דב על שכר המינימום: "יש להעלותו לרמה של 60% מהשכר הממוצע במשק"

14.06.11 קטגוריית: חברה וכלכלה