על מה נאבקים עכשיו בוועדת הכספים / ח"כ חנין מפרט

04.10.11 קטגוריית: חברה וכלכלה

אז על מה נאבקים עכשיו?

בדיון ועדת הכספים על המחאה אני מתמקד:
1. בעוני- העניים החדשים הם ברובם עובדים. לכן צריך להעלות שכר המינימום ולחסל שעבוד עובדי הקבלן.

2. בעושר – הורדת הביטוח הלאומי לעשירים, שטרכטנברג מציע, היא הקלת מס שערורייתית. נדרש ההיפך – העלאה אמיתית של מסי חברות ורווחים ומס הכנסה לעשירים.

3. בדיור – במקום עוד מתנות ליזמים ונדלניסטים חייבים בנייה ציבורית על אדמות המדינה של דירות להשכרה ברת השגה.

4. בבריאות – במקום דיאטה רצחנית לרפואה הציבורית – לטפל במשבר המעמיק בהזרמת כסף מאסיבית.

5. בחינוך – במקום עוד דחיה בהחלת חוק חינם מגיל שלוש (האותיות הקטנות בטרכטנברג) להחיל חינוך חינם מסיום חופשת הלידה.

6. בביטול הפרטות השנים האחרונות במקום להוסיף עליהן הפרטות של נמלים ותחבורה ציבורית.

7. בתקציב מדינה חדש שיבטא סדר עדיפויות שונה. חיוני להעלות ההוצאות החברתיות ולהעלות ההכנסות ממיסוי העשירים ומקיצוץ בהוצאות צבא והתנחלויות.