מערכת רבנית ודתית בתחומי המדינה אינה יכולה להיות מקור של הסתה גזענית

15.12.10 קטגוריית: כללי

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להצטרף לדבריו של עמיתי, חבר הכנסת הורוביץ, במישור העקרוני בנושא האנומליה שבעצם קיומם של בתי-דין דתיים והחלת השיפוט שלהם גם על אזרחים שאינם רוצים להתדיין במסגרת דתית. במסגרת האנומליה הזאת, מובן שהצעת החוק הזאת מציעה קצת לרכך את – איך נאמר זאת? – את חומרת הפגיעות באנשים במערכת הדתית, כאשר היא בכל זאת מנסה לייצר איזו מערכת של סיוע יותר מתקדם, יותר מודרני, יותר עכשווי. ולכן, בגדר האנומליה יש פה איזה צעד חיובי.

אבל, עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שבימים האלה ובשבועות האלה אי-אפשר להתייחס לנושא בלי להסתכל במבט יותר רחב על מערכת שירותי הדת במדינת ישראל ואל המקומות הבעייתיים שהיא הגיעה אליהם. אני מתכוון, כמובן, לאותה קריאה שפרסמה קבוצה גדולה של רבני ערים, אנשים שהם עובדי מדינה, הם מקבלים משכורת מהמדינה, יש להם סמכות מכוחה של המדינה, והקריאה שהם פרסמו – ואני אומר את זה בצורה חד-משמעית – היא עבירה חד-משמעית על חוקי המדינה.

יש במדינת ישראל חוק שאוסר הסתה גזענית, והקריאה שאותם רבנים פרסמו היא לכל דבר ועניין הסתה גזענית. כאשר אנשים מפרסמים קריאה ועוד מתארים את הקריאה הזאת כפסק הלכה, זאת אומרת זו לא סתם קריאה, זו קריאה שמתיימרת להיות הוראה מחייבת לאנשים אחרים להימנע מהשכרת דירות לערבים – או ;בנוסח אחר, להימנע מהשכרת דירות ללא-יהודים – הדבר הזה הוא דבר חמור ומסוכן. הטענה הקשה היא קודם כול כמובן כלפי אותם אנשים שהם עובדי מדינה והם ממשיכים לקבל את משכורותיהם גם עכשיו, גם היום, לאחר שביצעו את העבירה הזאת, שהיא על פניה עבירה. הם ממשיכים לקבל משכורת, הם ממשיכים לקבל שכר, הם ממשיכים לקבל את המעמד של רבני ערים. כלפיהם צריכה להיות מופנית הביקורת.

צריכה להיות מופנית ביקורת קשה ונוקבת גם כלפי היועץ המשפטי לממשלה. הוא יכול היה את המהלך ואת התהליך המסוכן הזה לקטוע כבר בתחילתו, כאשר התפרסמה הקריאה הראשונה של אותו רב ראשון שפרסם וקרא לתושבי עיר להימנע מהשכרת דירות לערבים. כבר אז היועץ המשפטי לממשלה היה צריך לפעול, ולפעול בצורה נחרצת – לפתוח בהליך של חקירה פלילית, להתריע בפני אותו רב על חומרת מעשיו. הדברים האלה לא נעשו, וכאשר הם לא נעשו הם התפרשו כסוג של אור ירוק, כסוג של מדיניות של הבלגה וסובלנות כלפי דברים שאסור להיות סובלניים כלפיהם ואסור להבליג כלפיהם. התוצאה היתה, אדוני היושב-ראש, שההסתה המסוכנת הזאת באמת התפשטה כאש בשדה קוצים, לא פחות מהר מהשרפה המסוכנת בכרמל. אותה שרפה של הסתה גזענית התפשטה והגיעה למקומות נוספים ולחוגים נוספים.

לכן, עמיתי חברי הכנסת, אני מציע לכולנו, כשאנחנו דנים על כל חוק שעוסק במערכת הרבנית והדתית במדינת ישראל, לומר אמירה מאוד ברורה: אם רוצים לקיים מערכת רבנית ודתית בתחומי המדינה, המערכת הזאת חייבת להיות בהתאם ובמסגרת חוקי המדינה. היא לא יכולה להיות מקור של הסתה גזענית, היא לא יכולה להיות מקור של עבירות, היא לא יכולה להיות מקור של פורענות לחברה הישראלית, למיעוט הערבי בחברה הישראלית ולחברה הישראלית כולה. תודה רבה.