ח"כ חנין זכה ב"אות הפרלמנטר" של המכון הישראלי לדמוקרטיה

22.01.12 קטגוריית: כללי

ועדה בראשות המשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס, תאודור אור, בחרה בח"כ דב חנין כזוכה ב"אות הפרלמנטר" של המכון הישראלי לדמוקרטיה. ח"כ חנין אמר בתגובה: "ההחלטה היא ביטוי הערכה למאמצים שלנו לחולל שינויים באמצעות כלים פרלמנטריים".

ועדת "אות הפרלמנטר", בראשות המשנה לנשיא המדינה בדימוס תאודור אור, בחרה בחברי הכנסת דב חנין (חד"ש) ואורי מקלב (יהדות התורה) לתואר חברי הכנסת המצטיינים ובח"כ זבולון אורלב (הבית היהודי), יו"ר הוועדה לזכויות הילד, כיושב ראש הוועדה המצטיין. הבחירה נעשתה לאחר ששיקללה נתונים כמותיים ואיכותיים שנאספו ע"י חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה, ביחד עם קריטריונים נוספים כגון תרומתם של המועמדים לקידום חוקי ממשלה, הקשר עם הציבור והאחריות התקציבית שהפגינו.

המכון הישראלי לדמוקרטיה ערך מחקר מקיף במטרה לעמוד על הקריטריונים המאפיינים פעילות פרלמנטרית איכותית ועל הדרך הטובה ביותר לאתר את חברי הכנסת שבלטו בתחום זה. לשם כך גם נפגשו נציגי המכון עם חברי כנסת ושרים בדימוס, עם גורמים מקצועיים בכנסת בהווה ובעבר ועם אנשי אקדמיה. נקודת המוצא היא כי הכנסת היא לא רק הגוף המחוקק בישראל, אלא גם הגוף המייצג את האזרחים ואת עמדותיהם; היא הבמה המרכזית לדיון ציבורי בנושאים שעל סדר היום, והיא גם הגוף היחיד שמתפקידו ובסמכותו לפקח על הממשלה ולבקר את פעילותה ואת מדיניותה.

חברי הכנסת הזוכים, נבחרו בידי ועדת האות המורכבת מהמשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט בדימוס תאודור אור, פרופ' מנחם בן ששון, יאיר צבן, הרב יצחק לוי, פרופ' אניטה שפירא ובת ציון בן דוד (שזכתה בפרס בתחרות הנאומים של "צוערי הדמוקרטיה"). תהליך הבחירה כלל שני שלבים, בראשון נערכה בחינה קפדנית של פעילותם הפרלמנטרית של הח"כים, על בסיס קריטריונים מדידים כגון נוכחות בוועדות נוכחות בוועדות הכנסת, חקיקה שהושלמה במהלך השנה, פעילות פרלמנטרית כגון הגשת שאילתות, הצעות לסדר היום ונאומים במליאה. בשלב השני שיקללה ה הועדה את הנתונים ביחד עם קריטריונים נוספים כגון תרומתם של המועמדים לקידום חוקי ממשלה, הקשר עם הציבור והאחריות התקציבית שהפגינו.

האות יוענק לחברי הכנסת בטקס בהשתתפות יו"ר הכנסת ביום חמישי 2 בפברואר במכון בירושלים.