סיכום מושב הקיץ – יולי 2010

22.07.10 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק, שלום ודמוקרטיה

שלום לכן ולכם تحياتي لكم جميعاً,

השבוע אנו מסכמים את כנס הקיץ של הכנסת.

היה זה מושב עמוס באיומים ובקשיים. המתקפה המתחזקת על המרחב הדמוקרטי הגיעה לשיאים חדשים. מחריפה והולכת גם סכנת ההידרדרות האזורית עקב מדיניות סרבנות השלום של ממשלת נתניהו. באלה עסקנו רבות בכנסת, כמו גם בנושאים חברתיים, בענייני שוויון ובליווי של מאבקי עובדים. לפעילותי בכל הנושאים החיוניים הללו התייחסתי באתר והם גם נדונו באמצעי התקשורת. לפיכך אתייחס בעלון זה לתחומים אחרים.

על פי מיטב המסורת בעלון שלי, אפתח בהתייחסות להישג. החזרת חוף פלמחים לידי הציבור היא סופה של מערכה ממושכת שהתנהלה במקביל בכנסת ומחוצה לה. את המאבק החלה קבוצה נפלאה של צעירות וצעירים, אליה הצטרפה בהמשך התנועה הסביבתית. גייסנו למאבק את השדולה הסביבתית-חברתית ובהמשך גם את ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. פנינו גם למבקר המדינה בבקשה לבחון את השתלשלות ההליכים בפרשה. הדוח שפרסם מבקר המדינה היה לנקודת ציון חשובה במאבק. הלקח הוא חשוב –  שוב ראינו שפעולה נחושה ונבונה יכולה להניב הצלחות סביבתיות-חברתיות מרשימות.

חוף אחר, חוף הכרמל, הפך לאחרונה לזירה למאבק חברתי-סביבתי חשוב ביותר. למצבורי הגז שהתגלו ליד חופי ישראל יש משמעות כלכלית עצומה. מאות מיליארדי הדולרים שיתקבלו מקידוחי הגז יכולים להוות גורם שישנה את פני המדינה והחברה בישראל. סכומים אלה, באם יועברו לרשות הציבור – אוצר המדינה, יוכלו להיות מופנים לפרויקטים חברתיים: רווחה, חינוך ובריאות. אבל כל זה לא יתרחש אם המדינה תמשיך להסתפק בתמלוגים מגוחכים בשיעור נומינלי של 12.5% – הרבה פחות מאשר בכל מקום אחר בעולם. שבתי והעליתי את הנושא בשאילתות ובהופעות במליאה. ראו לינק לאחת מהן. לאחרונה החל מאבק ציבורי, שאני שותף לו, בקריאה המשותפת – 80 אחוז מרווחי תגליות הגז – לידי הציבור, 20 אחוז לברוני הגז!

להתנהלות השלטון מול טייקוני הגז יש גם צד סביבתי. הכוונה להקים מתקן גז באזור חוף דור העלתה שאלות סביבתיות, בריאותיות, בטיחותיות ונופיות רבות. ההחלטה הראשונית – אפילו לא לבחון חלופה של הקמת המתקן בים – הייתה תמוהה ומקוממת ועוררה למאבק את תושבי האזור והרשויות המקומיות בו. במאמץ משותף יחד עם ח"כ יוחנן פלסנר (קדימה) החתמנו 62 חברי כנסת על עצומה חסרת תקדים שדרשה לבחון את חלופת האסדה הימית. בעקבות פנייתנו החליטה הועדה הארצית לתכנון ובנייה לבחון את החלופה הימית. לצערנו היא הוסיפה גם חלופות יבשתיות בעכו ובחדרה. חלופות יבשתיות אלה מדאיגות גם הן בהיותן קרובות לריכוזי אוכלוסייה גדולים.

