עברו טרומית: 4 חוקים להגנת בע"ח שיזם ח"כ חנין יחד עם ח"כים אחרים

28.02.12 קטגוריית: ירוק

במסגרת יום בעלי חיים שצויין ב-28 בפברואר, אושרו בכנסת בקריאה טרומית 4 חוקים להגנת בעלי חיים שיזם ח"כ דב חנין עם ח"כים אחרים.

הצעת חוק צער בעלי חיים (תיקון – הסדרת עיסוקים הנוגעים לבעלי חיים) עם ח"כ ניצן הורוביץ: קובעת שניתן יהיה לקבוע בתקנות לפי חוק צער בעלי-חיים דרישות לרישוי ועיסוק בבעלי-חיים (למשל – מאלפים או עסקים להחזקת בעלי-חיים). הצעת החוק מסדירה תנאי אחזקה, הובלה ואילוף של בעלי חיים (כולל בחנויות לחיות מחמד), וכן תנאים בעניין אופן המתה של בעלי חיים, בעניין תערוכות, תחרויות והצגות שלהם.

ח"כ חנין: "הגיע הזמן להסדיר בחוק את כל מישורי ההתנהלות עם בעלי החיים, לקבוע כללים ראויים בעניין ובפרט לקבוע מי יוסמך להחזיק, להוביל, להמית ולאלף בעלי חיים. תחום זה היה פרוץ לחלוטין עד היום והצעת החוק משלימה חוסר חיוני בדיני צער בעלי החיים בישראל".

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – סמכויות פיקוח) עם ח"כ איתן כבל ואורי אריאל: עוסקת בסמכויות פיקוח לפי חוק צער בעלי-חיים. בין היתר תאפשר ההצעה למפקחים לפי החוק להיכנס למתקנים להחזקת בעלי-חיים (כגון חנויות ופינות חי), לערוך מדידות ולעיין במסמכים כדי לבדוק אם המקום עומד בתנאי החוק.

הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – חינוך למניעת צער בעלי חיים) עם ח"כ ניסים זאב, איתן כבל, מירי רגב, עתניאל שנלר, יואל חסון, אברהם מיכאלי, משה (מוץ) מטלון: אושר רק סעיף 4ב (א') לפיו השר להגנת הסביבה יגבש תכנית להקניית ידע וכלים בנושא מניעת צער בעלי חיים לעובדי המדינה. שאר הסעיפים שמתייחסים לגיבוש תוכניות במערכת החינוך ובצבא לא זכו לתמיכת הממשלה.

הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים) עם ח"כ עינת וילף ואיתן כבל: באה לקבוע שתקופת ההסגר של בעל חיים שנשך יספר מיום הנשיכה או עד להגעת תוצאות שליליות לבדיקת נוגדנים לכלבת, לפי המוקדם – ולא מיום תפיסתו. הצעת חוק זו באה למנוע מקרים בהם בעל חיים נאלץ לשהות בתחנת ההסגר שלא לצורך. כמו כן, הווטרינר הרשותי יהיה רשאי להורות כי בעל חי לא יילקח למאורת בידוד אם מצא כי בעל החי נשך בתגובה להתגרות והוא אינו נמצא ביישוב שבו דווח על כלבת, או אם מצא כי התקיימו נסיבות אחרות המצדיקות זאת.