עוצרים את רפורמת נתניהו – מפגינים נגד "מדינת חולילנד"

21.04.10 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

ביום רביעי, ה-28 באפריל, תתקיים בירושלים הפגנה גדולה ומשולבת נגד הרפורמה הניאו-ליברלית בחוקי התכנון והבנייה של ממשלת ישראל הימנית. ההפגנה תיערך בצילה של פרשת הולילנד המסתעפת – הממחישה את הסכנות שבהחלשת מערכות התכנון בישראל: עוד שחיתות, הרס השטחים הפתוחים ונזקים חברתיים עצומים לתועלת בעלי ההון. ח"כ דב חנין ישתתף בהפגנה, שבה ייקחו חלק, בין היתר: פעילי חד"ש, קמפוס לכולנו, מרצ, התנועה הירוקה ואנשי תא קדימה באוניברסיטה העברית. ההפגנה תתקיים בשעה 18:00 בכיכר ציון שבמרכז ירושלים.