על הצעת חוק הנפט (תיקון – הגנת הסביבה)

30.05.11 קטגוריית: ירוק

חוק הנפט, שנחקק ב-1952, לא כולל בתוכו מנגנוני הסדרה ובקרה סביבתיים. כעבור קרוב לשישים שנים מאז חקיקתו, ברור לכל כי יש להציב מנגנוני הסדרה ובקרה סביבתיים חיוניים בכל הנוגע לחיפושי נפט וגז ולהפקתם – במיוחד נוכח האסון האקולוגי אשר נגרם מדליפת הנפט במפרץ ניו-מקסיקו והתגברות הקידוחים בים התיכון אשר כל תקלה במהלכם עלולה להמיט אסון על הסביבה הימית שלנו ושל שכנינו. החוק מעגן ייצוג של גורמי סביבה, ובראשם המשרד להגנת הסביבה, כגופים הקבועים בחוק, כמו גם התחשבות בשיקולים סביבתיים במערך החלטות המתקבלות על פי החוק.
להורדת הצעת החוק (קובץ RTF)

הצעת חוק הנפט – תיקון הגנת הסביבה