הועדה המשותפת לסביבה ובריאות

הועדה המשותפת לסביבה ובריאות, בראשה נבחרתי לעמוד, היא חידוש של הכנסת הנוכחית. במקור הוקמה ועדה זו כדי לחבר את העיסוק הפרלמנטארי בענייני סביבה ובריאות – שני נושאים אשר עד כה לא זכו להתייחסות משותפת בממשלה וגם בכנסת. אך ככל שחולף הזמן מתרחב היקף הפעילות של הועדה ומועברים לטיפולה נושאים נוספים. הועדה עוסקת בשאלות מורכבות רבות. להלן אדגים כמה מפעולות  הועדה המשותפת. אני מזמין אתכן ואתכם להשתמש בכלי זה.

הועדה היא הגוף המרכזי שעוקב באופן שוטף אחר התמודדות ישראל עם משבר האקלים והיא הגוף המפקח אחר המחויבות של ישראל בתחום זה, כמו גם בשאלות הנגזרות מכך, כדוגמת סוגיית הקמת התחנה הפחמית החדשה, שהמאבק נגד הקמתה הוא אחד המאבקים הסביבתיים החשובים היום.

הועדה קיימה דיונים מעמיקים בנושאי הזיהום התעשייתי במפרץ עכו וחיפה, שריפת הפסולת במפעלי נשר ואתר הפסולת באפעה. אזורי תעשיה ואתרי הפסולת לא פעם נמצאים בקרבה מסוכנת לריכוזי אוכלוסייה. מצב דברים זה קיים הן במפרץ חיפה והן במועצה התעשייתית ברמת חובב. הועדה פועלת לקביעת מדיניות כוללת לטיפול בזיהומי התעשייה ולהרחקת המפגעים מהאוכלוסייה. הועדה ביקרה את כוונת הממשלה ליצור קטגוריה אפורה בין פסולת שאינה מסוכנת לפסולת מסוכנת – פסולת סמי מסוכנת. עם תחילת הפגרה הועדה מתוכננת לצאת לסיור באזור מפרץ חיפה, כדי לשוב ולבחון את סוגיית ריכוז החומרים והמפעלים המסוכנים באזור.

תכנית הענק להפקת נפט מפצלי שמן בשפלת יהודה באמצעות חימום הקרקע התקדמה במהירות וללא דיון ציבורי מספק. הוועדה הייתה הפורום הציבורי הראשון שבחן לעומקן השלכות סביבתיות ובריאותיות, סוגיות משפטיות עקרוניות ואת סוגיית התאמת הפרויקט למחויבויות שישראל לקחה על עצמה בועידת קופנהגן להתמודדות עם משבר האקלים. להלן לינקים לפרוקוטלים של הדיונים בועדה: דיון ראשוןדיון שני.

נגישות חופי הרחצה לציבור, זיהום ופסולת בחופים – במסגרת הדיון המקיף בנושא מיקדנו תשומת לב גם במצב האבסורדי לפיו שעות שירותי ההצלה בחופים מובנות סביב השעות המסוכנות ביותר לרחצה מבחינה בריאותית (שעות הצהריים החמות). הרחבת שעות הרחצה הן חלק מהמאבק לפתיחת החופים לשימוש הציבור הרחב, תוך הכרה שזוהי צורת הבילוי הזולה והפופולארית ביותר בארץ. המאבק כולל התייחסות גם לניהול ציבורי של החופים ושמירה על חופי ישראל נקיים מזיהום ומפסולת. קמפיין לשינוי המצב החל גם בעיתון זמן תל אביב.

חומרי הדברה בחקלאות – גם בנושא זה קיימנו דיון מקיף בוועדה. מחקר שנעשה לבקשתנו בכנסת עסק בסכנות ובהשלכות הבריאותיות והסביבתיות של חומרי ההדברה המצויים בשימוש בישראל. הממצאים המדאיגים ביותר בדוח נוגעים לליקויים בתפקודן של מערכות ההסדרה והפיקוח האמונות על ניטור חומרי ההדברה ועל ההגנה של הציבור מפניהם. בדיון הועדה עסקנו באפשרויות המעשיות לשינוי המצב ואנו מתכוונים להמשיך ולעקוב אחר נושא מדאיג זה.

