הועדה לסביבה ולבריאות קוראת לשר להגנת הסביבה להכריז על תל אביב "אזור נפגע זיהום אוויר"

28.12.10 קטגוריית: כללי

הועדה לנושא סביבה ובריאות קוראת לשר להגנת הסביבה להכריז על תל אביב "אזור נפגע זיהום אוויר"
ח"כ ד"ר דב חנין, יו"ר הועדה: "זיהום אוויר הורג. לא אאפשר עבריינות סביבתית של רשויות מקומיות המתעלמות מחובתן להגיש תכניות תחבורתיות להפחתת זיהום אוויר"
הועדה המשותפת (פנים-עבודה) לנושא סביבה ובריאות, בראשות ח"כ ד"ר דב חנין, דנה היום בהיעדרן של תכניות תחבורתיות להפחתת זיהום אוויר. תיקון 84 לפקודת התעבורה נכנס לתוקפו בראשית שנת 2008. התיקון נועד לאפשר לרשות מקומית להכין תכנית רב-שנתית לניהול ולהסדרה של התחבורה בתחומה במטרה לצמצם את זיהום האוויר הנובע מתחבורה. על פי התיקון, לרשות המכינה תכנית כזו יהיו זכויות שונות כגון: עצמאות בתמרור רחובות בהתאם לתכנית ואפשרות להקים קרן ייעודית שתוכל לצבור לתוכה את הקנסות שיתקבלו במהלך אכיפת התכנית ויכולת לעשות שימוש בכספים אלו ליישום התכנית. בנובמבר 2009 שלח המשרד להגנת הסביבה מכתבים לחמש רשויות מקומיות, ת"א, ירושלים, רמת גן, חולון ופתח תקוה, ודרש מרשויות אלו  להכין תכנית מפורטת לצמצום זיהום אוויר מתחבורה. רשויות אלו נבחרו שכן בתחומן קיימות חריגות רבות מתקני זיהום האוויר ואלו נגרמים בעיקר מתחבורה.
בפתח הדיון, אמר ח"כ חנין כי "זיהום האוויר מתחבורה הורג בני אדם". הוא הוסיף כי תיקון 84 לפקודת התעבורה מאפשר לרשויות המקומיות ליצור תכנית שהיא גם מקצועית וגם מעודדת תחבורה ציבורית. במידה והיא עושה כן, מוענקות לרשות סמכויות רבות המאפשרות גם הכנסת כספים לקרן ייעודית שמטרתה לתמוך בתכנית. ח"כ חנין הדגיש כי למרות שהחוק טוב, לא מעט מהרשויות פשוט מתעלמות ממנו. הוא הדגיש כי על פי החוק, הרשויות היו צריכות להגיש את התכנית בתוך חצי שנה מדרישת המשרד להגנת הסביבה. למרות זאת, הן מתעלמות והתחושה היא שהן "מצפצפות על הציבור". מר אמיר זלצברג, מאגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה, אמר כי אכן המקור העיקרי לזיהום אוויר בערים הוא תחבורתי. הוא הדגיש כי רשויות שלא יכינו תכניות עשויות לקבל הוראות מפורשות מהשר להכנת התכנית. ד"ר מיכאל גדלביץ' ממשרד הבריאות, הדגיש כי העדויות לקשר בין תחלואה עודפת ותמותה לבין זיהום אוויר חזקות מאד ולכן חשיבות הפחתת זיהום האוויר מתחבורה גדולה מאד. מר ישעיהו רונן ממשרד התחבורה, אמר כי המודל התחבורתי הטוב ביותר לתחבורה ציבורית בערים הוא BTR  (אוטובוסים מהירים שיכולים להכיל נוסעים רבים, הנוסעים בנתיבים ייעודיים לתחבורה ציבורית). ח"כ ניצן הורוביץ הסכים עם דבריו של מר רונן ואמר כי אין לו ספק שזו צריכה להיות השיטה התחבורתית המובילה בגוש דן. ח"כ ד"ר רחל אדטו הצרה על כך שמבשרת ציון לא נכללה בכל התכניות המסילתיות. ד"ר משה בלסנהיים, מנהל הרשות לאיכות הסביבה בעיריית ת"א, הציג תכנית שהוכנה לפני תיקון 84 הכוללת אלמנטים שונים להפחתת זיהום אוויר כגון שיפור איכות הדלק, שבילי אופניים וסגירת מרכז העיר לרכבי דיזל. ח"כ חנין העיר לו כי הוא מוטרד מכך שהתכנית אינה עומדת בדרישות תיקון 84 לפקודת התעבורה. עו"ד עמנואל ויזר, יו"ר ועדת איכות הסביבה של לשכת עורכי הדין, העיר לד"ר בלסנהיים כי סגירת מרכז העיר דווקא תגביר את הזיהום סביב המרכז. גב' נעמי צור, סגנית ראש העיר ירושלים, אמרה כי העירייה תשלים תכנית תחבורתית תוך כ- 8 חודשים. נציגי פ"ת ור"ג אמרו גם הם כי ישלימו תכנית תחבורתית בתוך פחות משנה.
