הצעת חוק איסור פרסום שירותי זנות עברה בקריאה ראשונה

14.02.11 קטגוריית: כללי

הצעת חוק איסור פרסום שירותי זנות, שיזם ח"כ חנין, עברה בקריאה ראשונה בכנסת. על הצעת החוק ייאסר כל פרסום של שירותי זנות ותוחמר הענישה הקבועה בחוק. דב: "פרסום לגבי שירותי זנות הוא חוליה משמעותית בתעשיית הזנות. הפרסום מעודד את הצריכה, את הביקוש לשירותים כאלה ועושה אותם לנגישים יותר לציבור, ובכך גם תורם להגדלת מספר העוסקות והעוסקים בזנות ולהחמרת הפגיעה בהם". קראו את נאומו של דב בכנסת:

"תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לאישור בקריאה ראשונה את הצעת חוק העונשין (תיקון 111), שעניינה הרחבת איסור הפרסום בדבר מתן שירותי זנות והחמרת הענישה בגין פרסום. הצעת החוק הזו, אדוני היושב-ראש, היא איחוד של שתי הצעות חוק פרטיות. אחת היא הצעת החוק הפרטית שאני וחברי יזמנו, והשנייה היא הצעת חוק שיזמה והובילה חברת הכנסת אורית זוארץ, ועליה חתמו רבים רבים בתמיכה.

"אני פותח בדברים האלה קודם כול כדי להביע את הערכתי לחברת הכנסת זוארץ, שהיא מנוע אמיתי מאחורי החוק הזה בכל השלבים של העבודה עליו; החל מגיבושה של אותה הצעת חוק פרטית, שהיא עמדה בראשה והחתימה עליה שורה ארוכה של מצטרפים, ממש מכל סיעות הבית, וכלה בתהליך העבודה המורכב שאנחנו ניהלנו, גם מול משרדי הממשלה, וכמובן בראש ובראשונה משרד המשפטים, וגם בתהליכי הדיון והעבודה על החוק במסגרת הוועדה לקידום מעמד האשה.

"אני רוצה גם לציין את חברת הכנסת ציפי חוטובלי, יושבת-ראש הוועדה, שניהלה את הדיון בנמרצות וסייעה בקידומה של הצעת החוק הזו, ואני גם רוצה להביע תודה והערכה ליושב-ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת רותם, שגילה בהחלט גמישות במקרה המסוים הספציפי הזה ואפשר להסכמות שהיו לפעול כך שהחוק יועבר לוועדה לקידום מעמד האשה. הרציונל העיקרי שמאחורי המהלך הזה היה העומס המאוד גדול שיש בוועדת החוקה, וההערכה שלנו שבוועדה למעמד האשה, כפי שאכן הוכח, אנחנו נוכל להתקדם ולהקדיש לחוק הזה את תשומת הלב הראויה כדי שאפשר יהיה להשלים אותו במהירות המרבית.

"אדוני היושב-ראש, חוק העונשין הקיים איננו אוסר לחלוטין פרסום בדבר מתן שירותי זנות. אומנם סעיף 205א לחוק אוסר כל פרסום ומסירה של מידע בדבר זנות של קטין, אבל על-פי הוראות סעיף 205ג לחוק, ניתן בתנאים מסוימים לפרסם פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר. זו היתה התפיסה כאשר חוקקו הוראות סעיפים 205א עד 205ג רבתי. היום גוברת המודעות לכך שהזנות כשלעצמה היא תופעה שלילית וחמורה, תופעה שכרוכה בפגיעה קשה בנמצאות ובנמצאים בה, בכבודם, בחירותם, בגופם ובנפשם, וכרוכה גם בפגיעה קשה בחברה בכללותה.

"קיימת כיום הכרה בחובתה של החברה להיאבק בתופעת הזנות, לפעול לצמצומה ולסייע לשיקום הנפגעים ממנה. זו התפתחות בתפיסה החברתית ביחס לאותה תפיסה ישנה, שהתמקדה בהגנה על רגשות הציבור ובמניעה של פגיעה מחשיפה לא מכוונת של הציבור לפרסומים בדבר מתן שירותי זנות. כזו היתה התפיסה הישנה, והיום התפיסה המודרנית רואה בתופעה עצמה תופעה שלילית וחמורה.

