"להפסיק מיידית ניתוק המים בג'יסר א-זרקא"

11.10.11 קטגוריית: כללי

בעקבות ניתוק הכפר ג'יסר א-זרקא ממים, שיגר ח"כ דב חנין מכתבים ששלחתי לשר התשתיות, שר הפנים, מנכ"ל רשות המים ומנכ"ל מקורות:

ניתוק הכפר ג'יסר א-זרקא ממים – מכתב מאת ח"כ דב חנין שנשלח לשר התשתיות, שר הפנים, מנכ"ל רשות המים ומנכ"ל מקו…

שלום רב,

אני פונה אליך בעקבות ניתוק זרם המים לכפר ג'סר אל-זרקא, החוזר ונשנה, מתחילת השנה, בשל חוב המועצה המקומית לחברת מקורות.

לדברי התושבים, ניתוק זרם המים אורך לעיתים שעות רבות ומביא למצב בו בשעות היום אין מים גם במוסדות חינוך ובמסגדים.

מיותר לציין כי הנגישות למים הינה חיונית והניתוק מהם גורר מפגעים בריאותיים
וסביבתיים רבים. להזכירך מדובר באחד היישובים העניים בארץ, כזה שתושביו אינם יכולים לממן קניית מים מינראלים כתחליף ונאלצים לכן לאגור מים במתקנים וחביות כדי שיוכלו להמשיך להתקיים.

אבקש להזכירך כי מים אינם מוצר צריכה אלא זכות יסוד שעל המדינה היא לספק
לאזרחיה. אופן התנהלות זה המטיל עונש קולקטיבי על אוכלוסיה שלמה אין לו מקום במדינה מתוקנת והוא מהווה הפרה של זכות יסוד חיונית מאין כמותה.

אני קורא לך לפעול באופן מיידי להפסקת ניתוק המים בכפר ולהסדרת החזר החוב של המועצה בדרך שלא תפגע בצורה כה אנושה באוכלוסיית הכפר כולה.

בכבוד רב,
ח"כ ד"ר דב חנין
יו"ר הוועדה משותפת לסביבה ובריאות