62 ח"כים בקריאה משותפת: לשקול כל החלופות למיקום מתקן הגז בחוף הכרמל

01.07.10 קטגוריית: ירוק

ביוזמת חברי הכנסת דב חנין (חד"ש), יוחנן פלסנר (קדימה) ויעקב אדרי (קדימה) הוגשה עצומה של 62 חברי כנסת הדורשת מיו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה וחבריה לבחון לעומק את מיקום מתקן הגז המתוכנן המתוכנן בחוף הכרמל בטרם קבלת החלטה.

לדברי חברי הכנסת, סקר הסיכונים בנושא בוצע על ידי היזם ובתהליך מזורז, ועולה החשש כי לא נבדקו עדיין לעומקן כל החלופות. חברי הכנסת הדגישו כי גם אם הקמת המפעל על גבי אסדה בלב ים תאריך ותייקר את בניית המפעל במידה סבירה, אפשרות זו מקובלת בעולם ותפחית את הסיכונים השונים לתושבים ולסביבה. חברי הכנסת דרשו כי את הבחינה המלאה להקמת המפעל יבצעו גורמים בלתי תלויים, שיוסמכו לכך על ידי המועצה הארצית.

מתוך דברי הח"כים בעצומה:
"אנו בטוחים כי חברי המועצה חולקים את ראייתנו כי הטעם העליון העומד לעיני המדינה הוא רווחת תושבי ישראל, לא רק זו המיידית, אלא גם לשנים הבאות. לפיכך יש לנקוט משנה זהירות בהחלטה בנושא רגיש שכזה; אחרי הכל, עדיף עיכוב קל בטווח הקצר מנזק מאוחר יותר".

ביום שלישי הקרוב תתכנס המועצה הארצית כדי לדון על המיקום בו יוקם מפעל לטיפול בגז שנמצא בקידוחי "תמר", "דלית" ו"לווויתן". המועצה הארצית הטילה על חברות דלק אנרגיה ונובל אנרג'י, החברות שמצאו את הגז, לבצע תוכנית מתאר אשר תקבע את מיקום המפעל לטיפול בגז. בחודשים האחרונים מתנהל מאבק רחב היקף של תושבי האזור ופעילים סביבתיים כנגד כוונת היזמים למקם את המפעל בין שדות ים לחוף הכרמל. תושבי האזור, ראשי המועצות, שרים וחברי כנסת דורשים לבחון ברצינות את אפשרות הקמת מפעל הגז על גבי אסדה בלב ים, כפי שנהוג בעולם. לטענת מטה המאבק, היזמים בחרו בהקמת המפעל ביבשה משיקולים של רווח כספי ורצון למכור את הגז במהירות האפשרית.

לדברי ח"כ דב חנין: "הכנסת הגז הטבעי לישראל לא תיבנה על התעלמות משיקולים סביבתיים ובטיחותיים. ההחלטה על מיקום מתקן הגז היא החלטה אסטרטגית בעלת משמעות עצומה לשנים רבות. לפיכך ההחלטה חייבת להתקבל רק לאחר שתבחן לעומקה חלופת האסדה הימית, שעל פניה, סכנותיה הסביבתיות והבטיחותיות נמוכות הרבה יותר".

לדברי ח"כ יוחנן פלסנר: "ההתגייסות של רוב מוחלט מקרב חברי הכנסת מכל סיעות הבית נועדה למנוע מצב של קבלת החלטה במחטף, בטרם תיבחנה לעומקן החלופות השונות למיקום המתקן. חברי כנסת מכל סיעות הבית הוכיחו כי בנושא בעל השלכות ארוכות טווח הם יכולים להתאחד ולפעול במשותף למען האינטרס הציבורי".

לדברי ח"כ יעקב אדרי: "אנחנו דורשים בדיקה מקצועית ובלתי תלויה של כל האפשרויות בנושא הובלת הגז, ובעיקר את נושא האסדה הימית."