"בהקשר הזה אני רוצה לומר כמה דברים. ראשית, פרסום לגבי שירותי זנות הוא חוליה משמעותית בתעשיית הזנות. פרסום כזה מעודד את הצריכה, מעודד את הביקוש לשירותים כאלה ועושה אותם לנגישים יותר לציבור, ובכך גם תורם להגדלת מספר העוסקות והעוסקים בזנות ולהחמרת הפגיעה בהם. שנית, הפרסום מחזק מסרים חברתיים שליליים ותפיסות מעוותות לגבי מין ולגבי יחסים בין המינים בחברה בכלל ומעמדן של נשים בפרט. שלישית, הפרסום משפיל ומבזה נשים, ממסחר אותן ואת גופן ומציג אותן כסוג נוסף של מוצר צריכה. רביעית, בפרסום שירותי זנות יש כדי לסייע לביצוע עבירות חמורות נוספות, ובהן סרסרות למעשי זנות, הבאת אדם לידי עיסוק בזנות וגם סחר בנשים לשם עיסוק בזנות. חמישית, הפרסום כשלעצמו ובייחוד באמצעי פרסום מוכרים ומקובלים, לצד פרסום שירותים אחרים, נותן בעצמו לגיטימציה לצריכת שירותי זנות כאילו היה מדובר במוצר צריכה רגיל. שישית, המפרסמים מפיקים רווח כלכלי מהפרסומים האלה תוך התעלמות מההשלכות החמורות שלהם או למצער הפגנת אדישות כלפי השלכות אלה וכלפי הפגיעה בעוסקים ובעוסקות בזנות.

"כפי שפתחתי ואמרתי, הצעת החוק הזאת משקפת שינוי בתפיסה החברתית ביחס לתופעת הזנות ונותנת לשינוי הזה ביטוי בנורמה המשפטית, קודם כול בקביעה הברורה שייאסר באופן מוחלט פרסום בדבר מתן שירותי זנות  על-ידי קטינים ובגירים כאחד. וגם במקביל, ההצעה היא להחמיר את העונש  בשל פרסום בדבר מתן שירותי זנות על-ידי בגיר.

"עמיתי חברי הכנסת, אנחנו מציעים בהצעת החוק לבטל את סעיף 205ג לחוק העונשין, שבעצם מגדיר סייגים שנמצאים היום בסעיף 205ג(ב), שבעצם מתירים בתנאים מסוימים פרסום בדבר מתן שירותי זנות, זה מהלך ראשון. מהלך שני, אנחנו מחמירים בצורה ניכרת את הקנס המוטל על מי שמפרסם שירותי זנות ובמיוחד, מטילים קנס חמור במיוחד על תאגיד שמפרסם מודעות כאלה.

"המחשבה מאחורי החמרת הקנס – כמובן גם הענישה הפלילית הכללית, גם ענישת המאסר וכדומה, אבל הדגש שלי כרגע הוא על הקנס –  זו התפיסה שאנחנו מדברים בסופו של דבר על תעשייה, אנחנו מדברים על מנגנון כלכלי, ואם אנחנו רוצים להיאבק בתופעת הזנות אנחנו חייבים למקד תשומת לב ומאמץ מיוחדים במאבק במנגנון הכלכלי שמייצר אותה, ברווחים שמופקים. זה צריך להיות המרכז, כי רק התמודדות עם המנגנון הכלכלי הזה תוכל לאפשר לנו בסופו של דבר את התוצאות החברתיות שאנחנו מעוניינים בהן.

"אני רוצה, אדוני היושב-ראש, להביע ביטחון בכך שאנחנו נמשיך בשיתוף הפעולה הנמרץ הזה, שאותו מובילה חברת הכנסת זוארץ ושותפים בו כל האחרים, משרדי הממשלה וחברי הכנסת. ואני מקווה מאוד שנצליח, במהירות מרבית, להביא להשלמתו של החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית כצעד שיש לו משמעות ערכית ומעשית במאבק נגד תופעה חמורה, מסוכנת,  שצריך להתמודד אתה ברמה חברתית וגם ברמה חוקית. תודה רבה".