אי שוויון – זה עולה לנו בבריאות. קמפיין חדש של רופאים לזכויות אדם

07.04.10 קטגוריית: חברה וכלכלה

הפערים החברתיים-הכלכליים בישראל ובשטחים הכבושים הולכים ומתרחבים וגובים מחיר בבריאות ובחיי אדם. ביום הבריאות העולמי, שצוין ב-7 באפריל, פתחה עמותת רופאים לזכויות אדם בקמפיין שכותרתו "אי שוויון – זה עולה לנו בבריאות", הקורא לראש הממשלה להכריז על סגירת הפערים בבריאות כיעד חברתי ראשון במעלה, ולתקצב יעד זה בהתאם.

רופאים לזכויות אדם (בשיתוף עם אקטיבסטילס – קולקטיב צלמים המתעד הפרת זכויות אדם ואת המאבק בכיבוש) מפרסמת במסגרת הקמפיין גלויות החושפות את אי השוויון בישראל ובשטחים הכבושים בנושאים: מים, שירותי בריאות, ומדיניות הגירה (לצפייה בצד האחורי של הגלויות). אלפי גלויות מחולקות בימים אלו ברחבי הארץ, לקהל הרחב ולקהילה הרפואית בישראל.

העמותה פרסמה קובץ ניירות עמדה על פערים בבריאות בישראל: אי שוויון בפריסת מכשירים רפואיים מיוחדים בין פריפריה למרכז; אי שוויון בהיקף, בפריסה ובזמני המתנה לתור ברפואה שניונית בין פריפריה למרכז; השתתפויות עצמיות גבוהות, אשר מונעות מחולים עניים לקבל טיפול רפואי או תרופות; פערים משמעותיים במדדי הבריאות ובזמינות ובנגישות של שירותים רפואיים בין ערבים ליהודים.

בהודעה שהוציאה העמותה נכתב: "רופאים לזכויות אדם מאמינה כי לכל אדם הזכות לבריאות, וכי היא בסיס למימושן של זכויות אדם אחרות ונגזרת מהן. אנו מאמינים כי זוהי חובתה של מדינת ישראל ליישם זכות זו באופן שוויוני כלפי כלל האוכלוסיות והפרטים תחת שליטתה: תושבי ישראל המבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי, הבדואים בכפרים הבלתי מוכרים בנגב, אסירים ועצירים, הפלסטינים בשטחים הכבושים, מהגרי עבודה, חסרי מעמד אזרחי, פליטים ומבקשי מקלט".

לקריאת קובץ ניירות העמדה: אי שוויון בבריאות

תחנה לבריאות המשפחה

מבקשי מקלט.

מים.