הממשלה מציגה: חיסול ממוקד של ההגנה המשפטית

19.01.11 קטגוריית: כללי

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, זה עוד חוק שהוא גם חמור וגם מסוכן שהממשלה מביאה לכנסת, ולא רק שאין בו צורך, אלא שיש בו נזק מאוד-מאוד כבד וגדול.

החוק, גברותי ורבותי חברי הכנסת, עוסק באחת מזכויות היסוד הבסיסיות ביותר בעולמם של חשודים, של עצורים, של עצירים ושל אסירים, וזוהי הזכות להיפגש עם עורך-דין. זו אינה זכות יתר. זו אינה פריבילגיה; הזכות להיפגש עם עורך-דין היא חלק בלתי נפרד מהזכות של אסיר ועציר לקבל הגנה משפטית, ובלי הזכות לקבל הגנה משפטית אין מערכת משפט ואין מערכת צדק.

מה שהחוק הזה עושה, אדוני השר – הוא מאפשר תקופות ארוכות מאוד של מניעת פגישה עם עורך-דין. אני אתן לך, אדוני השר, דוגמה, אני פשוט קורא את מה שכתוב בחוק. למשל, גם היום נציב בתי-הסוהר, בהסכמת פרקליט המדינה או המשנה לפרקליט המדינה, יכול להורות על מניעת פגישה עם עורך-דין – היום זה חמישה ימים, את זה אתם רוצים להאריך ל-14 ימים. בית-המשפט המחוזי, שהיום יכול להורות על מניעת פגישה עם עורך-דין לתקופה של 21 יום, יכול, אדוני היושב-ראש, להורות על מניעת פגישה עם עורך-דין – אני קורא את מה שכתוב – לתקופה של חצי שנה. חצי שנה מניעת פגישה עם עורך-דין.  גבירותי ורבותי, אתם יודעים על מה אנחנו מדברים פה?

אתם יודעים על מה אנחנו מדברים פה? כאשר אדם אינו יכול להיפגש עם עורך-דין חצי שנה, ואת התקופה הזאת, אגב, אפשר להאריך, אנחנו בעצם מדברים על כך שלאדם הזה לא תהיה הגנה משפטית.

עכשיו, על מי אנחנו מדברים? האם אנחנו מדברים על מניעת פגישה עם איזשהו גורם עברייני? אנחנו הרי מדברים על מניעת פגישה עם עורך-דין ישראלי, שיש לו רשיון ישראלי. אם, אגב, יש חשד נגד עורך-דין שהוא עבריין, או שהוא משתף פעולה עם טרור, או אני לא יודע מה – גונב, או עושה דברים אסורים, תיקחו ממנו את הרשיון. אני לא בעד עורכי-דין עבריינים. אם יש עורך-דין שעושה עבירה על החוק, אסור לו בכלל להיות עורך-דין. אבל הזכות להיפגש עם עורך-דין היא זכות בסיסית. גם כשאנחנו מונעים 21 יום להיפגש עם עורך-דין, זו מניעה מרחיקת לכת – מה שקיים היום בחוק. כשאתם מציעים לנו להאריך את האפשרות הזאת לחצי שנה, ואחר כך עוד להאריך את זה –  להאריך מעבר לחצי שנה, חצי שנה זה תקופה אחת, אני חושב, עמיתי חברי הכנסת, שאנחנו פשוט – באמת – מוותרים על היכולת שלנו לקיים מערכת משפטית אמיתית. אני מקווה שהמטרה איננה לחסל את מערכת המשפט ומערכת הדיון המשפטי. גם אנשים שעצורים בעבירות ביטחוניות אמורים לקבל הגנה משפטית – יכול להיות גם שהם לא אשמים; לא כל מי שנעצר בעבירות ביטחוניות הוא אשם וידוע מראש שהוא אשם. אתה צריך לאפשר – אנחנו צריכים לאפשר, החברה צריכה לאפשר – הגנה משפטית לאנשים, גם בעבירות ביטחוניות, ומה שנעשה בחוק הזה, עמיתי חברי הכנסת, הוא פשוט שבירת כל הכללים של המשפט הפלילי, כפי שאני למדתי, וכפי שגם לימדתי אותם. אתם מייצרים פה משפט שאין בו הגנה, ובמשפט שאין בו הגנה אין גם משפט. תודה רבה.