הצעת חוק איסור נהיגה בחוף אושרה לקריאה שניה ושלישית

24.11.10 קטגוריית: ירוק

ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה ביום רביעי, ה-24 בנובמבר, לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף ים (תיקון מס' 2) של ח"כ ד"ר דב חנין. על ההצעה חתמו גם חברי הכנסת ד"ר חנא סוויד, מוחמד ברכה, דוד אזולאי ואברהם מיכאלי.

החוק המקורי, חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז–1997, האוסר על נהיגת כלי רכב בחופי הים, נועד למנוע סיכונים לחיי המתרחצים וכן את הרס החופים, הנובעים מתנועת כלי רכב במקומות אלה. לאור האכיפה החלשה של החוק החליט ח"כ חנין לנתח את מנגנוני האכיפה המצויים בחוק המקורי וליזום תיקון מקיף שיהפוך את החוק לאקטואלי ו"בעל שיניים".

הצעת החוק החדשה תייעל בעיקר את האכיפה; היא תגדיר תחומים האסורים בנהיגה באופן ברור, תטיל חובת סימון התחום המוגן, תיצור מנגנון לשינוי התחומים האסורים ותיצור אפשרות להטיל קנס על פי מספר הרישוי של הרכב. כמו כן, על פי הצעת החוק יוכל בית משפט להטיל על מי שיורשע בנהיגה ברכב בחוף ים לתקן את ההרס הסביבתי שגרם. כמו כן, בתנאים מסוימים, יהיה ניתן לשלול את רישיונו של מי שיורשע לתקופה של עד 120 יום.

אחד החידושים המשמעותיים בחוק הוא שחלק ניכר מהעבירות מוגדרות כ"עבירות של אחריות קפידה. ח"כ חנין: "עבירות סביבתיות חייבות להיות עבירות של אחריות קפידה" – משמעות הדבר היא שעל מנת להרשיע את עובר העבירה, אין צורך להוכיח יסוד נפשי של כוונה או מודעות פלילית או אפילו רשלנות. המעשה הפיזי של העבירה יספיק להרשעת העבריין. הגדרת העבריינות הסביבתית כעבירות של "אחריות קפידה" תואמת את המדיניות הבינלאומית בתחום המשפט הסביבתי ומשקפת את הערך החברתי של דרישת החברה מכל אדם להיות מודע ואחראי לסביבתו הפיסית ולאנשים החיים בה.