"ישראל אימצה תוכנית פחות ממינימלית להפחתת גזי החממה וגם אותה אינה מבצעת"

02.01.12 קטגוריית: ירוק

הוועדה המשותפת (פנים-עבודה) לנושאי סביבה ובריאות, דנה ביום שני, ה-2 בפברואר, בתוכנית הלאומית להפחתת גזי חממה. בדיון התגלה כי התכנית הלאומית שנקבעה להפחתת גזי החממה מתעלמת מהיעד אליו התחייבה ישראל, אינה מתוקצבת כראוי ואינה מיושמת.

הוועדה התכנסה בעקבות ועדת האקלים של האו"ם בדרבן, ובמהלך הדיון עלה כי מדינת ישראל שוב אינה עומדת בהתחייבויותיה: בוועידת קופנהגן בשנת 2009 התחייבה ישראל להפחתת 20% מהגידול הצפוי בפליטות גזי החממה עד שנת 2020 – כלומר, הפחתה של 22.6 טון. עם זאת, כלל הצעדים בהם התבקשו משרדי הממשלה לנקוט מכוונים להפחתה בפועל של כ-14% מהגידול בפליטות של ישראל. יצויין כי גם היעד שנקבע על ידי המדינה – צמצום של 20% מגזי החממה – אינו מספק, וחשיבות הפחתת הפליטות אינה נובעת רק ממחויבות ישראל לאמנות וארגונים בינלאומיים אלא מתוך תועלות סביבתיות, בריאותיות וכלכליות.

במהלך ישיבת הוועדה מתח ח"כ חנין ביקורת על התנהלותה של התוכנית הלאומית, אשר מתעלמת מהיעד אליו התחייב הנשיא פרס בשם מדינת ישראל. "התוכנית נבנתה מלמטה למעלה", אמר ח"כ חנין, "היא מושתת על מטרות כלכליות ומתעלמת באופן מובהק מנושאים רבים אחרים".

נציגת ארגון חיים וסביבה הוסיפה: "התוכנית הלאומית אותה אימצה מדינת ישראל, לא רק שלא הפחיתה מהצמצום – היא אינה מצמצמת מהכמות האבסולוטית, אלא רק מכמות הגידול. אם תמולא במלואה, תביא התוכנית רק ל14% הפחתה מהגידול. נוסף על כך, ישראל משקיעה בפרויקטים הפוכים כגון: פצלי נפט, הקמת יישובים חדשים בניגוד לעיבוי מרחב עירוני קיים, השקעה בתחבורה פרטית מול ציבורית ועוד".

ח"כ חנין סיכם את הדיון: "מדינת ישראל אימצה תוכנית פחות ממינימלית וגם אותה היא לא מבצעת".