הצעת חוק למניעת מפגעים בריאותיים-סביבתיים בשל השלכת תרופות

14.02.11 קטגוריית: ירוק

ביום ראשון, ה-20 בינואר, צפויה לעלות לוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (חובת איסוף סמי מרפא). מטרתה של הצעת החוק היא למנוע היווצרותם של מפגעים בריאותיים בשל השלכת תרופות לפחי האשפה, אשר גורמת לחלחול של שרידי התרופות לקרקע ולמי התהום. המפגעים הסביבתיים שנוצרים עקב השלכת התרופות כוללים היווצרות חיידקים עמידים, בעיות פריון, עלייה בתחלואה ובסרטן וליקויים פסיכולוגיים ונוירולוגיים. על פי התיקון לחוק, תוטל חובת איסוף התרופות הנמצאות בידי הציבור על בתי המרקחת, לשם טיפול מסודר בהשמדתם.

הצעת החוק נתמכת על ידי ארגוני סביבה ובריאות, ההסתדרות הרפואית בישראל ואנשי אקדמיה.
קישור להורדת הצעת החוק