"עלינו להשמיע את קול המצפון: פליטים אינם פושעים"

19.12.11 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

ח"כ דב חנין מתח ביום שני, ה-19 בדצמבר, ביקורת קשה על אישור חוק ההסתננות לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הפנים. במהלך הדיון העביר ח"כ חנין את פנייתם של 6,500 אזרחים שפנו לחברי ועדת הפנים בבקשה להתנגד להצעת החוק שהינה מסוכנת, בלתי מוסרית, בלתי חוקתית, עומדת בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכן סותרת את התחייבויותיה הבינלאומיות של ישראל.

הצעת החוק הממשלתית אינה מבחינה בין "מסתננים" לבין "פליטים", בין "מבקשי מקלט" לבין "מהגרי עבודה" ואינה קובעת דרך טיפול שונה בהם. אם יאושר החוק מבקשי מקלט וילדיהם שייכנסו לישראל צפויים למאסר מנהלי של 3 שנים לפחות, גם אם אין כל אפשרות או כוונה לגרשם. על פי ההצעה לא ניתן לשחרר ממעצר פליטים ומבקשי מקלט מחבל דארפור, למשל, אך ורק משום שמתקיימת במדינתם פעילות עוינת לישראל. כמו ההצעה קובעת כי ילדים יוחזקו במעצר עם הוריהם, זאת חרף האיסור על מעצר ילדים, אלא כאמצעי אחרון ולתקופה הקצרה ביותר.

בדיוני הועדה בנושא זה נאבק ח"כ חנין להכניס בה שינויים בפרק ההגדרות, על מנת להבטיח כי החקיקה תקבע דרך טיפול שונה בפליטים, מבקשי מקלט ומבקשי הגנה בהתאם למחויבויותיה הבינלאומיות של ישראל ובהתאם להוראות המשפט הישראלי. לדברי ח"כ חנין, אין ספק כי למדינת ישראל עומדת הזכות לשמור על גבולותיה ולפקח על הבאים בשעריה – אולם, כל אמצעי הננקט על ידי המדינה חייב להביא בחשבון את החובה המוסרית והמשפטית שלא לכלוא פליטים ומבקשי מקלט ולא להענישם.

ח"כ חנין ברך על הכשלת כוונת הממשלה בתחום הפלילי להחיל נורמות קיצוניות חריגות כמו הטלת מאסר-עולם על כל מסתנן שגנב פרוסת לחם (!) ומאסר של 15 שנים על מי שנותן לו שתי כוסות מים. לדבריו: "הצלחנו להעביר הסתייגות המצמצמת תחולת ההוראות הפליליות של החוק למסתננים מזוינים, או מבריחי סמים או סוחרים בבני אדם. אך זה עלול להיות הישג זמני: הממשלה מתכוונת להילחם על הרחבה מחדש לכל "המסתננים" – כולל כל הפליטים ומבקשי המקלט!

"המאבק לא תם. בשבוע הבא תכריע מליאת הכנסת בעניין בהצבעה על אישור החוק ועל חברי הכנסת והציבור להשמיע בעוצמה את קול המצפון: עם ישראל חווה על בשרו שנאת זרים מהי. פליטים אינם פושעים!".