הועדה קיימה דיוני מעקב אחרי יישומם של חוקי המהפכה הסביבתית שהתקבלו בכנסת הקודמת ועסקה בנושאים חשובים נוספים ובהם: שילוב היבטים בריאותיים בהליך התכנון והבנייה, קרינה אלקטרו מגנטית במוסדות חינוך, והתוכניות להפחתת פליטות גזי חממה.

הועדה קיימה סדרת דיונים בשאלות מפגעי הביוב והפסולת  בבקעת בית הכרם והיא מלווה מקרוב את עבודת הצוות הממשלתי הבין-משרדי שהוקם, על פי החלטתנו, לפתרון הבעיות באזור.

חקיקת הקיץ

כנס הקיץ היה קצר במיוחד ובכל זאת הצלחנו לקדם בו מספר הצעות חוק, הנמצאות בשלבים שונים של החקיקה:

הצעות חוק מים אפורים שהגשנו במקביל  עם ח"כ ניצן הורוביץ, עברה בקריאה טרומית במליאה. על פי ההצעה יותר שימוש חוזר במים ובכך נוכל לצמצם את היקף צריכת מי השתייה באמצעות שימוש חוזר במי דלוחין. הצעת חוק זו הפוכה בכיוונה לגזירות העלאת תעריפי המים, על חשבון השכבות המוחלשות.

הצעת חוק זכויות התלמיד – מטרת הצעת החוק לאסור אפליה על רקע נטייה מינית במערכת החינוך על ידי תיקון חוק זכויות התלמיד. ההצעה קיבלה את אישור ועדת השרים לענייני חקיקה אך ההצבעה עליה בכנסת עוכבה עקב ערר של השר משולם נהרי מש"ס. אני ממשיך בהדברות עם הממשלה כדי לאפשר את קידום הצעת החוק.

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי –  הצעת חוק חשובה זו קוראת להכיל את חוק ביטוח בריאות ממלכתי על כלל הילדים השוהים בישראל, גם ילדי מהגרי עבודה ופליטים שלהוריהם אין מעמד חוקי. כיום הילדים אינם זוכים לביטוח בריאות ממלכתי. אפשרות אחת העומדת בפני ההורים היא לחכות להחמרה ואז לפנות למיון. פתרון זה מוביל להסתבכות מיותרת בבריאות הילדים ולחובות אבודים בבתי החולים. אפשרות נוספת היא הסדר ביטוח פרטי יקר שלרוב אינו מתאים למעמד הכלכלי של אותם הורים. הסדר זה אינו עומד באמות המוסר ובאמנות בינלאומיות עליהן ישראל חתומה. הממשלה החליטה בשלב זה לדחות את ההכרעה על הצעת החוק  בשלושה חודשים.

הצעת חוק עמלות הבנקים– עלתה בשבוע שעבר להצבעה בקריאה טרומית בהתנגדות ממשלה, 28 ח"כים הצביעו בעד ו-48 התנגדו.  מטרת ההצעה לבטל את העמלות על שירותי העו"ש, להקלה על הצרכנים ולעידוד תחרות אמיתית בין הבנקים.  גם בחוק הזה אני חלק מקבוצת יוזמי  הצעת החוק  שנכתב בשיתוף המועצה הישראלית לצרכנות.

הצעת חוק הרשות הלאומית לפינוי מוקשים – בשבוע שעבר אושרה בקריאה טרומית הצעת החוק שמטרתה הקמת רשות לפינוי שדות  מוקשים.  אף על פי שבישראל קיימים מאות אחדות של שדות מוקשים שמהווים סכנה ממשית לציבור, אין אף רשות שאחראית על הפינוי באופן מלא. אני חלק מקבוצת יוזמי הצעת החוק.

