אושר סופית חוק של ח"כ חנין להגנה על דמי ליווי לעיוורים

17.01.12 קטגוריית: חברה וכלכלה

מליאת הכנסת אישרה ב-17 בינואר בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ דב חנין (חד"ש) בעניין איסור עיקול דמי ליווי לעיוור, אותה יזם יחד עם ח"כ מאיר שיטרית (קדימה). הצעת החוק קובעת כי לא ניתן יהיה לעקל את המענק החודשי המוענק לעיוורים ולקויי ראיה לצורך ניידות והשתלבות בחברה, בגובה של עד 933 ש"ח.

לדברי ח"כ חנין: "ציבור העיוורים בישראל הוא ציבור יתום. שורת הבעיות הקשות שאנשים ללא יכולת לראות צריכים להתמודד איתם בחיי היומיום היא עצומה – ביכולות למצוא עבודה ולהתפרנס, ביכולת ללכת ברחוב ולקנות בסופר או ביכולת לרכוש השכלה. חייבים להגן על ציבור העיוורים ולקוי הראייה שחלקו הגדול חי היום מתחת לקו העוני. החוק הזה הינו בשורה עבור ציבור העיוורים ויוודא כי לפחות סכום קטן זה לא יעוקל ויאפשר תפקוד יומיומי".

מתוך דברי ההסבר להצעת החוק:
"משרד הרווחה והשירותים החברתיים מעביר מענק חודשי לאדם בוגר בעל תעודת עיוור או לקוי ראייה, בסכום של כמה מאות שקלים, הנקרא "מענק דמי ליווי", הניתן לצורך ניידות והשתלבות בחברה. מאחר וחלק ניכר מאוכלוסיית העיוורים בישראל חיים מתחת לקו העוני, הם עשויים להגיע למצב בו חשבונותיהם מעוקלים על ידי רשות האכיפה והגבייה בשל חובות לא משולמים.

"מטרת הצעת החוק לקבוע כי במצב בו ניתן צו עיקול על רכושו של אדם עיוור או לקוי ראיה, לא ניתן יהיה לעקל את כספי דמי הליווי מחשבונו, בדומה לאיסור העיקול הקיים כיום לגבי מענקי שכר דירה המגיעים לחייבים ממשרד השיכון והבינוי, איסור עיקול מזונות שמגיעים לחייב ועוד, כיוון שדמי הליווי לא נועדו להשיג רווח כלכלי או הנאה אלא נועדו למתן עזרה סיעודית וחברתית לעיוורים".