על הצעת חוק סביבה חינוכית בריאה

30.05.11 קטגוריית: ירוק

חוק זה בא להגן על ילדים מפני חשיפה למפגעים סביבתיים בסביבת הלימודים שלהם, במשך שעות רבות ולאורך שנים. מחקרים מראים כי קיים קשר ברור בין מחלות שונות וחמורות, כולל שינויים גנטיים, הנגרמים בשל חשיפה מתמשכת ומצטברת, גם בריכוזים נמוכים, למזהמי אוויר, כימיקלים וקרינה בגילאים הקריטיים עד לגיל בגרות מינית. החוק קובע את זכותם של ילדים ללמוד בסביבה חינוכית בריאה וקובע סטנדרטים בסיסיים המקובלים בעולם המערבי, לשמירה על סביבה כזו, כמו גם הסדרים ארגוניים לביצוע הוראות אלה.

יש לציין כי מעבר לעלות הכלכלית הגבוהה של טיפול רפואי בעקבות הנזק, אנו ניצבים בפני בעיה של התפתחות ליקויים גנטיים שיש סכנה שיועברו, ברבות השנים, לדורות הבאים. חובתנו המוסרית היא לפעול לצמצום אזורי הסיכון לילדינו ולפעול למניעה של אותם מפגעים בהם אנו שולטים. המדיניות החליפית אותה מקדם חוק זה עיקרה מודעות, חשיבה מונעת ומעבר לתחליפים בטוחים, הקיימים בשוק.
להורדת הצעת החוק (קובץ RTF)

הצעת חוק סביבה חינוכית בריאה