הצעת חוק איסור ייבוא מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי שנוסו על בעלי חיים: מטרת הצעת החוק למנוע ייבוא לארץ של מוצרי קוסמטיקה וניקיון, שאינם לצרכי בריאות, וחומרי ניקיון שתהליך ייצורם היה כרוך בניסויים בבעלי חיים. שותפים ביוזמה ח"כ איתן כבל וח"כ ניצן הורוביץ.

ניתן למצוא באתר הכנסת הצעות חוק רבות נוספות אשר הונחו על שולחן הכנסת ויעלו לדיון במושבים הבאים.

כמה מהמאבקים הנוספים בהם אני משתתף בימים אלה:

לאחרונה ערכנו, חברי הכנסת מסיעת חד"ש, כמה סיורי הזדהות. בראשון ביקרנו בכפר הלא מוכר דהמש, המצוי ליד רמלה, והנמצא בסכנת הריסה. נגד כוונות ההריסה התפתח במקום מאבק יהודי-ערבי חשוב. ביקרנו גם בשכונת סילוואן בירושלים המזרחית בעקבות תוכנית התבערה של ראש העיר ניר ברקת להרוס 22 מבתי התושבים לטובת הקמת פארק ארכיאולוגי. התוכנית מעידה על התיאום בין ההתנחלויות בירושלים המזרחית ובין הממשלה, שלא מוותרת על הזדמנות לטרפד את הסיכוי לפתרון עתידי לשני העמים. השתתפנו גם בסיור מטעם ארגון "שוברים שתיקה" בעיר חברון, סיור שלווה בהתפרעויות וגידופים בלתי פוסקים מצד קבוצה של כהניסטים שאף איימו כי "יטפלו בנו כפי שעשו בדיר יאסין".

אנחנו ממשיכים במאבק נגד רפורמת הולילנד של נתניהו בתחום התכנון והבניה. מאבק זה מתנהל במקביל בכנסת ומחוץ לה, בהפגנות ובפעילויות ציבוריות מגוונות.

קמפיין תוכנית התחבורה הציבורית בגוש דן – "מהיר בעיר" – עליו סיפרתי בעלון הקודם נמצא בעיצומו. התוכנית שגיבשה תנועת "עיר לכולנו" נועדה לתת מענה לבעיית התחבורה בגוש דן על ידי העדפת תחבורה ציבורית וייעולה, במסגרת של מערכת אוטובוסים מהירים המתנהלת בדיוק כמו רכבת תחתית מבלי להיות רכבת ובלי להיות  תחתית. גם החודש השתתפתי במספר פעילויות שטח וחוגי בית בנושא ואני קורא גם לכם/ן להצטרף לעשייה. אנו מתחילים לראות כבר הצלחות, למשל הודעה של משרד התחבורה על תמיכתו בתוכנית, שניתן לקרוא גם עליה באתר "מהיר בעיר".

במקביל אני מממשיך לקדם תוכניות לקידום התחבורה הציבורית בפריפריה ובפרט ביישובים הערבים בארץ. למענה לבעיות התחבורה באוכלוסייה הערבית יש השלכות כלכליות וחברתיות רבות.

את פגרת הקיץ ננצל להמשך חיזוק המאבקים השונים, למענה לפניות הציבור הרבות ולסיורים בשטח.

בברכת קיץ נעים לכולנו

דב חנין

تحياتي لكم جميعاً،

هذا الاسبوع نقوم بتلخيص الدورة الصيفية للكنيست.

الدورة الحالية للكنيست كانت مليئة بالتهديدات والصعوبات. الهجوم المتزايد على الحيز الديمقراطي وصل الى قمم جديدة. وفي ذات الوقت تزداد عملية انزلاق المنطقة نحو أتون الحرب نتيجة سياسة رفض السلام التي تتبعها حكومة نتانياهو. كذلك قمنا بالعمل بشكل مكثف لدفع القضايا الاجتماعية وقضايا المساواة ومؤازرة ومصاحبة نضالات العمال. هذه المواضيع جميعها قمنا بالتطرق لها بصورة مستمرة على موقعي الالكتروني وفي بياناتنا الصحافية لذلك ساتطرق بهذه النشرة الى مواضيع أخرى.