בסיכום הדיון הודיע ח"כ חנין, יו"ר הועדה, כי יתקיים דיון המשך. עוד אמר כי התעלמות הרשויות המקומיות מיישום תיקון 84 לפקודת התעבורה מדגימה מציאות עגומה של הפרת חוק. הוא פנה אל הרשויות המקומיות והזכיר כי יישום החוק ייתן להם כוח וכספים ליישום התכנית התחבורתית שייצרו. לעומת זאת, הזהיר, כי במידה ולא ייעתרו לחוק, יהיו צפויים לסנקציות. ח"כ חנין הדגיש כי הוועדה  מודאגת בעיקר מזיהום האוויר התחבורתי בגוש דן. הוא הודיע כי מכיוון שחוק אוויר נקי ייכנס לתוקפו בתחילת ינואר 2011,  הוועדה תפנה למשרד להגנת הסביבה להכריז על ת"א, "אזור נפגע זיהום אוויר", הכרזה שתאפשר כלים נוספים וסמכויות שיסייעו בהפחתת זיהום האוויר.

הועדה לנושא סביבה ובריאות קוראת לשר להגנת הסביבה להכריז על תל אביב "אזור נפגע זיהום אוויר"ח"כ ד"ר דב חנין, יו"ר הועדה: "זיהום אוויר הורג. לא אאפשר עבריינות סביבתית של רשויות מקומיות המתעלמות מחובתן להגיש תכניות תחבורתיות להפחתת זיהום אוויר" הועדה המשותפת (פנים-עבודה) לנושא סביבה ובריאות, בראשות ח"כ ד"ר דב חנין, דנה היום בהיעדרן של תכניות תחבורתיות להפחתת זיהום אוויר. תיקון 84 לפקודת התעבורה נכנס לתוקפו בראשית שנת 2008. התיקון נועד לאפשר לרשות מקומית להכין תכנית רב-שנתית לניהול ולהסדרה של התחבורה בתחומה במטרה לצמצם את זיהום האוויר הנובע מתחבורה. על פי התיקון, לרשות המכינה תכנית כזו יהיו זכויות שונות כגון: עצמאות בתמרור רחובות בהתאם לתכנית ואפשרות להקים קרן ייעודית שתוכל לצבור לתוכה את הקנסות שיתקבלו במהלך אכיפת התכנית ויכולת לעשות שימוש בכספים אלו ליישום התכנית. בנובמבר 2009 שלח המשרד להגנת הסביבה מכתבים לחמש רשויות מקומיות, ת"א, ירושלים, רמת גן, חולון ופתח תקוה, ודרש מרשויות אלו  להכין תכנית מפורטת לצמצום זיהום אוויר מתחבורה. רשויות אלו נבחרו שכן בתחומן קיימות חריגות רבות מתקני זיהום האוויר ואלו נגרמים בעיקר מתחבורה.בפתח הדיון, אמר ח"כ חנין כי "זיהום האוויר מתחבורה הורג בני אדם". הוא הוסיף כי תיקון 84 לפקודת התעבורה מאפשר לרשויות המקומיות ליצור תכנית שהיא גם מקצועית וגם מעודדת תחבורה ציבורית. במידה והיא עושה כן, מוענקות לרשות סמכויות רבות המאפשרות גם הכנסת כספים לקרן ייעודית שמטרתה לתמוך בתכנית. ח"כ חנין הדגיש כי למרות שהחוק טוב, לא מעט מהרשויות פשוט מתעלמות ממנו. הוא הדגיש כי על פי החוק, הרשויות היו