"הבדואים בכפרים הלא-מוכרים חיים בתת-חיים"

01.02.11 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

הועדה המשותפת (פנים-עבודה) לנושא סביבה ובריאות, בראשות ח"כ ד"ר דב חנין, דנה ביום שני, ה-31 בינואר, בתנאים הסביבתיים הירודים בהם חיים תושבי הכפרים הלא-מוכרים שבנגב, ובהשלכות הבריאותיות שיש לתנאי סביבה אלו על חיי התושבים.

בפתח הדיון אמר ח"כ חנין כי סוגיית הכפרים הלא-מוכרים מורכבת וקשה. עצם העובדה שבשנת 2011 עדיין גרים במדינת ישראל בני אדם בכפרים שאינם מוכרים על ידי המדינה הינה מציאות בלתי נתפסת. לקראת הדיון, הציגה שירי בס ספקטור, ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, מסמך מידע שנכתב על ידה. על פי נתוני משרד הפנים כ-66,000 בדואים חיים ב-36 כפרים שאינם מוכרים על-ידי המדינה ("הפזורה הבדואית") ו-5320 אנשים חיים במועצה אזורית אבו-בסמה, אשר הוקמה בשנת 2004, ומאגדת בתוכה עשרה יישובים אשר הוכרו על-ידי המדינה.

בכפרים הלא-מוכרים אין שלטון מוניצפלי מסודר, התושבים אינם משלמים ארנונה, אין מערכת למתן היתרי בניה ולכן כל הבניה היא בלתי חוקית ואין כל תשתיות בסיסיות כמים, חשמל, ביוב ודרכים. משרדי הממשלה מציגים דיסוננס. מצד אחד הם אינם מכירים ביישובים אלו ומאידך מנסה הממשלה לקדם בריאות בקרב תושבי הכפרים. רוב התושבים אוגרים מים במיכלי פלסטיק. לעיתים מתאגדות 10 משפחות בבקשה לקבלת היתר להתחברות לנקודת מים הנמצאת על קווי ההובלה הראשיים. הועדה להקצאת מים שברשות המים, מופקדת על מתן אישורים לבקשות אלה. נכון להיום אושרו 300 נקודות חיבור לשימוש הבדואים בכפרים הבלתי מוכרים. במהלך השנים 2010-1997 הוגשו 675 בקשות להתחברות לנקודת מים לוועדה להקצאת מים. מתוכן התקבלו 106 בקשות המהוות 15.7% מתוך כלל הפניות, ואילו 552 בקשות, המהוות 81.78% מהפניות נדחו.

לגבי איסוף אשפה, המועצה האזורית פיזרה כ- 300 מיכלי אשפה בכל היישובים, כמות שאינה מספיקה לכל הדעות. נכון להיום, בכל הכפרים הבלתי מוכרים וכן כמעט בכל יישובי המועצה האזורית אבו-בסמה, אין מערך פינוי שפכים מוסדר. רוב תושבי הכפרים מקימים בורות ספיגה על מנת לטפל בשפכים הביתיים. משרד הבריאות אינו מפקח כלל על ההקמה והשימוש בבורות ספיגה בכפרים הבלתי מוכרים. עו"ד קרן הלפרין-מוסרי, מעמותת אדם טבע ודין, אמרה כי צריך להבין כי מה שמתבקש עבור הכפרים אינו מותרות כי אם השירותים הבסיסיים ביותר, ואותם הממשלה מתבקשת לספק.

ד"ר אהרון זוהר, יועץ לראש מועצת אבו-בסמה, אמר כי הבדואים חיים בתת-חיים. האוכלוסייה הענייה מנצלת את סביבתה עד למצב של הפרת האיזון האקולוגי. ניצול זה מתבטא, בין השאר באתרי פסולת פיראטיים, שריפת פסולת וגרימת זיהום אוויר מקומי. ישנם גם בדואים החיים מתחת לקווי המתח הגבוה ברמת חובב. המועצה האזורית מנסה להתמודד עם בעיות הסביבה באמצעות חינוך סביבתי מול כ- 4,000 ילדים מידי שנה. כמו כן מספר מכולות האשפה הוגדל ל- 900. ד"ר זוהר אמר כי הפער בין הצרכים לבין האמצעים המוקצבים הוא עצום וציין כי תקציב היחידה הסביבתית של אבו-בסמה עומד על פחות ממיליון ₪.

ד"ר אילנה בלמקר, רופאת מחוז באר שבע, אמרה כי המדינה חייבת לספק תשתיות תומכות בריאות לכל אדם בארץ, וגם לבדואים. ד"ר תבאת אבו ראס, יו"ר העמותה לצדק סביבתי, הצר על מסרים סותרים, מצד הממשלה, ביחס לבדואים ואמר כי הוא חושש שכל המלצות דו"ח גולדברג לא ייושמו ועבודת הוועדה תרד לטמיון. מר אריאל דלומי, מנהל הפרויקטים של עמותת אג'יק, ציין כי אחד המאפיינים של הכפרים הלא-מוכרים היא תמותת תינוקות גבוהה. מר שמואל דוד, משתי"ל, אמר כי יש כרגע תכנית מטרופולינים להכרה ב-16 יישובים. הוא הפציר בוועדה לפעול לקידום ההכרה ביישובים אלו.

בסיכום הדיון אמר ח"כ ד"ר דב חנין, יו"ר הועדה: "אין ספק כאשר מדברים על סביבה ובריאות בכפרים הלא-מוכרים מדברים על חורבן סביבתי. אלו אינם חיים אלא תת-חיים". עוד אמר ח"כ חנין כי הועדה מודאגת מהזנחה רבת-מימדים, וכי היא תפנה אל ראש רשות המים לשקול הקמת מרכזי מים שאליה יוכלו הבדואים להתחבר. בתחום הפסולת, נראה שאנשים חיים בתוך הררי זבל שאותה הם גם שורפים. הביוב עדיין זורם בהרבה מאד מקומות בתעלות פתוחות. ח"כ חנין הוסיף כי אין כל התייחסות של הרשויות לקרבתם של הכפרים הלא-מוכרים למכרות מתוכננות שעלולות לסכן את התושבים. הכפרים גם אינם זוכים לתכנון תעשייתי מוקדם ולכן יימשך המאמץ לפינוי ואדי נעם.

ח"כ חנין אמר כי נדרשת התמודדות כוללת עם בעיות הסביבה והבריאות בכפרים הלא-מוכרים:

א. לגבי תמותת תינוקות: נדרשת תכנית עם יעדים מספריים להפחתת התמותה.
ב. יש לברר את עניין המגורים מתחת לקווי מתח גבוה.
ג. יש לקבל את הצעת שת"יל לקרוא לממשלה לאשר באופן מיידי מרכזי מים והתקנת תשתיות כביוב וחשמל.

הועדה תפנה בעקבות הדיון לרה"מ ותבקש הקמת צוות לטיפול בבעיות סביבה ובריאות בכפרים הלא-מוכרים. ח"כ חנין אמר כי בכוונתו גם להיפגש עם מנכ"ל משרד רה"מ: "אי אפשר להמשיך ולחיות בשקט כשברקע קיימות בעיות הסביבה והבריאות בכפרים הלא-מוכרים. זה בלתי נסבל".