"חוק ההסתננות – אנטי אנושי ואנטי יהודי"

10.01.12 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

ח"כ דב חנין נשא בערב שני, ה-9 בינואר, את הנאום הארוך ביותר בכנסת ה-18 ופרס במשך קרוב לשעתיים את ביקורתו על חוק ההסתננות שמקדמת הממשלה. ח"כ חנין היה המתנגד היחיד להצעת החוק המקורית שהובאה לאישור עוד בכנסת הקודמת, והיה גם המתנגד היחיד לבקשתה של ממשלת נתניהו להחיל על ההצעה ההיא דין רציפות בכנסת הנוכחית.

בנאומו מתח ח"כ חנין ביקורת קשה על חוק ההסתננות: "מדובר בחוק מסוכן, בלתי מוסרי, בלתי חוקתי, עומד בניגוד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכן סותר את התחייבויותיה הבינלאומיות של ישראל". בפתיחת דבריו הביע ח"כ חנין הזדהות עם המצוקות הקשות של תושבי שכונות הדרום של ת"א ובעיירות הנוספות בהן מרוכזים מבקשי המקלט מאפריקה. "הסיבה לבעיות הקשות בשכונות הללו היא מדיניות ממשלתית אטומה ומנוכרת המלווה לעיתים גם באטימות של העירייה", אמר.

ח"כ חנין הוקיע את נסיונה של הממשלה לברוח מאחריות על המצוקות החברתיות באמצעות הסתה נגד הזרים, באותו סגנון שאפיין את האנטישמים ברוסיה בתחילת המאה: "הכו ביהודים והצילו את רוסיה – לא המסכנים מאפריקה הם אוייבי שכונות הדרום, אלא המדיניות הממשלתית המקפחת והאנטי חברתית".

לדבריו, הצעת החוק הממשלתית רק תחריף את הבעיות החברתיות בשכונות כאשר תיצור ציבור גדול שמצד אחד אין כל אפשרות להרחיקו מהארץ, (כפי שהממשלה מודה בעצמה – בגלל המצב הנורא באריתראה ובחבל דרפור שבסודן), מצד שני אסור לו לעבוד בארץ ואסור גם לסייע לו בדרך כלשהיא. זהו מתכון בטוח לאסון חברתי".

החוק אינו מבחין בין "מסתננים" לבין "פליטים", בין "מבקשי מקלט" לבין "מהגרי עבודה" ואינו קובע דרך טיפול שונה בהם. לדברי ח"כ חנין: "במסגרת פתרון אמיתי חייבים לייצר מנגנון של בדיקת הבקשות של מבקשי המקלט. אם הם פליטים – למדינה יש חובות כלפיהם. המדינה לא יכולה להתייחס לאנשים כאילו שאינם פליטים ללא בדיקה אינדיבידואלית של בקשתם למקלט".

בעניין מתקן הכליאה אמר ח"כ חנין: "אם מתקן השהייה אמור להרתיע אנשים שבורחים מדרפור או אריתריאה בשל סכנת חיים, התנאים במתקן צריכים להיות קשים כל כך שאנשים שברחו מסכנת חיים במולדתם יעדיפו למות בה מאשר להגיע למתקן השהייה שמכין להם ראש הממשלה. אני לא חושב שמישהו מאיתנו היה מוכן שיוקם כזה מתקן בישראל. מצד שני, אם התנאים במתקן לא יהיו נוראים כל כך, איזה ערך הרתעתי יהיה לו?".

"ומה יעלה בגורלם של 30,000 מבקשי המקלט שיוותרו מחוץ למתקן הכליאה, אשר החלטת הממשלה אוסרת עליהם לעבוד? חייבים למצוא פתרון אמיתי, לייצר מסגרת שמאפשרת לאנשים האלה להתקיים כל עוד הם נמצאים כאן. אני לא מבין איך אפשר להצדיק מצב מטורף שיש כל כך הרבה אנשים שלא ניתן להוציאם מהארץ ושאסור להם לעבוד ובמקביל המדינה ממשיכה לייבא כל כך הרבה מהגרי עבודה. במקום היבוא – יש לאפשר למבקשי המקלט לעבוד בזמן שמבררים את מעמדם על מנת שיוכלו להתקיים.

"הממשלה מציעה מערכת של כאילו פתרונות במקום התמודדות אמיתית במקום לעצור את הדלת המסתובבת באמצעות הפסקת היבוא של אלפי עובדים חדשים בכל שנה – הממשלה מציעה מלחמה נגד קורבנות הדלת הזאת: הישראלים ומבקשי המקלט כאחד".

כן הציע ח"כ חנין להכניס בחוק שינויים בפרק ההגדרות על מנת להבטיח כי החקיקה תקבע דרך טיפול שונה בפליטים, מבקשי מקלט ומבקשי הגנה בהתאם למחויבויותיה הבינלאומיות של ישראל ובהתאם להוראות המשפט הישראלי. "אין ספק כי למדינת ישראל עומדת הזכות לשמור על גבולותיה ולפקח על הבאים בשעריה – אולם כל אמצעי הננקט על ידי המדינה חייב להביא בחשבון את החובה המוסרית והמשפטית שלא לכלוא פליטים ומבקשי מקלט ולא להענישם".