"פרויקט הפקת פצלי שמן בשפלת יהודה מחייב דיון מעמיק, שקוף ורציני"

28.06.10 קטגוריית: ירוק

הוועדה המשותפת לסביבה ובריאות של הכנסת, בראשות ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש), קיימה ביום שני, ה-28 ביוני, דיון בתוכניות להפקת פצלי שמן בחבל עדולם שבשפלת יהודה. בדיון השתתפו עשרות מוזמנים, בהם נציגות של היזמים בראשות הח"כ ושר התשתיות לשעבר אפי איתם, נציגי ועדי הפעולה של התושבים באזור, נציגי משרדי הממשלה השונים, נציגי הארגונים הסביבתיים ובהם החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין, נציגי הקרן הקיימת לישראל, רשות הטבע והגנים ואנשי מקצוע ומדע מתחומים שונים.

יו"ר הועדה המשותפת, ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש) אמר: "מדובר בפרויקט ענק שמעורר באופן טבעי שאלות ענקיות. הפרויקט מעורר שאלות רבות: כלכליות, חברתיות, סביבתיות ובריאותיות. בחינת הסוגיות חייבת להיות עניינית, מקיפה, מעמיקה ומקצועית כי ההשלכות עשויות להיות מרחיקות לכת".

ח"כ חנין קרא לקיים את הדיון בשקיפות מרבית וליצור במהירות תשתית משותפת של מידע על הסוגיות השונות המתעוררות סביב הפרויקט. הוא ביקש מכל הגורמים המעורבים להעביר לידי הועדה המשותפת את כל החומרים וניירות העמדה והמחקר העומדים לרשותם והבטיח כי החומרים הנ"ל יועמדו לעיון הציבור באתר פתוח שיוקם לצורך זה במסגרת אתר הכנסת.

ח"כ חנין קרא לבחון את הפרויקט, בין היתר, בהיבטים של מדיניות האנרגיה הכוללת של מדינת ישראל, של שמירה על שטחים פתוחים והמרחב הביוספרי שמתוכנן בשפלת יהודה, של הגנה על האופי החקלאי והתיירותי המתוכנן של האזור.

ח"כ חנין הודיע כי הועדה תקיים דיון המשך שיעסוק בין היתר בשאלת השלכות הפרויקט על האקוויפר ומשק המים בכלל וכן על משק האנרגיה ומדיניות האנרגיה הכוללת של ישראל, בין השאר, לאור התחייבויות ישראל בועידת קופנהגן להתמודדות עם משבר האקלים. כן תידונה בדיון ההמשך גם השלכותיו על התיירות והעתיקות המצויות באזור וישמעו בו גם נציגי משרד הפנים והוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. כמו כן יבחנו גם השאלות המשפטיות הנוגעות לאופיו של הפרויקט.

ח"כ חנין הביע בדיון ספק לגבי היכולת להסדיר את הפרויקט על-פי חוק הנפט נוכח ההגדרה של נפט המצויה בחוק הקיים.

ישיבת הועדה נפתחה בהשקת כתב העת "אקולוגיה וסביבה", כתב עת בהוצאתם של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים. הגיליון עוסק גם בנושא תעשיית פצלי השמן וההשלכות הסביבתיות שלה.