ח"כ חנין: מברך על החלטת הממשלה למשוך את הצעת חוק ההסתננות

28.07.10 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש), ממובילי ההתנגדות להצעת חוק ההסתננות והמאבק להסדרת מעמדם של הפליטים ומבקשי המקלט, בירך היום על החלטת הממשלה למשוך את חוק המסתננים מסדר יומה של הכנסת. הצעת חוק המסתננים היא הצעת חוק רחבת היקף שקובעת, בין היתר, עונשי מאסר ארוכים מאוד (עד 20 שנה) על מי שמוגדר בחוק כ"מסתנן" לגבולות ישראל ועל ישראלים שמסייעים לו בשהייה בישראל. מדובר בהצעה שמכוונת באופן ישיר כנגד פליטים שמגיעים לישראל דרך גבול מצרים ממקומות מוכי גורל ומלחמות באפריקה וכנגד פעילי הארגונים החברתיים שמסייעים להם.

"הצעת חוק ההסתננות הייתה הצעה מסוכנת, אנטי דמוקרטית וחשוכה. אילו היה נחקק היה החוק כתם שחור בספר החוקים של ישראל. אין לי אלא לברך על ההתעשתות המאוחרת של הממשלה שנמנעה מהבושה שחוק כזה היה ממיט עלינו. אנו אשר יודעים פליטות מהי, לא נוכל לסבול שבמדינתנו יחוקקו חוקים אכזריים כאלה. אני מבקש להביע את הערכתי הגדולה לכל הארגונים החברתיים, הפעילים ואנשי המצפון, שהתגייסו למען הפליטים והתמידו במאבק נגד החוק ולמען חברה צודקת ואנושית בישראל. ההצלחה במאבק הזה צריכה לעודד אותנו להמשיך במערכה למען מדיניות כוללת ואנושית ביחס לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל".

בכנסת ה-17 ח"כ חנין היה הח"כ היחיד שהצביע נגד הצעת החוק לקריאה ראשונה, ובכנסת ה-18 היה הח"כ היחיד שהצביע נגד הצעת החוק כאשר קיבלה דין רציפות. בימים אלו מקדם ח"כ חנין שורה של חוקים שמטרתם הסדרת מעמדם החוקי של הפליטים ומימוש האמנות הבינלאומיות בנושאי פליטים עליהן חתומה ישראל. בין הצעות החוק: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי לילדים שאינם תושבים והצעת חוק זכויות הפליט.