עוד פגיעה בדמוקרטיה: יוקם בית דין לזרים

21.12.10 קטגוריית: כללי

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, שוב אנחנו מגיעים להצעת חוק בעייתית, הצעת חוק גרועה, הצעת חוק מסוכנת. עמיתי חברי הכנסת, בואו ניזכר שבעבר הלא-רחוק סמכות הביקורת השיפוטית על החלטות בנושא מינהל האוכלוסין היתה נתונה לבית-המשפט העליון. אלה היו הימים בעבר. החלטות בעניינים שהיום מבקשים למסור לאותו בית-דין לזרים, שאני מייד אומר עליו כמה מלים, היו החלטות שבית-המשפט העליון היה בוחן אותן.

אנחנו היום נמצאים בדרגה הנמוכה ביותר; מציעים לנו כאן להקים בית-דין מיוחד לזרים. רק הביטוי הזה, רק השם הזה, כבר היה צריך לצלצל בקול פעמוני אזעקה. אנחנו בונים קטגוריה שענייניה יגיעו לבית-דין מיוחד, נחות יותר ובעייתי יותר מאשר כל בית-דין אחר. אגב, זה לא בית-דין למשמורת, זה בית-דין לזרים. בית-דין לזרים, אפילו אם רק השם היה הבעיה, מספיק היה כבר על בסיס השם הזה להתנגד לחוק כולו. אבל מובן שהשם מבטא תוכן, והתוכן מבטא מנגנון מיוחד, ספציפי, שנועד להתמודד או להתייחס לאותם "זרים", ולתת להם מענה.

ומה הוא הפתרון? הפתרון הוא בית-דין שימונה על-ידי ועדה מיוחדת, שתורכב משלושה אנשים – לא ועדה למינוי שופטים, שאנחנו מכירים אותה, שיש בה איזון ונציגי בית-משפט, כנסת, רשות מבצעת. פה יש ועדה מיוחדת למינוי, שחבריה יהיו מנכ"ל משרד המשפטים, עובד המדינה שהוא משפטן, שימנה היועץ המשפטי לממשלה, ומשפטן מקרב הציבור, שימנה נציב שירות המדינה. שלושה נציגים של המערכת המבצעת יקבעו מי הם האנשים שישבו באותו בית-דין זרים. בכלל, אם כך, אפילו השם "בית-דין" הוא מיותר, ואפשר היה לקרוא לזה טריבונל שדה של הרשות המבצעת.

אבל כמובן, עמיתי חברי הכנסת, הליקויים והפגמים שיש בעבודתו של בית-הדין הזה הם רבים ומגוונים. אני אתן דוגמאות מעטות בלבד: אפשר לבקש מבית-הדין לזרים לקבל מידע חסוי, הוא יכול לקיים את הדיונים שלו שלא בנוכחות הזרים, אפילו בלי לגלות לזרים האלה מה תוכן הדיונים, בית-הדין הזה רשאי לעיין במידע חסוי ולקבל פרטים נוספים לעניין המידע הזה שלא בנוכחות הזרים, לא בנוכחות באי-כוחם של הזרים האלה. הוא יכול להחליט לקיים דיונים, כפי שאמרתי, לא בנוכחות הזרים, לא בנוכחות באי-כוחם ואפילו בלי לגלות להם את תוכנו של המידע החסוי שעל בסיסו מקבלים החלטות לגביהם.

עמיתי חברי הכנסת, כל החוק הזה הוא חוק בעייתי, הוא חוק מסוכן, הוא חוק פסול. לא נכון להקים בית-דין לזרים. לא נכון להפקיע את הסוגיה הזאת או את הסיטואציה הזאת מרשויות המשפט של מדינת ישראל. יש במדינת ישראל רשויות משפט, יש עדיין שופטים בירושלים, בואו ניתן להם קצת לעבוד, גם בסוגיות מסובכות, ואולי במיוחד בסוגיות מסובכות, ניתן לשופטים להחליט, ולא נחליף אותם במנגנונים כל כך בעייתיים. תודה רבה.