לא להפיכת מערכת הכבאות לנספח של מערכת הביטחון

19.01.11 קטגוריית: כללי

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני עליתי לדוכן הזה כדי להתריע ממגמה שנראית לי חמורה ומסוכנת בכל הקשור לשירותי הכבאות, והיא המגמה של הפיכתם משירות אזרחי – חשוב, חיוני, מרכזי, שצריך לזכות בהרבה מאוד חיזוק ותגבור – לסוג של נספח נוסף של מערכת ביטחון. לדבר הזה, עמיתי חברי הכנסת, יש השלכות רבות, למשל השלכה מאוד קשה על זכויותיהם ומעמדם של הכבאים. הכבאים האלה, שעשו את העבודה המופלאה, חירפו את נפשם למוות, התגייסו, באמת, באמצעים דלים, אבל באומץ אישי מאוד גדול, כדי לכבות את שרפת הענק בכרמל.

הכבאים האלה, אדוני היושב-ראש, עלולים להיות אלה שישלמו את המחיר הגדול על מה שקרה בכרמל וזה, עמיתי חברי הכנסת, לא רק לא צודק, זה גם מאוד-מאוד לא חכם, כי כבאים שיש להם זכויות, שיש להם מעמד, שיש להם יכולת התארגנות, שהם אזרחים עם כבוד ועם אחריות יכולים לעשות את עבודתם הרבה יותר טוב מאשר ברגים בתוך מערכת שבאופן מלאכותי מסופחת למערכת המשטרה או למערכת הצבא או למערכת פיקוד העורף או לכל מערכת אחרת, שלא משרתים בה אזרחים ולא עובדים בה אזרחים.

אדוני היושב-ראש, סביב השרפה בכרמל היו לא מעט ספינים והאשמות והדבקת תוויות, וכבר החליטו איזה שר אחראי לעניין ואפילו ראש הממשלה, כך אני מבין, בלויאליות האופיינית לו, לא התגייס להגנתו של אותו שר. טוב, זה לא מפתיע, זה מאפיין את מר נתניהו בהתייחסות לשותפים שלו, אבל זה עניין פנימי של השותפים. אתה יודע, יש אנשים שאוהבים שיורקים עליהם וגם חושבים שזה גשם. זה עניין פנימי בין שרי הממשלה ומפלגות הקואליציה ואני בוודאי לא הולך להציע להם איך לנהוג בינם לבין עצמם. הם לא יודעים לנהוג בינם לבין עצמם בלויאליות ובאיזשהו מינימום של קולגיאליות, זה באמת עניינם, אבל שבאותה הזדמנות גם ייפגעו אותם כבאים, אותם אנשים שזכאים להמשיך לעבוד עם זכויות, עם מעמד, עם ועד עובדים, עם יכולת התארגנות, עם זכות התארגנות, שגם זה ייפול קורבן לאותה מערכת של ספינים ואנטי-ספינים שכל כך מאפיינת את הקואליציה הזו, עמיתי חברי הכנסת, זה יהיה חבל, זה יהיה מסוכן, זה יהיה מזיק ואת זה אני מציע לכנסת לא לעשות.