"הממשלה מפרה את חוק ששינסקי"

12.12.11 קטגוריית: חברה וכלכלה

ח"כ ד"ר דב חנין, יו"ר הועדה המשותפת לסביבה ובריאות, יזם ביום שני, ה-12 בדצמבר, דיון מהיר בועדת הכספים בעניין הפרתה של הממשלה את התחייבותה בחוק להגיש לכנסת – לא יאוחר מה-1 בנובמבר 2011 – הצעת חוק להקמת קרן לאומית נפרדת מתקציב המדינה, אליה יוזרמו כל הכנסות המדינה מתגליות הגז העצומות ואוצרות הטבע בכלל. אותה קרן תשמש למטרות חברתיות מעוגנות בחוק, אותן תקבע אך ורק הכנסת.

לדברי ח"כ חנין: "הפרת חוק ששינסקי ע"י הממשלה היא חמורה מאד. פעולתה של הקרן היתה יכולה להוות מקור מימון לכמה מהדרישות שהועלו במחאה החברתית של הקיץ האחרון: להשקעות ממשלתיות בחינוך, בבריאות וברווחה, למען הדור הזה והדורות הבאים. אך במקום זאת: רווחי אוצרות הטבע של ישראל, נקברים בחור השחור של תקציב המדינה ומשם כבר איש אינו יוכל לעקוב מה עלה בגורלם. שר האוצר עובר על החוק בצורה בוטה, ואם לא נפעל עכשיו עוד נזכר בגעגועים ברעיון הזה"

הכנסת הציבה את הקמת הקרן הלאומית כתנאי לתמיכה בחוק-ששינסקי, שהתקבל ב-30 במרץ 2011 וקבע כי רוב הרווחים מתגליות הגז שייכים לציבור, הלכה למעשה.

כאשר כבר היה ברור כי הממשלה לא עומדת למלא התחייבותה, הזהיר ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים: "זו תהיה עבירה על החוק… אני לא מכיר שר אוצר שהולך לעבור על החוק. וחזקה על שר האוצר הנוכחי שאכן הוא יעשה את זה. החוק מחייב אותו".

חוק מיסוי רווחי גז ונפט, התשע"א-2011, פרק י"ב, סעיפים 53 (א)ו-(ב), קובע:
"הממשלה תקים קרן לניהול כספים שהתקבלו מהיטל על רווחי נפט לפי חוק זה אשר יועברו למטרות חברתיות-כלכליות. הקרן תוקם בחוק שיסדיר את אופן פעולתה, אופן הוצאת הכספים שינוהלו בה והמטרות שלשמן יועברו; הצעת חוק כאמורתוגש לכנסת לא יאוחר מיום ד' בחשוון התשע"ב (1 בנובמבר 2011)".