"פרסום שירותי הזנות הוא חלק בלתי נפרד ממנגנון הסחר בנשים"

23.11.10 קטגוריית: חברה וכלכלה

ביום שלישי, ה-23 בנובמבר, היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, עברה בקריאה טרומית הצעת החוק של ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש) לאיסור פרסום מודעות מין. הצעת החוק, המקודמת במקביל להצעת חוק של ח"כ רונית זוארץ בנושא, עברה ברוב של 16 חברי כנסת ללא מתנגדים.

ח"כ חנין: "פרסום שירותי זנות הוא חלק מסרסרות לזנות וגורר פגיעות קשות בזכויות הנשים ובכבודן. קטיעת חוליית הפרסום תפגע בסחר בנשים ובתעשיית הזנות".

הצעת החוק מבקשת להיאבק בפרסום מודעות מין בשלושה מישורים: במישור הראשון, בעצם האמירה כי המודעות פסולות, שכן הן מבזות ומשפילות נשים, פוגעות במעמדן בחברה והופכות אותן לחפץ, ולכן פסולות מכל וכל; במישור השני, בכך שהיא קובעת עונש מאסר מחמיר משהיה בעבר, של שלוש שנות מאסר, שנועד ליצור הרתעה; ובמישור השלישי, היא מכתיבה מאבק כלכלי חסר פשרות, ויוצרת הסדר של חילוט חובה וקנס חובה ביחס לנאשמים לפי חוק זה, כך שלא ימצא חוטא נשכר, וכל תשלום שיגיע לידי המפרסם תמורת הפרסום יצא מידיו במסגרת ההליך המשפטי, תוך תשלום סכום גבוה בהרבה מכפי שהרוויח.

הסייגים שנקבעו על פרסום מודעות זנות בחוק העונשין עד היום נחקקו במטרה להגן על רגשות הציבור. החוק לא הביא בחשבון את ניצולן של הנשים שפורסמו במודעות, כמו גם את רווחי העתק שהרוויחו המפרסמים על חשבונן. הוא נחקק במנותק מן המדיניות הכללית בנושא הזנות, הרואה בה תופעה חברתית שלילית ומפלילה את מנצליה, החיים על חשבון הנשים המוזנות. בכלל זה, לא הביא החוק עד כה בגדר שיקוליו את השפעת הפרסום על מצבן של הנשים המפורסמות במודעות אלה, את הפגיעה בכבודן, בחירותן, בפרטיותן ואת הצורה בה משפיע הפרסום על הגברת ניצולן על ידי לקוחות.

לקריאת הצעת החוק לחצו כאן