بدايةً وكما تعودنا من خلال النشرة الالكترونية الخاصة سابدأ حديثي حول انجاز قمنا بتحقيقه. حيث نجحنا بإعادة شاطئ "البلماحيم" الى ايدي الجمهور وانهاء معركة طويلة دارت رحاها في الكنيست وخارجها. النضال بدأ بمبادرة من مجموعة من الصبايا والشباب ومن ثم انضمت اليهم لاحقاً الحركة البيئية في البلاد. قمنا في الكنيست بتجنيد اللوبي البيئي-الاجتماعي ومن ثم لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية. وتوجهنا الى مراقب الدولة من أجل فحص تسلسل أحداث القضية. التقرير الذي قام باصداره مراقب الدولة كان عبارة عن نقطة مركزية بالنضال في هذه القضية. المغزى من هذا النضال هام جداً – مرة أخرى أثبتنا انه بالنضال المثابر والحكيم يمكن التوصل الى نجاحات بيئية-اجتماعية هامة.

شاطئ آخر هو شاطئ الكرمل تحول مؤخراً الى ساحة نضال اجتماعي-بيئي هامّه للغاية. لاحتياطي الغاز الذي تم اكتشافه مؤخراً بجانب شواطئ البلاد هنااك قيمة اقتصادية هائلة. مئات مليارات الدولارات التي سيتم الحصول عليها نتيجة حفريات الغاز من الممكن ان تغير وجه الدولة والمجتمع الاسرائيلي. هذه المبالغ اذا ما تم تحويلها لخدمة الجمهور- من خلال خزينة الدولة يمكن رصدها لمشاريع اجتماعية: رفاه، تربية وصحة. لكن ذلك لن يتم اذا ما استمرت الدولة بالاكتفاء بنسبة 12.5%  من الأرباح وهي نسبة مثيرة للسخرية مقارنةً بأماكن آخرى بالعالم. وقد قمت باثارة الموضوع مرة تلو الأخرى بخطاباتي في الهيئة العامة للكنيست وكذلك من خلال استجواباتي المتكررة. مؤخراً بدأ نضال شعبي، وانا جزء من هذا النضال، والداعي الى تحويل 80% من الارباح الى خزينة الجمهور وليكتفي اقطاعيو الغاز ب- 20 من الأرباح!

لطريقة تعامل الدولة مع اقطاعيي الغاز هناك جانب بيئي. الرغبة باقامة منشأة غاز في منطقة شاطئ "دور" أثارت اسئلة بيئية، صحية واسئلة تتعلق بالأمان. القرار الأولي الذي اتخذ – والذي تحدث عن عدم البحث حتى بامكانية إقامة المنشأة داخل البحر- هو قرار غريب ومستفز وحفز سكان المنطقة والسلطات المحلية للبدء بالنضال. بعمل مشترك مع النائب يوحنان بلسنر قمت بجمع تواقيع 62 عضو كنيست على عريضة غير مسبوقة والتي تطالب ببحث إمكانية بناء منشأة الغاز في البحر. بعد توجهاتنا المتكررة قرر المجلس القطري للتخطيط والبناء بحث الامكانية البحرية. ولسوء الحظ أضاف المجلس إمكانيات إقامة المنشأة في عكا والخضيرة. هذه البدائل تثير القلق حيث أنها أيضاً تقع الى جانب تجمعات سكانية كبيرة.

اللجنة المشتركة للبيئة والصحة:

اللجنة المشتركة للبيئة والصحة، والتي أقوم برئاستها هي لجنة جديدة تم تشكيلها خلال الدورة الحالية للكنيست (18). حيث تم استحداثها بدايةً من أجل ربط العمل البرلماني المتعلق بقضايا البيئة والصحة- وهما موضوعان لم يتم التعامل معهما على انهما مرتبطان الواحد بالآخر من قبل الحكومة والكنيست حتى استحداث اللجنة الجديدة- لكن مع مرور الوقت توسعت دائرة نشاط هذه اللجنة وإزداد عدد القضايا التي يتم معالجتها من خلالها. اللجنة تعالج قضايا مركبة وفيما يلي سأقوم بسياقة عدة أمثلة على نشاطات اللجنة ومن هنا فاني أدعو الجميع لاستغلال هذه الأداة من أجل دفع قضايا مهمة بحياتنا.

