"גם במשפט שדה צריך לשמור על הבחנה בין קטגור לבין שופט"

07.06.10 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש) תקף היום בחריפות את אופן ניהול הדיון בעניין שלילת הזכויות של חברי הכנסת הערבים בועדת הכנסת. לדבריו: "גם במשפט שדה ישנה הפרדה בין תפקיד השופט לתפקיד הקטגור. אך בוועדה לקח על עצמו ח"כ יריב לווין את שני התפקידים והוא ממלא בהזדהות גמורה את תפקיד הקטגור וגם את תפקיד היו"ר. שאלותיי הלגיטימיות בעניין זה לא נענות ותגובתו היחידה של היו"ר הייתה להוציא אותי מהדיון פעם אחר פעם. ניסיון כזה להשתקה לא מרפה את חומרת העניין. אני קורא להפסיק את הדיונים בועדת הכנסת ולבחון את כל אופן התייחסות הכנסת לחברי הכנסת הערבים בימים מסוכנים אלה של התלהמות והסתה".