מכתב ליועמ"ש: "הימנעותך מפעולה תרמה להתפשטות הסתה גזענית"

09.12.10 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

לכבוד

עו"ד יהודה וינשטייין

היועץ המשפטי לממשלה

מכובדי,

הנדון: העמדה לדין של מסיתים לגזענות

הינך מתבקש בזאת להורות באופן מיידי על פתיחה בהליכים פליליים נגד קבוצת רבנים שפירסמו קריאה להימנע מהשכרת דירות לערבים.

הקריאה הנ"ל מהווה על פניה הסתה לגזענות ויש יותר מוודאות קובה לנזק ציבורי כבד ולפגיעה קיצונית בזכויות אדם. ככזו היא אסורה על פי חוק ונושאת עימה עונש הקבוע בחוק.

הסוואתה של הקריאה כ"פסק הלכה", אין בה כדי להקל מחומרתה ומסכנותיה. נהפוך הוא – היא אף מחמירה אותן.

כאשר החוק אוסר על הסתה לגזענות – אין בכוחו של היועץ המשפטי לממשלה להתיר אותה. אם אין חוק  ההסתה לגזענות ראוי בעיניך, זכותך – ככל אזרח – לבקש לשנותו. אך כל עוד חוק נגד גזענות קיים בישראל חובתך, כאזרח ונושא תפקיד ציבורי, לפעול על פיו.

הימנעותך מפעולה מיידית נגד ראשון המסיתים לגזענות בעניין זה נחלה כשלון חרוץ. כתוצאה ממנה מתפשטת ההסתה החמורה כאש בשדה קוצים.

עקב בהילות הנושא, הינך מתבקש להודיעני בדבר עמדתך עד ראשית השבוע הבא, כדי שגם אני אוכל לשקול את המשך צעדי בעניין.

בברכה,

ח"כ דב חנין