית זוארץ, נציגי משרדי הממשלה, נציגי התנועה הסביבתית ותושבי המקום.

במסגרת השדולה נחשף דו"ח החלופות שהכינה החברה להגנת הטבע למיקום פרויקט המלונאות בתמנע, שהוכן בעקבות ההחלטה של הוועדה המחוזית לבחון מחדש את מיקום המלון המתוכנן כיום בעמק ססגון.

הדוח מגלה כי קיימות כיום כשמונה חלופות למיקום פרויקט המלונאות בתמנע, ביניהן חלופת האפס, המצויות בסמיכות למיקום הנוכחי, שהינן צמודות דופן לאזורים מבונים ויישובים קיימים, ולכן פגיעתן הסביבתית פחותה בהרבה.

עו"ד נירית לוטן מארגון אדם טבע ודין, טענה כי היזם, יואב איגרא, מנסה להשתיק את הדיון הציבורי באמצעות תקיפת דו"ח החלופות אותו הציגה החברה להגנת הטבע.

ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש), יו"ר עמית של השדולה הסביבתית-חברתית אמר כי: "אנו מעודדים תיירות סביבתית, אולם יצירת שינוי מהותי בסביבה פוגע בתיירות זו. מדובר באזור מיוחד שדורש הגנה. השדולה החליטה לאמץ את דו"ח החלופות של החברה להגנת הטבע וקוראת לוועדה המחוזית לקיים דיון מלא בחלופות". הוא הבטיח כי השדולה תמשיך לעקוב אחר הנושא.

***

במסגרת הדיון בדו"ח השטחים הפתוחים של החברה להגנת הטבע, הוצגו חמישה מאבקים ציבוריים על הטבע והסביבה. את המאבקים הציגו תושבי האזור, אשר מנהלים פעילות ציבורית למען הטבע ובשם זכותם לאיכות חיים.

ח"כ ניצן הורוביץ, יו"ר עמית של השדולה הסביבתית-חברתית אמר כי: "הרפורמה, והדרך בה היא מקודמת, היא דורסנית ועגומה, ותעמיד אותנו בפני מציאות עגומה. זהו האתגר הגדול ביותר שעמד בפני התנועה הסביבתית בשנים האחרונות".

ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש), יו"ר עמית של השדולה הסביבתית-חברתית סיכם את הדיון ואמר כי: "כל המאבקים המקומיים על השטחים הפתוחים קשורים זה לזה. הרפורמה בתכנון תגרום למצב קשה הרבה יותר. זו ההזדמנות לומר לאזרחים: חברו את המאבקים המקומיים למאבק ארצי נגד הרפורמה".

תושבי עמק יזרעאל הציגו את המאבק למניעת הקמת שדה תעופה בינלאומי בשדות עמק יזרעאל, מהלך שקודם מבלי שנבחן לעומק ומבלי שנבדקו משמעויותיו הסביבתיות. למאבק שותפים כ-40 יישובים באזור.

תושבי אלעד הציגו את מאבקם כנגד הרחבת העיר על חשבון שטחי יער סמוך ועל חשבון שמורת הטבע הגובלת בעיר. התושבים ציינו כי שטחים אלה מהווים מקום מפלט של התושבים אל הטבע.

תושבי ערד הביעו את התנגדותם להקמת העיר החדשה כסיף, המתוכננת לקום בסמוך לערד. התושבים הביעו את חששם כי העיר החדשה כסיף תוביל להחלשת המרקם העירוני והחברתי בערד, ותפגע בערכי הטבע והמורשת באיזור.

ח"כ איתן כבל הביע את התנגדותו להקמת יישובים חדשים ותמך בעיבוי קיימים: "אין ספק כי יש למצוא פיתרון לאוכלוסיה החרדית, אבל צריך לעשות זאת בחוכמה. לתקוע עיר בלב המדבר, בלב השטח הפתוח, זה דבר לא הגיוני שאסור לעשותו".

תושבי איזור חריש, ועד הפעולה למען חריש ירוקה וועד התושבים של וואדי ערה, ציינו כי המהלכים לקידום הרחבת חריש והפיכתה לעיר חרדית תשנה לחלוטין את אופי האזור. התושבים טענו כי התוכניות מקודמות ללא התייעצות ושיתוף של התושבים המקומיים.

בני נוער מחוגי הסיור של החברה להגנת הטבע במבשרת, הציגו את פעילותם למען השמירה על נחל חלילים, הסמוך ליישוב. בפתחת הנחל מתוכנן לקום פרויקט מגורים ומרכז מסחרי, שיפגע אנושות בנחל. בני הנוער הציגו את פעילותם לאורך השנים.

היום מסתיימת תקופת הגשת ההתנגדויות לתסקיר החוק לתכנון והבניה. המשתתפים הביעו את חששם העמוק מפני הרפורמה, העלולה להוביל לפגיעה בלתי הפיכה בערכי טבע וחברה, ובזכותו של הציבור להשפיע על תהליכי פיתוח באזור בו הם חיים.