שדה בריר, באר טוביה, תסקירי בריאות – עדכונים מדיוני הוועדה המשותפת לסביבה ובריאות

14.12.11 קטגוריית: ירוק

שדה בריר
הוועדה המשותפת (פנים עבודה) לנושא סביבה ובריאות, בראשות ח"כ ד"ר דב חנין, דנה השבוע בתוכנית להקמת מכרה פוספטים בסמוך לעיר ערד ובצורך המהותי בתסקירי בריאות בפרויקטים גדולים כגון זה, שהם בעלי השלכה בריאותית משמעותית. אחד הנושאים היותר שנויים במחלוקת שעלו בדיון נסוב על החלטת המשרד להגנת הסביבה לבחון את הזיהום בשדה בריר על פי נתוני זיהום הנמדדים באתר מכרה "אורון".

בתגובה השיב ח"כ חנין: "האם גם מפעלים בחיפה בודקים לפי מפעלים בבאר שבע?". חנין אמר כי הוא מוצא החלטה זו תמוהה שכן קיים שוני רב בין האזורים, המתבטא בין השאר ברוחות בעלות אופי שונה וסוגי קרקע שונים. יתר על כך, נימוקה של נציגת המשרד להגנת הסביבה, כי האתר נבחר בשל תחנת ניטור שנמצאת בסביבתו, לא היה מספק. ח"כ חנין שאל האם בדיקה מסוג זה נעשתה בעבר ונענה בשלילה. נציגי משרד הבריאות הודיעו כי המשרד מתנגד לכריה בשדה בריר מחשש לבריאות הציבור. גם נציג מטעם עיריית ערד ונציגי התושבים הביעו התנגדות נחרצת לכרייה, מחשש לחייהם ולבריאותם של התושבים בעקבות חשיפה לפליטת אבק ולחומרים רדיואקטיביים אשר נמצאים באופן טבעי בסלע הפוספט.

עוד התגלה בדיון כי בוועדת העורכים של תמ"א 14 ג' (תכנית מתאר ארצית העוסקת במכרות) הוזמנו מטעם התאחדות התעשיינים מומחים הקשורים ליזמי הכרייה בשדה בריר. ח"כ חנין הודיע כי יוציא מכתב לוועדת העורכים במחאה חריפה על מניעת השתתפות התושבים בדיון.

בסיכום הדיון קבע ח"כ ד"ר חנין כי הועדה תמשיך לעקוב אחר הנושא ותדרוש תשובות לגבי ההיבטים הנוגעים לרדיואקטיביות שבפוספטים וכמות החומרים האלה הצפויים להימצא באוויר כתוצאה מפעילות הכרייה.

באר טוביה
השבוע דנה הוועדה גם בנושא הקמת תחנת כוח מונעת בגז באזור התעשייה של באר טוביה. זה היה דיון שני בנושא, המשך לדיון שהתקיים באוקטובר 2010. עם פתיחת הדיון, ציין ח"כ חנין כי משרד התשתיות שינה מדיניותו והוא אינו תומך בהקמת תחנות כוח פרטיות חדשות – ולפיכך עולה השאלה כיצד יתכן כי יד ימין במשרד התשתיות מחליטה החלטה עקרונית, ויד שמאל פועלת בניגוד מוחלט להחלטה עקרונית זו, והאם גורמים שונים מפעילים לחץ פוליטי על מנת לשנות החלטה מקצועית של הגורמים המוסמכים לכך במשרד.

על פי פירוט התוכנית, תחנת הכוח מתוכננת לקום בקרבת 70 טון של גז אמוניה וכלור ובצמוד לבתי התושבים. מיקום זה נבחר משום שהקרקע ינה בבעלות פרטית החוסכת מכרז של מינהל מקרקעי ישראל, כלומר האינטרס הכלכלי גרידא קיבל בהחלטה חשיבות עליונה, בעוד רווחת תושבי המקום ובריאותם הייתה שולית בקבלת ההחלטה.

בחודש נובמבר 2011, מכרה את מניותיה יזמית הפרויקט, חברת שיכון ובינוי של שרי אריסון, אולם שמחת התושבים הייתה קצרה מכיוון שחברת "איי.פי. אם באר טוביה" קנתה את המניות והיא עתה ממונה על הפרויקט. אהוד לוריא, נציג היזמים עמד על כך: "זהו מפעל לייצור אנרגיה, בטיחותי נקי ואסתטי אשר ישפר את רמת הבטיחות והבריאות באזור ויקדם את המדינה".

לעומתו, ח"כ חסון מחה על הקמתה של תחנת הכוח: "תחנת כוח היא טעות גם בשיטה וגם במקום", שתביא לבעיה בריאותית ולפגיעה באזור שהוא מתפתח והופך לאטרקטיבי לצעירים ולמשפחות. כמו כן, טען כי: "ממשיכים להתייחס לנגב כפח זבל של המדינה". מר דרור שור, ראש מועצה אזורית שדה טוביה, הוסיף כי הקמת התחנה תהיה "בכייה לדורות".

ח"כ חנין דרש כי יתבצע תסקיר סביבתי כולל ורחב אשר יכלול סקר סיכונים והשפעות בריאותיות. כמו כן, עמד על החשיבות בשמירה על שקיפות תהליך לציבור קבלת ההחלטות. בנוסף, ביקש ממשרד התשתיות לדעת מה היא עמדתם לגבי הקמת תחנות כוח פרטיות חדשות.

תסקירי בריאות
דיון נוסף שקיימה השבוע הוועדה הוא דיון מעקב בנושא תסקירי בריאות. עמדתה העקרונית של הועדה היא כי חייבים להכליל במנגנוני התכנון במדינה את המימד הבריאותי. המצב כיום אינו תקין, וישנו חסך במתודולוגיה אחידה כלל ארצית לתסקירי בריאות אשר מחייבת מעורבות של משרד הבריאות. ח"כ חנין טען בדיון כי: "עצימת עיניים לא פותרת בעיה אלא גורמת לא לראות. התעלמות משיקולים סביבתיים ובריאותיים הינה שגויה מבחינה תכנונית ותביא הן להארכת התוכניות והן לליקויים בהן. כמו כן, היא אינה מבטאת כראוי את אחריות המדינה על תושביה". עם זאת, הביע ח"כ חנין את הערכתו למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה אשר ממשיכים במאמציהם להגדרת הנוהל הנכון לתסקירי הבריאות.