העברת טיפות החלב בתל-אביב לידי קופות-החולים

28.10.10 קטגוריית: כללי

י"ח בחשוון תשע"א

26 באוקטובר 2010

הכנסת  השמונה-עשרה

מושב               שלישי

מסקנות

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

בעקבות דיון מהיר

בנושא: העברת טיפות החלב בתל-אביב לידי קופות-החולים

‏ביום י"ח בחשוון תשע"א, 26 באוקטובר ‏2010, קיימה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות דיון בראשות חה"כ רחל אדטו, ממלאת-מקום יו"ר הוועדה, בעקבות החלטה על דיון מהיר בנושא: העברת טיפות החלב בתל-אביב לידי קופות-החולים, של חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס ודב חנין.

לישיבה הוזמנו נציגי משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד החינוך, ההסתדרות הרפואית, עיריית תל-אביב–יפו, המועצה הלאומית לשלום הילד, קופות-החולים וחטיבת אחיות בריאות הציבור, ומוזמנים נוספים.

הוועדה שמעה מנציגי עיריית תל-אביב–יפו כי זה כ-12 שנים העירייה מנהלת משא-ומתן עם משרד הבריאות במטרה להעביר את האחריות לתחנות טיפת החלב בעיר מידיה לידי משרד הבריאות. לטענתם, מהלך זה לא צלח עד כה בשל התנגדות משרד הבריאות להעביר את האחריות לתחנות לידי קופות-החולים. כיום עמדת המשרד שונה.

פרופסור איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, דיווח לוועדה כי לאחרונה משרד הבריאות אומנם בוחן את האפשרות לתת את השירות לתושבי העיר באמצעות קופות-החולים. עם זאת, לדבריו, האחריות, המימון והבקרה נשארים עדיין בידי משרד הבריאות. פרופסור גרוטו הוסיף כי השירות יישאר אוניברסלי, ולא יותנה בחברות בקופת-חולים. הכוונה היא לשמור על 14 התחנות הקיימות, והאחריות למתן השירות תינתן לקופת-החולים עם  מספר המבוטחים הגדול ביותר בכל אזור. קופת-חולים לא תקים תחנה בלי אישורו של משרד הבריאות.

הגב' מוריה אשכנזי, נציגת אחיות בריאות הציבור, הביעה את התנגדות אחיות בריאות הציבור למהלך וטענה שקופות-החולים מונעות משיקולים של כדאיות כלכלית והרפואה המונעת אינה בראש מעייניהן, ולכן האוכלוסייה החלשה והמגוונת באופיה, שנכללים בה מהגרי עבודה, פליטי דרפור וסודן, חסרי בית, ערבים, עולים חדשים ועוד, עלולה להיפגע.

להלן סיכום הישיבה והמלצות הוועדה:

הוועדה קוראת למשרד הבריאות לחזור בו מן המהלך להעביר את תחנות טיפת חלב בתל-אביב לידי קופות-החולים.

הוועדה דורשת ממשרד הבריאות להגיש לה את כל החלופות שנבדקו על-ידיה להפעלת התחנות בתל-אביב, על יתרונותיהן וחסרונותיהן.

הוועדה מביעה חשש כבד כי אם יועבר השירות לידי קופות-החולים הוא ייפגע, ותוצאות המהלך יהיו דומות לתוצאות המהלך של העברת שירותי הבריאות לתלמיד לידי חברה פרטית. על תוצאות מהלך זה מתח גם מבקר המדינה ביקורת קשה.

הוועדה תקיים דיון מעקב בעוד חודשיים.

המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום

‏‏שלישי, י"ח בחשוון תשע"א

‏26 באוקטובר 2010