להחזיר לישראל את הזכות לפנסיה

05.03.11 קטגוריית: כללי

תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה להמשיך את קו הטיעון של חברי, הדוקטור חנא סוייד. הצעת החוק הזאת, אדוני יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה הבריאות והפנסיה, היא מלאכה טובה. אתם עשיתם עבודה טובה ואני רוצה להביע הערכה גם לך, אדוני יושב-ראש הוועדה, וגם לחבר הכנסת חיים אורון. אני שמעתי שאתם הנהגתם מסורת חדשה בכנסת, של דיוני ועדות ליליים.

דב חנין (חד"ש):

יפה. אני מבין שהמסורת הזאת תאפשר לנו להעלות את התפוקה ולייצר חוקים נוספים. אתם באמת התמודדתם ויצרתם פה מנגנונים טובים להתמודד עם בעיה אמיתית, קיימת, שבאמת הפריעה ופגעה באנשים, ופגעה בזכויות שלהם. אבל התיקון הזה הוא תיקון טוב בתוך מציאות מאוד בעייתית. הרי מה אנשים רוצים מהפנסיה? אנשים לא רוצים להרוויח מפנסיה, לא רוצים להתעשר מהפנסיה. אנשים רוצים קצת שקט. בסוף החיים שלהם אנשים רוצים קצת שקט, ללכת הביתה ולדעת שמקבלים כסף מסוים שיאפשר להם לחיות בכבוד, פחות או יותר, באופן פרופורציונלי להכנסה שהיתה להם בתקופת העבודה. ואני לא מדבר, אדוני היושב-ראש, על איזו שהיא מציאות אוטופית, על איזה עולם חדש אפשרי, על איזו מציאות של עולם סוציאליסטי בלי שרידים של קפיטליזם. אני מדבר על דברים שהתקיימו בחברה שלנו, שהיה מצב שעובדים הלכו הביתה וידעו שהם מקבלים פנסיה של 70% מהשכר שלהם בתקופת העבודה – – –

דב חנין (חד"ש):

נכון, אם הם עבדו 35 שנה. אבל אם הם עבדו את כל תקופת החיים הפעילים של אנשים, הם ידעו שהם מקבלים 70% מהשכר שלהם, וזה מאפשר להם גם לחיות בכבוד וגם לקבל משהו שהוא פרופורציונלי להכנסה שלהם בתקופת העבודה.

אנחנו, בישראל, עשינו שינוי דרמטי, ולטעמי הרסני, נוראי, בתחום הזה. אנחנו העברנו את כל התחום הזה לחסדי הבורסה והשוק הפרטי. לפעמים אנשים יכולים להרוויח, בהחלט שאנשים יכולים להרוויח. אבל אנשים יכולים להפסיד, ולהפסיד בגדול. אנשים יכולים להישאר בסוף חייהם, למרות שהם הפרישו ונתנו כסף, הם יכולים להישאר בסוף חייהם בלי כלום. וזה, עמיתי חברי הכנסת, דבר שאסור להשלים אתו. הדבר הזה הוא דבר לא נכון. שוב, כי הציפייה של אנשים היא לא להרוויח מיליונים, הצפייה של אנשים היא לא להתעשר מקרן הפנסיה. הציפייה הריאלית, הסבירה, הנכונה והלגיטימית של אנשים היא לקבל לפחות את מה שיאפשר להם לחיות בכבוד.

ולכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו, חברי ואני והסיעה שלנו, בחרנו לנצל, בפירוש לנצל, את ההזדמנות הזאת כדי לקרוא לכנסת ללכת למהלך אחר. ללכת למהלך רוחבי שמנסה להחזיר לציבור הישראלי זכות לפנסיה. זכות לפנסיה שמותנית, והיא צריכה להיות מבוססת על מעורבות של המדינה. הרי איך קרנות פנסיה עבדו? קרנות הפנסיה עבדו על בסיס זה שהמדינה הציעה להם אגרות מיועדות בתשואה מובטחת – – –

דב חנין (חד"ש):

היתה תקופה של אפילו 5.57 – –

דב חנין (חד"ש):

– – ואז, כאשר היתה תשואה מובטחת, המדינה הרוויחה מצד אחד את העובדה שאגרות החוב שלה נקנו, וגם היא הבטיחה סוג של הכנסה מובטחת, ומצד שני היא הבטיחה לאנשים את אותה הכנסה – – –

דב חנין (חד"ש):

וזה, אדוני היושב ראש, הדבר ההגיוני, הנכון והראוי לעשות אותו. אני אומר את הדברים היום, והיום זה רגע שליו ונוח, שאפשר להגיד את זה, כי אנחנו לא נמצאים כרגע במצב של נפילת שווקים ואנשים לא בהיסטריה ולא מתרוצצים פה – – –

דב חנין (חד"ש):

דרך אגב, כבר היום הקרנות יורדות – – –

דב חנין (חד"ש):

הקרנות יורדות ומורידות גם למבוטחים בהן. גם למבוטחים.

דב חנין (חד"ש):

אז המצב של הגירעוניות אפילו יותר גרוע. אבל הלא-גירעוניות מורידות למבוטחים שלהן זכויות, שוללות מהמבוטחים שלהן זכויות, לפי מצב השוק.

דב חנין (חד"ש):

אז אני אומר, אדוני היושב-ראש – אני מקבל את הצעתך, ואדוני יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה, הבריאות – והפנסיה – אנא, כנס דיון כזה, ובואו ננסה לעשות דיון, פעם אחת, על שאלות היסוד. איך אנחנו רוצים שמערכת הפנסיה – – –

דב חנין (חד"ש):

אני מאוד מודה לך, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, עמיתי חברי הכנסת.

דב חנין (חד"ש):

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, מסגרת הזמן קצת הורחבה. אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת.