חד"ש דרשה מהכנסת למצוא פתרונות מיידיים למפוני המאהלים ומחוסרי הדיור

25.01.12 קטגוריית: כללי

ביום רביעי, ה-25 בינואר, נערך בכנסת דיון מיוחד שיזם ח"כ דב חנין על הפינויים המתוכננים של מחוסרי הדיור. בסיכומו של הדיון, התקבלה עמדת הקואליציה שהתכחשה לבעיה והתפארה בחוק הוד"לים. ראוי לציין כי הצעת ההחלטה של מרצ-העבודה-קדימה דיברה על "התופעה המבישה של שדרות האוהלים" ודרשה לאמץ את פרק הדיור של טרכטנברג, כולל הענשת המובטלים והוצאתם ממעגל הזכאות לדיור.

אנו מביאים כאן את הצעת ההחלטה שהגישה חד"ש:

* הכנסת קובעת כי מציאות שבה חסרי דיור מושלכים לרחוב ללא קורת גג היא בלתי נסבלת. הכנסת דורשת מהממשלה לנקוט במהלכים הנדרשים כדי למנוע את התמשכות המציאות הזאת.

* הכנסת דורשת למצוא פתרונות דיור מיידיים לזכאי הדיור הציבורי שאינם מקבלים פתרונות דיור ציבורי.

* פתרון מיידי זה לא צריך לבוא על חשבון מקומם בתור וזכותם לקבל דיור מתוך מאגר הדירות שבדיור הציבורי.

* הכנסת דורשת להפסיק להרוס את מאהלי חסרי הדיור ולהשליך את הדרים בהם לרחוב בעיצומה של עונת החורף. הכנסת קובעת כי דרי מאהלים המפונים מן האוהלים צריכים לקבל פתרונות דיור זמניים במקומם, באזורי מגוריהם. וכך גם באשר לאלה המפונים מדירותיהם בדיור הציבורי.

* הכנסת דורשת מהממשלה להציג תוכנית לפיתוח הדיור הציבורי שתתבסס על הגדלה משמעותית של מלאי הדירות ועל התאמת הקריטריונים לדרישות הקיימות במציאות.

* הכנסת דורשת מהממשלה ליצור פתרונות דיור ציבורי לזוגות צעירים בקרב האוכלוסייה הערבית, ולפשט הליכי תכנון ורכישה לבנייה פרטית על קרקע פרטית, והאצת אישור תכניות  והרחבת שטחי הבנייה והפיתוח ביישובים הערביים בכל חלקי הארץ.

* הכנסת דורשת מהממשלה להסדיר את פעולת חברות הדיור הציבורי בערים המעורבות כגון עמידר, עמיגור וחלמיש בכל הקשור להתנהלותן מול האוכלוסיות המוחלשות ובמגמה לעבור ממודל פעולה של חברות עסקיות למודל של שירות חברתי.

* הכנסת דורשת מהממשלה לגבש תכנית כוללת לדיור חברתי ובה רצף של פתרונות לסוגים השונים של מצוקות וצרכי הדיור הקיימים בחברה.

* הכנסת דורשת למנוע הכללתם של קריטריונים היוצרים בתחום הדיור העדפות פסולות ומפלות.