اللجنة هي الجسم الرئيسي الذي يقوم بمتابعة ومراقبة وفاء الدولة لالتزاماتها الدولية بمواجهة أزمة المناخ.

كذلك أقامت اللجنة عدة نقاشات معمقة بمواضيع التلويث الصناعي في خليج حيفا وفي عكا وحرق النفايات في مصانع نيشر ومنشأة النفايات في "أفعه". حيث ان المناطق الصناعية والمزابل تتواجد بكثرة بجانب الأماكن السكنية وهو الأمر القائم بخليج حيفا وكذلك في المنطقة الصناعية "رمات حوفيف". اللجنة تنشط كذلك من أجل وضع سياسات لمعالجة التلويثات الناجمة عن الصناعة وابعادها عن السكان.

اللجنة قامت بانتقاد نية الحكومة انشاء تصنيف جديد للنفايات بحيث تحوي مجموعة إضافية الى المجموعتين القائمتين في الوقت الحالي وهي الملوثات الخطيرة والملوثات غير الخطيرة، المجموعة الجديدة التي تقترح الحكومة انشاءها تسمى بالملوثات "شبه الخطيرة". مع بداية العطلة الصيفية للكنيست ستقوم اللجنة بجولة الى منطقة خليج حيفا من أجل البحث مجدداً بقضية تركيز المواد الملوثة الخطرة والناتجة عن المصانع في المنطقة.

المشروع الضخم لانتاج النفط من خلال تسخين نوع خاص من الصخور في باطن الأرض تقدم بشكل سريع ومن دون اي نقاش جماهيري حقيقي أو رقابة جماهيرية. اللجنة كانت هي الهيئة الجماهيرية الأولى التي تم بها بحث المشروع الى العمق وبحث تداعيات المشروع البيئية والصحية بالإضافة الى الابعاد القانونية المبدأية ومدا ملائمة هذا المشروع لتعهدات اسرائيل التي أخذتها على نفسها خلال مؤتمر كوبنهاغن لمواجهة التغييرات المناخية. يمكن أيجاد ماضر جلسات اللجنة حول هذا الموضوع على الوصلات التاالية: الجلسة الأولى، الجلسة الثانية.

منالية شواطئ الاستحمام للجمهور الواسع، تلويث ونفايات بالشواطئ- في اطار النقاش الشامل حول الموضوع تم التركيز على ساعات عمل المنقذين في الشواطئ حيث ان ساعات عملهم تتركز بالأساس خلال الفترة الأكثر خطورة للتعرض للشمس (ساعات الظهر القائظ). زيادة ساعات الاستحمام في البحر هي جزء من النضال لفتح شواطئ الاستحمام للجمهور الواسع من منطلق المعرفة ان الشواطئ هي أماكن الترفيه الأرخص والمحببه على المواطنين في البلاد. النضال يتطرق أيضاً  لادارة الشواطئ بشكل يخدم الجمهور ويمنع التلوث والنفايات.

المبيدات الكيميائية بالزراعة – أيضاً بهذا الموضوع قمنا بنقاش شامل. وقد أظهر بحث قامت به وحدة الأبحاث في الكنيست بناءً على طلبنا ان الخطر الأساس من هذه المواد ناتج عن الخروقات والقصورات في أجهزة المراقبة الملقى على عاتقها مهمة مراقبة هذه المواد وحماية الجمهور الواسع من مخاطرها. خلال النقاش داخل اللجنة تم التطرق الى الطرق الواجب سلوكها لتغيير الوضع القائم ونحن بصدد الاستمرار بمتابعة هذه القضية المقلقة.

