הצעת חוק מרשם לאומי לשחרור כמיקלים עברה בוועדת השרים

19.06.11 קטגוריית: ירוק

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה ביום ראשון, ה-19 ביוני, את הצעת חוק מרשם לאומי לשחרור כימיקלים לסביבה של ח"כ דב חנין, אך דחתה שני חוקים סביבתיים פורצי דרך שהציע: תיקון סביבתי לחוק הנפט, אשר נועד לספק הגנות סביבתית מפני קידוחי נפט וגז; והצעת חוק סביבה חינוכית בריאה, אשר מציעה לעגן את זכותם של תלמידים ללמוד בסביבה חינוכית החפה ממפגעים סביבתיים ובריאותיים.

החוקים עלו להצבעה בוועדה לקראת יום הסביבה בכנסת, אשר יצויין ביום שלישי, ה-21 ביוני. המרכזי מבין החוקים שהוצעו הוא התיקון סביבתי לחוק הנפט, אותו יזמו חברי הכנסת חנין, יריב לוין (ליכוד וכרמל שאמה (ליכוד). הצעת החוק, שכאמור לא עברה בוועדה, ביקשה לקבוע מנגנונים סביבתיים בחוק הנפט משנת 1952 – שאינו מתייחס כלל להיבטים סביבתיים. ח"כ חנין, היוזם הראשון של התיקון לחוק, הגיב להתנגדות הממשלה להצעה ואמר כי: "השארת חוק הנפט האנכרוניסטי מבחינה סביבתית היא שגיאה חמורה. עלינו להבטיח שמשברים חמורים כמו המשבר במפרץ מקסיקו לא יקרו בים התיכון. דליפת נפט בים התיכון תהיה אסון סביבתי עצום, ואין במדינת ישראל כלים או ידע להתמודד אם משבר שכזה. לצערנו, ישראל מתמחה בהקמת ועדות חקירה לאחר אסונות, אך נכשלת בכל הקשור למניעתם".

הצעת חוק סביבתית שאושרה בוועדה היא חוק מרשם לאומי לשחרור כימיקלים לסביבה, המציעה הקמת מערכת מידע שבה מדווחים גופים העוסקים בכימיקלים דיווח שנתי לרשות המוסמכת על כמויות הפליטה של כימיקלים שונים לאוויר, למים ולקרקע, וכן על השינוע וההעברה של כימיקלים אלה מאתר לאתר. באופן זה יוכל הציבור לקבל מידע שעד היום לא היה נתון בפניו.

ח"כ חנין בירך על אישור החוק בוועדה: "אישור החוק הוא צעד עצום קדימה להתמודדות עם תחום החומרים המסוכנים בישראל, שעד כה פיגר בצורה קשה אחרי המקובל בעולם. החוק המוצע הוא הסדר כולל, מעמיק ומתקדם שיעמיד את ישראל בשורה אחת עם המדינות המתקדמות בעולם. אני מקווה שהמשך קידום החוק בכנסת, בתאום עם השר להגנת הסביבה ועם משרדי הממשלה האחרים, יהיה מהיר ונגיע להסדר שיגן באמת על הסביבה והבריאות של כולנו".

חוק נוסף שעלה להצבעה ואשר לו התנגדה ועדת השרים, היה חוק סביבה חינוכית בריאה, שמציע לעגן בחקיקה את זכותם של תלמידים ללמוד בסביבה חינוכית החפה ממפגעים בריאותיים וסביבתיים.