וידאו: הצעת חוק התייעלות אנרגטית עברה בקריאה שנייה ושלישית

16.03.11 קטגוריית: ירוק

ביום שני, ה-14 במרץ, עברה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק שיזם ח"כ דב חנין, המחילה על מוסדות המדינה חובת התייעלות אנרגטית. החוק קובע הכנת תוכנית לאומית להפחתת שימוש באנרגיה ומערך מקיף להתייעלות אנרגטית בתחומים שונים, ומייצר שינוי סדרים במשק האנרגיה הציבורי הישראל. כל מוסדות הציבור יהיו מחויבים להפחית בשיעור קבוע ושיטתי את צריכת האנרגיה. יוצרו מנגנונים על פיהם בכל מוסד יהיה ממונה אנרגיה שיוודא את ביצוע החוק.

    התייעלות אנרגטית חשובה משלוש סיבות:

1. כלכלית: התייעלות פירושה חיסכון בכסף. החוק מייצר גם מנגנון שמקנה לגופים שחוסכים באנרגיה את ה"פירות" הכספיים של החיסכון.
2. סביבתית: פחות שריפה של דלקים פוסיליים (דלק, נפט וגז) – פירושם פחות זיהומים ופחות פליטה של גזי חממה.
3. שחרור מתלות: החוק ישחרר את ישראל מתלות במקורות אנרגיה זרים.