"נציבות הדורות הבאים בוטלה כי ידעה להתנגד לבעלי עניין"

14.12.10 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

ח"כ ד"ר דב חנין (חד"ש), יו"ר הועדה המשותפת לסביבה ובריאות בכנסת, ביקר בחריפות את ביטול נציבות הדורות הבאים, שאושר אמש (שני, ה-13 בדצמבר) בהצעת חוק: "נציבות הדורות הבאים היוותה מנגנון חשוב לכנסת לבלימת הצעות חוק פופוליסטיות שמנוגדות לאינטרס הציבורי. במקום לחזק את החשיבה לטווח ארוך, הכנסת מבטלת את מערכת העזר היחידה שהוקמה בה לצורך זה. נציבות הדורות הבאים נתנה מענה לכשל מוכר של המערכת הפוליטית הפרלמנטארית – זה של העדפת החשיבה לטווח קצר. הנציבות בוטלה בדיוק כי עשתה את עבודתה בהגנה על אינטרסים סביבתיים וחברתיים מול בעלי עניין ובעלי עוצמה".