ניצחון לעיר לכולנו: עיריית ת"א-יפו תפרסם את נתוני התקציב בקובץ פתוח

06.07.10 קטגוריית: חברה וכלכלה

תנועת עיר לכולנו בת"א-יפו זכתה לניצחון ענק במאבק לשחרור נתוני התקציב של עיריית תל אביב יפו (קמפיין התקציבולטור). לאחר שסירבה לדרישות התושבים והודיעה כי לא תפרסם את נתוני התקציב בפורמט פתוח, הודיעה עיריית תל אביב-יפו ב-5 ביולי, 24 שעות לפני הדיון המכריע בבית-המשפט, כי "אגף המיחשוב בעירייה ייצר את היכולת הטכנולוגית שמאפשרת לייצא באופן פשוט יחסית קובץ אקסל של תקציב העירייה ממערכת המיחשוב המרכזית. משהוסרה המגבלה הטכנולוגית… המשיבים אינם מתנגדים עוד להעברת המידע כמבוקש… הוחלט לקבל את הצעתו של בית המשפט הנכבד ולאפשר את קבלת המידע באופן המבוקש החל משנת 2011".

במלים אחרות – כשנה אחרי שביקשה עיר לכולנו לראשונה בכתב את התקציב, העירייה הבינה שהפסידה במערכה, והעדיפה שלא להפסיד בבית-המשפט באופן שייצור תקדים משפטי מחייב. כך או כך, הקמפיין שלנו הצליח: החל מהתקציב הקרוב והלאה, מתחייבת העירייה להעביר את המידע באופן שניתן לניתוח!

יצויין כי בעיר לכולנו לא פקפקו לרגע ביכולות הטכניות של אגף המחשוב בעירייה להנפיק את המידע המבוקש. מי שפקפקו בכך בבית-המשפט היו נציגי ראש העירייה חולדאי.

עם קבלת ההודעה לביהמ"ש ששלחה העירייה – ובה היא מבקשת למחוק את עתירת עיר לכולנו והתנועה לחופש המידע כיוון שהיא נעתרת לדרישות בה, ומודיעה כי תעביר קובץ אקסל של המידע התקציבי שבהצעת התקציב החל מהתקציב לשנת 2011 – הזדרז עו"ד בעז בן-צור וביקש מביהמ"ש לתת להודעה תוקף של פסק-דין – והבקשה נענתה בחיוב.

עיר לכולנו כבר הגישה שלוש בקשות לפי חוק חופש המידע לשלוש חברות-בת עירוניות, להעברת תקציביהן בפורמט ממוחשב שניתן לקריאה ע"י מכונה. זו ההזדמנות לראש-העירייה להראות שהמסר הופנם: האם יעבירו החברות העירוניות, שהוא יושב בראש חבר הנאמנים שלהן, את המידע? או שמא ניכנס שוב למאבק שאפשר לוותר עליו מראש, ושעולה לנו בזמן ולמשלמות המסים העירוניים גם בכסף, ובסופו – הפסד נוסף של העירייה לאינטרס הציבורי?