הצעת חוק: מזמיני שירות מחברות קבלן יהיו אחראיים לזכויות העובדים

20.12.10 קטגוריית: חברה וכלכלה

יום רביעי, ה-22 בדצמבר, תעלה להצבעה טרומית במליאת הכנסת הצעת חוק אחריות מזמין לזכויות עובדים של קבלן שירותים. הצעת החוק, פרי יוזמתם של חברי הכנסת מירי רגב ודב חנין, ובתמיכת התאחדות הסטודנטים בישראל, באה להטיל את החובה לקיום זכויות העובד לפי חוקי העבודה, לא רק על מי שמעסיק אצלו עובדים באמצעות קבלן כוח אדם, אלא גם על מי שמקבל שירותים או עבודה מאת קבלן מבצע.

ח"כ ד"ר דב חנין אמר כי "ההעסקה הפוגענית דרך חברות כוח האדם והקבלן מתפשטת כמחלה ממארת בשוק התעסוקה בישראל. העסקת עובדים בקבלנות משנה הפכה להיות הדרך הנוחה עבור מעסיקים להתחמק מאחריות כלפי העובדים וזכויותיהם. הצעת החוק החשובה הזאת מציעה אפשרות ממשית לשים לכך סוף – זכויות עובדי הקבלן אינן הפקר".

חברת הכנסת מירי רגב (ליכוד) אמרה: "20% מכלל עובדי המשק דהיינו 80,000 עובדים אינם נספרים. לא יכול להיות כי מדינת ישראל סוחרת ב- 80,000 אלף עובדים ומנצלת אותם שלא כדין. עובדי הקבלן זכאים לזכויות בדיוק כמו כלל העובדים במשק, הגיע הזמן כי הממשלה תקבל אחריות על העובדים ותאפשר להם לחיות בכבוד. לצערי ועדת השרים הפילה את החוק ואני כולי תקווה שנצליח בעזרת הכנסת להחזיר את הצדק והשפיות למערכת".

סגן יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית, שחר בוצר אמר כי "ציבור הסטודנטים בישראל מודאג מהפקרת זכויות עובדי הקבלן, כפי שהיא מתבטאת בקמפוסים במוסדות להשכלה גבוהה ובכלל. אנו נפעל במלוא המרץ על מנת לשים קץ לאי שמירת זכויות העובדים ולמען העסקה הוגנת ועל פי החוק. אנו הסטודנטים, אשר עוברים יום יום על פניהם של המנקות והמאבטחים – עובדי הקבלן בקמפוסים, איננו יכולים לשתוק נוכח ניצול העובדים".

עובדי הקבלן מגיעים על פי רוב משכבות מוחלשות באוכלוסייה ובהם אחוזים ניכרים של עולים חדשים, חד הוריות וצעירים מרקע סוציו אקונומי נמוך. עקב שיטת ההעסקה ורקע העובדים, כוח עבודה זה חשוף במיוחד לפגיעה בזכויותיהם הבסיסיות. במקרים רבים, כאשר נמנעות מהעובד זכויות, מזמיני השירותים מתנערים מאחריותם כלפיו ומפנים את טענותיו לחברות דרכן הוא מועסק.

הצעת החוק תקנה אפשרות אפקטיבית לעובדי הקבלן לתבוע את זכויותיהם הן ממעסיקם הישיר והן ממזמין השירותים במקרה של הפרת זכויות וניצול. על פי ההצעה, האחריות הראשונית על זכויותיו של העובד נותרת של קבלן השירותים. אולם, במידה וקבלן השירותים לא ממלא את חובותיו, תינתן אפשרות למסור למזמין השירות הודעה על אי-מילוי החובה. לאחר מכן (כעבור זמן ביניים מסוים שקבוע בחוק, שנועד לאפשר למזמין לגרום לקבלן השירותים למלא את המחויבות שלו כלפי העובד) יכולה האחריות לזכויות העובד לקום גם כלפי מזמין השירותים.

להצעת החוק שותפים קואליציה של חברי כנסת וכן התאחדות הסטודנטים בישראל והיא נתמכת על ידי קשת רחבה של ארגונים חברתיים.
לקריאת הצעת החוק (קובץ פי.די.אף)