השדולה הסביבתית מזהירה את הממשלה: אל תחזרו על שגיאות חוק הפיקדון

25.04.10 קטגוריית: ירוק

ראשי השדולה הסביבתית-חברתית בכנסת, ח"כ ד"ר דב חנין וח"כ ניצן הורוביץ, בירכו על אישור הצעת החוק הממשלתית בעניין האריזות אך הביעו צער על כך שהצעת החוק הפרטית לא עברה.

ראשי השדולה אמרו כי הם שמחים שהצעת החוק הממשלתית אימצה את מרבית העקרונות של הצעת החוק הפרטית, שעלתה אף היא היום לועדת השרים לענייני חקיקה. יחד עם זאת ההצעה הממשלתית עדין איננה מבטיחה באמת, בנוסחה הנוכחי, אחריות ישירה של היצרנים לאיסוף האריזות ולמחזורן, להבדיל ממה שנקבע בהצעה הפרטית. ח"כ חנין וח"כ הורוביץ קוראים לממשלה לאמץ במלואו את עקרון האחריות הישירה של היצרנים לאריזות: "אסור לחזור על השגיאות שנעשו בחוק הפיקדון. חייבים להבטיח מנגנון אפקטיבי באמת של אחריות ישירה של היצרנים לאיסוף האריזות המיוצרות ולמחזורן".