פורסם דו"ח מדאיג של הכנסת על הדברה בחקלאות בישראל

25.05.10 קטגוריית: ירוק

היום (שלישי, ה-25 במאי) התפרסם דו"ח מרכז מידע ומחקר של הכנסת בנושא שימוש בחומרי הדברה בחקלאות בישראל. הדו"ח נכתב לבקשתו של ח"כ ד"ר דב חנין בעקבות מחקרים חדשים על ההשפעות הבריאותיות והסביבתיות של חומרים אלו. בדו"ח מתוארת השפעתם המסוכנת של חומרי ההדברה על הבריאות, על מקורות המים, הקרקע והאוויר ועל בעלי החיים. על פי ממצאי הדו"ח, המשרד להגנת הסביבה הוא האחראי למזעור הנזקים הסביבתיים הנובעים משימוש בחומרי ההדברה, אולם בשל מחסור בכוח-אדם ובמשאבים כספיים המשרד אינו עורך בקרה על איכות המים, הקרקע והאוויר בסביבה החקלאית.

ח"כ ד"ר חנין הגיב בחריפות על הממצאים העולים ממנו ואמר כי: "התמונה המצטיירת מהדו"ח היא מדאיגה מאוד – העדר הגנה על הבריאות שלנו מפני פגיעתם של חומרי הדברה. מערכות ההסדרה והפיקוח הקיימות אינן מספקות. נימוקים תקציביים אינם יכולים להצדיק את החולשות הקיימות של המערכות, שכן גם מבחינה כלכלית עלויות הנזקים גבוהות בהרבה מעלותה של התמודדות ראויה עם הסכנה".

ח"כ חנין, יו"ר הועדה המשותפת לסביבה ובריאות של הכנסת הודיע כי בכוונתו לכנס דיון דחוף בנושא ביום הסביבה הבינלאומי שיצוין בכנסת ב-2 ביוני, בו ייבדקו באופן מקיף ממצאי הדו"ח יחד עם כל הגורמים המעורבים, במטרה להביא למהלכים של שינוי מעשי בתחום.

לקריאת הדו"ח המלא:
שימוש בחומרי הדברה בחקלאות – הכנסת, מרכז המחקר והמידע