اللجنة قامت بمتابعة تطبيق قوانين الثورة البيئية التي تم تمريرها في الكنيست السابقة كما قامت بمعالجة مواضيع هامة أخرى منها: الاخذ بعين الاعتبار الأبعاد الصحية اثناء عملية التخطيط والبناء، الاشعاع الالكترو-مغناطيسي في مؤسسات التربية والتعليم وكذلك برامج تخفيض انبعاث غازات الدفيئة المؤدية لارتفاع درجة حرارة الارض.

اللجنة كذلك أقامت سلسلة من الجلسات حول قضية المكاره البيئية في منطقة الشاغور وهي تقوم بمصاحبة ومراقبة عمل الطاقم الحكومي المكون من عدة وزارات والذي أقيم بناءً على قرارنا باللجنة من أجل حل المشكلة في منطقة الشاغور.

تشريعات الدورة الصيفية:

الدورة الصيفية للكنيست كانت في غاية القصر ولكن، وعلى الرغم من ذلك، استطعنا تمرير والتقدم بعدة مشاريع قوانين الموجودة حالياً بمراحل مختلفة من مسار التشريع:

مشروع قانون المياه الرماديةوالذي قمنا بطرحه بالشراكه مع النائب نيتسان هوروفيتس مر بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست. بحسب مشروع القانون سيتم السماح باعادة استعمال المياه وبالتالي سيتم تخفيض استعمال مياه الشرب لاغراض أخرى وذلك من خلال اعادة استعمال المياه الرمادية. مشروع القانون سيقوم بلجم رفع اسعار المياه والتي تتضرر منه بالأساس الطبقات الفقيرة.

مشروع قانون حقوق الطالب– هدف مشروع القانون منع التمييز في جهاز التربية والتعليم على خلفية الميول الجنسية وذلك من خلال ادخال تعديل لقانون حقوق الطالب. اقتراح القانون حصل على مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع لكن التصويت عليها تم تأجيله نتيجة استئناف وزير من حركة شاس على مشروع القانون. لكني مستمر بالمفاوضات مع الحكومة من أجل التقدم باقتراح القانون.

مشروع قانون تأمين صحي رسمي–  وهو مشروع قانون هام ونقترح من خلاله تطبيق قانون التأمين الصحي على جميع الاطفال المتواجدين في البلاد حتى وان كان أهالي هؤلاء الأولاد من المهاجرين غير الشرعيين أو من اللاجئين الذين يفتقدون لمكانة قانونية داخل الدولة. في الوضع القائم اليوم فان هؤلاء الأطفال لا يحصلون على التأمين الصحي الرسمي. وبالتالي فان الامكانيات المتوفرة لدى أهالي هؤلاء الأطفال هي أما الانتظار حتى تتدهور الحالة الصحية لابنائهم وبالتالي التوجه الى المستشفيات بعد فوات الأوان أو الحصول على تأمين صحي خاص ومكلف للغاية وهو الأمر المتعذر خصوصاً اننا نتحدث عن فئة يتم استغلالها في الدولة وموجودة في أدنى السلم الاقتصادي في البلاد. الحكومة في الوقت الحالي قررت إرجاء التصويت على هذا القانون لثلاثة أشهر.

مشروع قانون الرسوم البنكيةتم طرح مشروع القانون بالقراءة التمهيدية وعلى الرغم من معارضة الحكومة له، 28 نائباً صوتوا الى جانب مشروع القانون في حين عارضه 48 نائباً. هدف مشروع القانون هو الغاء العمولة التي تتقاضاها البنوك على الحسابات الجارية وذلك من أجل التخفيف على المستهلكين وخلق منافسة حقيقية بين البنوك. أيضاً بهذا المشروع انا جزء من مجموعة من النواب الذين قمنا بالمبادرة له.

مشروع قانون السلطة الوطنية لإزالة الألغام–  الأسبوع الماضي تم المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون هدفه إقامة هيئة تأخذ على عاتقها ازالة الألغام. على الرغم من ان باسرائيل هناك المئات من حقول الالغام والتي تشكل خطراً محدقاً على الجمهور الواسع الا انه لا توجد أية هيئة او سلطة مسئولة عن ازالة الالغام بشكل كامل.

