"אקדם חקיקה לסימון דרגת הקרינה של מכשירים סלולריים"

09.02.11 קטגוריית: ירוק

הוועדה המשותפת של הכנסת לנושא סביבה ובריאות, בראשות ח"כ ד"ר דב חנין, דנה ביום שני, ה-7 בפברואר, בקשר שבין מכשירי טלפון סלולריים לבין תחלואה בסרטן. בדיון השתתפה פרופ' סיגל סדצקי, מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה וסרטן, בבית החולים "שיבא", תל השומר, שהציגה את המחקר העדכני בנושא ואת העקרונות לקביעת מדיניות בריאותית בנושא זה.

המחקר העיקרי שהוצג על ידי פרופ'  סדצקי היה ה"אינטרפון", מחקר בינלאומי, שהתקיים במדינות אירפאיות ואסיאתיות ובו נבחנו נתונים בקרב משתמשי סלולר בין השנים 2000-2009. ממצאים המצביעים על קשר בין השימוש במכשירים סלולריים לבין תחלואה בסרטן בלטו בקרב אלו המשתמשים במכשירים אלו שימוש ארוך טווח, ובעיקר אצל אלו הנוהגים להשתמש במכשיר הסלולר כשהוא מוצמד לצד אחד של הראש.

נמצא כי בקרב אלו המשתמשים במכשיר סלולרי בצד אחד של הראש למעלה מ- 5 שנים קיים סיכון גבוה ב- 34% (בהשוואה לקבוצת הביקורת) לתחלואה בסרטן. פרופ' סדצקי אמרה בוועדה: "אנחנו מצויים כיום במצב בו יש חשש מדאיג שטלפונים סלולריים אכן מזיקים לבריאות". מכיוון שכך, הדגישה, ראוי לנקוט בזהירות גם אם יחסי סיבה-תוצאה עדיין לא הוכיחו באופן סופי שהמכשירים הסלולריים אכן מזיקים לבריאות. צעדי זהירות מונעת יכולים לכלול: שימוש בדיבורית אישית, הגבלת שימוש באזורי קליטה חלשים והגבלת שימוש בקרב ילדים.

ליאור ורונה, מנכ"ל פורום החברות הסלולריות, אמר כי החברות "יישרו קו" עם פרופ' סדצקי וכי הפורום מוכן להקמת צוות מצומצם, הכולל את כל בעלי העניין בתקשורת סלולרית, על מנת ליצור מדיניות לשימוש נכון במכשירים סלולריים. גיל פרידלנדר מחברת טוקאון, תיאר טכנולוגיה המאפשרת חיווי של רמת השידור של מכשיר הטלפון הנייד והציע כי הרגולטור יעשה שימוש בטכנולוגיה זו על מנת שהמשתמשים יוכלו להחליט מתי לעשות שימוש במכשיר הטלפון הנייד.

בתום הדיון אמר ח"כ חנין כי ממצאי מחקר האינטרפון משמעותיים וכי הם מצביעים על מידע הולך וגובר שמכשירי הסלולר אכן עלולים לגרום לתחלואה בסרטן. מכיון שכך, המליץ ח"כ חנין לחברות הסלולר להטמיע את המידע הזה ולפעול בהתאם. הוא הוסיף כי גישת הועדה היא ש"אם יש ספק, אזי אין ספק שצריך לפעול". ח"כ חנין פנה לכל הגורמים העוסקים בתקשורת סלולרית לקיים שימוע ציבורי לפני קידום הפעלת דור 4 של הסלולריים.

בסיכום הדיון אמר ח"כ חנין כי יפעל לקדם חקיקה לסימון רמת הקרינה של המכשירים הסלולריים על גב המכשירים, כדי שהלקוחות יוכלו להחליט באיזה מכשיר סלולרי ובאלו סיטואציות ראוי לעשות שימוש במכשיר הטלפון הנייד. הוא הבהיר כי הסימון יתייחס הן לרמת הקרינה הבסיסית של המכשיר והן לרמת הקרינה שלו בסיטואציות משתנות (כגון בחניונים, מעליות ואיזורים עם קליטה חלשה).

לצפייה בכתבת וידאו ששודרה בערוץ 2 לקראת הישיבה