צריכות להגיש את התכנית בתוך חצי שנה מדרישת המשרד להגנת הסביבה. למרות זאת, הן מתעלמות והתחושה היא שהן "מצפצפות על הציבור". מר אמיר זלצברג, מאגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה, אמר כי אכן המקור העיקרי לזיהום אוויר בערים הוא תחבורתי. הוא הדגיש כי רשויות שלא יכינו תכניות עשויות לקבל הוראות מפורשות מהשר להכנת התכנית. ד"ר מיכאל גדלביץ' ממשרד הבריאות, הדגיש כי העדויות לקשר בין תחלואה עודפת ותמותה לבין זיהום אוויר חזקות מאד ולכן חשיבות הפחתת זיהום האוויר מתחבורה גדולה מאד. מר ישעיהו רונן ממשרד התחבורה, אמר כי המודל התחבורתי הטוב ביותר לתחבורה ציבורית בערים הוא BTR  (אוטובוסים מהירים שיכולים להכיל נוסעים רבים, הנוסעים בנתיבים ייעודיים לתחבורה ציבורית). ח"כ ניצן הורוביץ הסכים עם דבריו של מר רונן ואמר כי אין לו ספק שזו צריכה להיות השיטה התחבורתית המובילה בגוש דן. ח"כ ד"ר רחל אדטו הצרה על כך שמבשרת ציון לא נכללה בכל התכניות המסילתיות. ד"ר משה בלסנהיים, מנהל הרשות לאיכות הסביבה בעיריית ת"א, הציג תכנית שהוכנה לפני תיקון 84 הכוללת אלמנטים שונים להפחתת זיהום אוויר כגון שיפור איכות הדלק, שבילי אופניים וסגירת מרכז העיר לרכבי דיזל. ח"כ חנין העיר לו כי הוא מוטרד מכך שהתכנית אינה עומדת בדרישות תיקון 84 לפקודת התעבורה. עו"ד עמנואל ויזר, יו"ר ועדת איכות הסביבה של לשכת עורכי הדין, העיר לד"ר בלסנהיים כי סגירת מרכז העיר דווקא תגביר את הזיהום סביב המרכז. גב' נעמי צור, סגנית ראש העיר ירושלים, אמרה כי העירייה תשלים תכנית תחבורתית תוך כ- 8 חודשים. נציגי פ"ת ור"ג אמרו גם הם כי ישלימו תכנית תחבורתית בתוך פחות משנה. בסיכום הדיון הודיע ח"כ חנין, יו"ר הועדה, כי יתקיים דיון המשך. עוד אמר כי התעלמות הרשויות המקומיות מיישום תיקון 84 לפקודת התעבורה מדגימה מציאות עגומה של הפרת חוק. הוא פנה אל הרשויות המקומיות והזכיר כי יישום החוק ייתן להם כוח וכספים ליישום התכנית התחבורתית שייצרו. לעומת זאת, הזהיר, כי במידה ולא ייעתרו לחוק, יהיו צפויים לסנקציות. ח"כ חנין הדגיש כי הוועדה  מודאגת בעיקר מזיהום האוויר התחבורתי בגוש דן. הוא הודיע כי מכיוון שחוק אוויר נקי ייכנס לתוקפו בתחילת ינואר 2011,  הוועדה תפנה למשרד להגנת הסביבה להכריז על ת"א, "אזור נפגע זיהום אוויר", הכרזה שתאפשר כלים נוספים וסמכויות שיסייעו בהפחתת זיהום האוויר.