اقتراح قانون منع استيراد مواد تجميل ومواد تنظيف تم تجربتها على الحيوانات– هدف اقتراح القانون منع إستيراد مواد تجميل ومواد تنظيف، ليس لأهداف طبية، والتي تم تصنيعها وتجربتها على الحيوانات. شركائي باقتراح القانون كل من النواب إيتان كابل ونيتسان هوروفيتس.

بالاضافة للقوانين التي تم استعراضها من الممكن إيجاد العديد من مشاريع القوانين على موقع الكنيست الالكتروني والتي قمنا بطرحها على طاولة الكنيست وسيتم تداولها في الدورات القادمة للكنيست.

بعض النضالات الإضافية التي أشارك بها هذه الأيام:

خلال الفترة الأخيرة قمنا في كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بعدد من زيارات التضامن. الأولى من بينها كانت للتضامن مع قرية دهمش غير المعترف بها، والقائمة بجانب اللد ويتهددها الهدم. وهناك نضال عربي-يهودي مشترك وهام للتصدي لسياسة الهدم. كذلك قمنا بزيارة حي سلوان في القدس الشرقية بعد الاعلان عن المشروع الجنوني لرئيس البلدية نير بركات بهدم 22 بيتاً لمواطني الحي من أجل بناء متنزه أثري. وسط اغفال تام لمطالب الحي والمشروع البديل الذي قدموه وهو الامر الذي يثبت التنسيق التام بين المستوطنين من جهة وبين الحكومة التي لا تفوت فرصة من أجل القضاء على الأمل بالسلام وحل مستقبلي للشعبين. كذلك قمنا بالمشاركة في الجولة التي تقيمها منظمة "كاسرو الصمت" في مدينة الخليل، وقد رافق هذه الجولة تهجمات من قبل مجموعة من الفاشيين الكاهانيين والذين هددونا بأنهم "سيقومون بمعالجة أمرنا كما فعلوا في دير ياسين."

نحن لا زلنا مستمرين في النضال ضد اصلاح "هوليلاند" الذي يحاول نتانياهو تمريره في مجال التخطيط والبناء. ونحن نناضل ضد هذا المخطط في الكنيست وأيضاً على الصعيد الشعبي في الشارع خارج الكنيست.

الحملة الاعلامية لدعم مشروع المواصلات العامة في منطقة "غوش دان" – "מהיר בעיר"- على أشدها في هذه الأيام. المخطط الذي تم وضعه من قبل حركة "المدينة لنا جميعاً" هدفه اعطاء حلول لمشكلة المواصلات في غوش-دان من خلال تفضيل المواصلات العامة وتنجيعها، من خلال منظومة الحافلات السريعة والتي تعمل بالضبط مثل قطارات الانفاق من دون ان تكون قطارات ومن دون ان يتم حفر انفاق. هذا الشهر أيضاً شاركت بعدد من النشاطات والحلقات البيتية حول الموضوع وانا أدعوكم جميعاً للانضمام والعمل. وقد بدأنا بلمس نجاحات في هذا المجال، مثل اعلان وزارة  المواصلات دعمها للمشروع ويمكن القراءة أكثر حول المشروع على الموقع الالكتروني لحركة "المدينة لنا جميعاً".

في المقابل انا مستمر بدفع مشاريع لتطوير المواصلات العامة في المناطق البعيدة عن المركز وخصوصاً في البلدات العربية. حيث ان لمشاكل المواصلات لدى المجتمع العربي هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية كثيرة.

عطلة الصيف سنستغلها للمزيد من النضال على الجبهات المختلفة وكذلك من أجل معالجة توجهات الجمهور المختلفة والقيام بجولات في الحقل.

مع تمنياتي لكم بقضاء صيف ممتع ولطيف.

دوف حنين