לא לעוד מצב חירום

18.06.10 קטגוריית: כללי

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, שוב אנחנו  מגיעים לטקס הזה, שנערך אצלנו אחת לשנה, ובאופן שגרתי אנחנו שבים ומאריכים את מצב החירום בלי לשאול שאלות ובלי לבדוק בדיקות, כי פשוט התרגלנו שמצב חירום הוא המצב הרגיל אצלנו. אנחנו כבר לא נוכל לדעת איך לחיות אם זה לא בחירום.

עמיתי חברי הכנסת, אני חולק על הגישה הזאת. אני חושב שהגיע הזמן להחליט להפסיק את מצב החירום ולהכריז על מצב חירום כאשר יהיה באמת מצב חירום, כאשר פורצת מלחמה, כמו שפרצה המלחמה בלבנון או המלחמה בעזה – אז אפשר להכריז מצב חירום. אי-אפשר לקיים חברה ומדינה במצב קבוע של חירום.

לכן, עמיתי חברי הכנסת, אני מציע לכנסת לא לאשר את בקשתה של הוועדה המשותפת להאריך את מצב החירום.

עמיתי חברי הכנסת, היום מתפרסם דוח "בצלם", שמספר לנו למשל על 222 עצירים מינהליים שעצורים במדינה הזאת בלי משפט, חלקם אפילו מוחזקים יותר משנתיים – 25. עציר אחד הוחזק יותר מארבע שנים וחצי. זה חלק מאותו עולם של חירום שצריך להשתחרר ממנו, עולם שבו אפשר להחזיק אנשים במעצר ללא משפט זמן כל כך רב.

אבל אנחנו לא עוסקים רק בדברים מסוג זה. בחוק כמו חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), אותו חוק שמתיר מעצרים מינהליים ושתלוי בהכרזה על מצב חירום. אנחנו מדברים על שורה ארוכה של חוקים נוספים – סעיף 37א לפקודת הנזיקין, שמונע מאנשים שנפגעו מרשלנות, בשל מצבו של שטח צבאי,  תחזוקתו, תיקונו, והשימוש בו להגיש תביעה נזיקית, סעיף שהוא באמת פגיעה בזכות אזרחית בסיסית.

אבל הרבה מאוד חוקים אחרים, עמיתי חברי הכנסת, שהגיע הזמן להחליט מה מהם אנחנו רוצים שיהיה בספר החוקים שלנו, מה מהם אנחנו לא רוצים שיהיה בספר החוקים שלנו – יש פה רשימה ארוכה, אני לא יודע מי מחברי הכנסת טרח לעיין בה, של הסדרים שתלויים בקיומו של מצב החירום. אני לא אקרא את כל הרשימה הזאת, אני יכול רק להזכיר למשל את צו הפיקוח על המזונות (מכירת בשר גמל) מ-1943 שאני מבין שרוצים שהוא יבוטל, אבל עדיין לא בוטל. חבר הכנסת רותם, אני מבין שאתה רוצה לשמור על צו הפיקוח על המזונות (מכירת בשר גמל) מ-1943 אבל אני מציע שאולי נשקול את הצו הזה. הגיע הזמן שנשקול אותו ונבחן אותו ונראה אם אנחנו רוצים לפקח על מכירת בשר גמל או לא רוצים לפקח על מכירת בשר גמל.

אבל עמיתי חברי הכנסת, זו רשימה ארוכה מאוד של חיקוקים מן הגורן ומן היקב, שהגיע הזמן לעשות בהם סדר ולהחליט מה אנחנו צריכים מהם ומה אנחנו לא צריכים מהם. מה שמדינת ישראל צריכה, בואו נתכבד ונחוקק אותו כחוק ראשי של מדינת ישראל, ומה שמדינת ישראל לא צריכה – בואו נשתחרר משרידי המנדט הבריטי ומכל מיני מנגנונים שיצרנו אחרי שנות המנדט הבריטי אבל לא מתאימים למדינה דמוקרטית.

עמיתי חברי הכנסת, הגיע הזמן לעשות מעשה, לבטל את מצב החירום ולקבוע למדינת ישראל הסדרים שמתאימים למדינה דמוקרטית ומתקדמת.