אושרה לקריאה שנייה ושלישית: הצעת חוק אכיפה סביבתית

14.03.11 קטגוריית: ירוק

ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה ביום שני, ה-14 במרץ, את הצעת חוק אכיפה סביבתית לקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק החלה את דרכה כהצעת חוק פרטית של ח"כ דב חנין ולאחר מכן שולבה עם הצעת חוק ממשלתית בנושא. ח"כ חנין, שניהל את הדיון בנושא, אמר בתום הדיון: "הצעת החוק נועדה להתמודד עם בעיית חוסר האכיפה של נורמות סביבתיות. החוק יעשה זאת באמצעות מערכת שלמה של כלי אכיפה מודרניים ואפקטיביים כמו גם הרחבת הסמכויות של פקחי המשרד להגנת הסביבה".

ח"כ חנין הוסיף כי אחד החידושים המרכזיים בהצעת חוק זו, כמו גם בהצעת חוק מניעת מפגעי אסבסבט, שאושרה גם היא היום לקריאה שנייה ושלישית, הוא הכפפת מערכות הביטחון השונות והצבא לפיקוח האזרחי של המשרד להגנת הסביבה והחלת הנורמות הסביבתיות גם על מערכת הביטחון. "בשתי הצעות החוק הללו יש אמירה ברורה מאד: הצבא וגורמי הביטחון לא יוכלו להתנהל עוד כמדינה בתוך מדינה בתחום הסביבתי", אמר ח"כ חנין.