שכר הבכירים: המלצות הממשלה מבטאות השקפת עולם טורבו קפיטליסטית

07.03.11 קטגוריית: חברה וכלכלה

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אנחנו מרבים לדבר בחברה הישראלית על עוני, אבל כשמדברים על עוני חשוב לשים לב שמול העוני יש עושר, ומול העוני ההולך ומתרחב בחברה הישראלית – והוא כולל גם שכבות חדשות של עובדים עניים – ישנו עושר שהולך ומצטבר בידיים מעטות, מעטות מאוד.

מול העובדות הסוציאליות שנאבקות היום על השכר שלהן – ושכר בסיסי של עובדת סוציאלית, אדוני שר המשפטים, שכר בסיסי הוא 2,400 שקלים לחודש – בצד השני יש טייקונים, ויש להם מנכ"לים שהשכר שלהם הוא מיליונים, מיליונים של שקלים בשנה.

מחקרים שכולנו קראנו מראים שאין שום יחס בין גובה השכר של בכירים בחברות ציבוריות לבין רווחיות החברה. לעומת זאת, מחקרים הראו קשר בין המבנה הפירמידלי של המערכות של החברות לבין השכר המופרז, כי פשוט אותם מנכ"לים, יש להם משימה קשה של להגן על האינטרסים ולשמור על האינטרסים של מי שעומד בצמרת הפירמידה.

ולכן, אדוני השר, הוגשו פה הצעות חוק, והמרכזית בהן היא הצעת החוק שקידמו חברי חברי הכנסת שלי יחימוביץ וחיים כץ, שהציעו מנגנון, אני אומר – באמת מתון, שקול, הגיוני, סביר – שמדבר על יחס בין המשתכר הכי נמוך בחברה לבין מי שמשתכר הכי הרבה.

זו לא הגבלה נוקשה. אם יעלו את שכרם של אלה שנמצאים בתחתית הפירמידה, גם מי שנמצא בצמרתה יוכל ליהנות. אני מבין שדובר על יחס של פי 50 – זה נראה לי יחס גבוה, אפילו אם זה רק פי 50 מעובדת סוציאלית.

אני שמעתי כל מיני תשובות להצעת החוק הזו, ואני חייב לומר לכם שכל תשובה הפליאה אותי יותר מקודמתה. אמרו שאם תתקבל הצעת החוק, אז החברות האלה פשוט יעסיקו את העובדים במיקור-חוץ ויהפכו אותם לעובדי קבלן, אבל לזה יש תשובה פשוטה: להכליל בחוק את כל העובדים שעובדים בחברה, כולל עובדי קבלן.

דב חנין (חד"ש):

כלול,  יפה, אז יש כבר תשובה בתוך ההצעה. שמעתי גם שאולי המנכ"לים והבכירים האחרים פשוט יברחו לחוץ-לארץ וימצאו להם חברות ישראליות בחוץ-לארץ לנהל. הרי ברור שמנכ"לים מועסקים בארץ כי הם מכירים את הארץ, את התנאים, את התנאים הכלכליים, החברתיים, את המבנה, וכדומה.

ולכן, ההצעה הזו היא הצעה הגיונית ובסיסית, צריך היה לאמץ אותה בשתי ידיים ולהתקדם ממנה.

אני קורא, אדוני שר המשפטים, את ההמלצות שלכם. אני מבין שבמרכזן רעיון של פיקוח הדירקטוריון. אני אומר את זה בצער: במבנה המשפטי והמעשי הקיים היום של חברות ציבוריות בישראל, להסתפק בפיקוח הדירקטוריון זה לתת לנציגי החתול לשמור על השמנת. לא לתת לחתול עצמו אבל לנציגי החתול, לשמור על השמנת.

אני חייב לומר שכשקראתי את ההמלצות ושמעתי את התייחסות הממשלה, אני לא הופתעתי. לא הופתעתי – –

דב חנין (חד"ש):

– –  כיוון שההמלצות האלה והגישה הזו מבטאות השקפת עולם. היא לא באה במקרה, היא באה מהשקפת עולם טורבו-קפיטליסטית, היא באה מתפיסה שמחויבת לבעלי ההון כי היא רואה בבעלי ההון את הקטר שמניע את הכלכלה ואת החברה קדימה.

אני חושב שזאת תפיסה לחלוטין לא נכונה, תפיסה שגורמת למחירים חברתיים קשים ביותר, ובסופו של דבר תפיסה שהיא שגויה לחלוטין גם מהבחינה הכלכלית. תודה רבה.