על הצעת חוק מרשם לאומי לשחרור כימיקלים לסביבה

30.05.11 קטגוריית: ירוק

בשנים האחרונות הולכות ומתגברות שתי מגמות בניהול הסביבתי המודרני: ניהול טוב ויעיל יותר של כימיקלים לצורך צמצום פגיעתם בסביבה ובבריאות (כבר כיום, נמצאים בשימוש תעשייתי כ 100,000 חומרים כימיים), והגדלת השקיפות והמידע לציבור. שתי מגמות אלו משתלבות במערכת הקרויה בשם PRTR – Pollution Release and Transfer Register, אשר הוקמה כבר ב 39 מדינות ברחבי העולם. מערכת זו הינה מערכת מידע שבה מדווחים גופים העוסקים בכימיקלים דיווח שנתי לרשות המוסמכת על כמויות הפליטה של כימיקלים שונים לאוויר, למים ולקרקע, וכן על השינוע וההעברה של כימיקלים אלה מאתר לאתר. דיווח זה נרשם במרשם ממוחשב, והוא פתוח ונגיש לציבור.

באופן זה יכול הציבור (ארגונים ועמותות, האקדמיה, הרשויות, הציבור הרחב) לקבל מידע שעד היום לא היה נתון בפניו. מידע זה יכול לשמש את הציבור בגיבוש עמדה סביבתית, סדרי עדיפויות לטיפול ופעולות נוספות. כן משמש המידע הסביבתי גם ככלי במינהל הסביבתי, "בהדלקת נורות אדומות" בנוגע למפגעים סביבתיים בכוח או בפועל, בקביעת מדיניות, ועוד. יישומו של חוק זה הינו אחת הדרישות שהציב ה OECD כתנאי להצטרפות ישראל. החוק עשוי להוות תמריץ לתעשייה להפחית את כמויות הזיהום שהיא פולטת.

להורדת הצעת החוק (קובץ RTF)
הצעת חוק מרשם לאומי לשחרור כימיקלים לסביבה