אלה החוקים שקידמתי ב-3 השנים הראשונות של הכנסת ה-18

22.03.12 קטגוריית: כללי

שלום לכן ולכם,

ערבית אחרי עברית – العربية بعد العبرية,

לפני שבועיים כתבתי לכם על הישגים בבלימת חוקים רעים, עכשיו אני כותב על ההישגים בקידום חוקים טובים, החוקים שיזמתי והצלחתי לקדם בכנסת הנוכחית.

אנא הקדישו רגע לעיון בהם. אשמח להערות ולהתייחסויות.

זמן קצר לפני הוצאת העלון התבשרתי על כך שהמשמר החברתי המלווה את הכנסת מאז ימי המחאה החברתית, בחר בי כחבר הכנסת המצטיין בפעילות החברתית. הם לא בחנו את החוקים שקידמתי אלא את הצבעותיי בכנסת. אני גאה בבחירה הזאת ומנצל את ההזדמנות כדי להביע הערכה גדולה למאות מתנדבי המשמר החברתי המקרבים את הציבור למתרחש בכנסת ונאבקים כדי לקרב את הכנסת למתרחש בציבור.

ואלה החוקים שלי בכנסת הנוכחית:

חוקים שעברו בקריאה שנייה ושלישית ונכנסו לספר החוקים:

1.      מניעת פיטורים מחזוריים מונע העסקת עובדים בהתקשרות לתקופה קצובה, ופיטורין מחזורים, ובעקבותיהם העסקה מחודשת –  שיטת התחמקות של המעסיקים מחובת הבטחת התנאים הסוציאליים ופיצויי פיטורים. יחד עם חה"כ שלמה מולה ושלי יחימוביץ'.

2.      איסור על לקיחת בטחונות מעובדות ועובדים. לפי החוק מעבידים שייקחו בטחונות, צ'קים, שטרות, פיקדונות מעובדיהם יהיו צפויים לעונשי מאסר וקנס. החוק חל גם על עובדי הקבלן.  יחד עם חברי לסיעת חד"ש ושלי יחימוביץ'.

3.      גמלת הבטחת הכנסה לאישה במקלט לנשים מוכות. שהות במקלט לנשים מוכות לא יכול לשמש אליבי למדינה להתנער מאחריות. נשים השוהות במקלטים לנשים מוכות זקוקות יותר מכל להבטחת הכנסה מאחר ואין להן מקור פרנסה אחר והן מגיעות למקלט חסרות כל. יחד עם ח"כ זהבה גלאון.

4.      איסור עיקול דמי הליווי לעיוורים. דמי הליווי, המאפשרים לעיוורים לשלם עבור עזרה הנדרשת לניידות בסיסית (למשל: לקנות בסופר) ולהשתלבות בחברה, יהיו מעתה מוגנים מפני כל סוגי העיקולים. מאחר וחלק ניכר מאוכלוסיית העיוורים בישראל חיים מתחת לקו העוני רבים מהם סובלים מעיקולים על חשבונותיהם בשל חובות. יחד עם ח"כ מאיר שטרית

5.      חוק ההליכים החלופיים לעבירות של בני נוער. במקום לשלוח נערים לכלא ולהכשיר עברייני עתיד – החוק מיצר מערכת של הליכים חלופיים, במסגרתם הם מקבלים אחריות למעשיהם ומעורבים בפעולות תיקון במעגלים שונים. ניסיון עולמי מלמד שזה צודק יותר וגם יעיל יותר. יוזמת החוק הראשונית בעניין הייתה של חברי הכנסת לשעבר מטעם חד"ש תמר גוז'נסקי ועיסאם מח'ול.

6.        חוק השקיפות הסביבתית – חובת דיווח על פליטת חומרים מזהמים – חוק הדורש שקיפות בכל הנוגע לפליטות של חומרים מזהמים לסביבה, מטיל על מפעלים חובות דיווח מפורטות, מקים מרשם של חומרים מזהמים שנפלטו ומחייב את פרסום הנתונים לידיעת הציבור.הניסיון מלמד שחובות דיווחו סביבתיות משנות התנהגות של מפעלים מזהמים. שקיפות סביבתית היא כלי דמוקרטי ומכשיר מרכזי לגיוס הציבור לפעולה נגד זיהומים ומזהמים. התחמקות מדיווח תהיה עבירה פלילית ותגרור גם עיצומים כספיים מנהליים בשיעורים ניכרים.

7.      חוק איסור פרסום שירותי זנות – המתמודד עם המנגנון הכלכלי שביסודה של תעשיית הזנות.  יחד עם ח"כ אורית זוארץ.

8.      הבטחת תשלום מזונות גם לאישה שביקרה בחו"ל החוק החדש קובע כי לא ניתן יהיה למנוע דמי מזונות מהביטוח הלאומי לנשים היוצאות לחו"ל.עם חברי לסיעת חד"ש וח"כ פאינה קירשנבאום.

9.      חוק זכויות נפגעי עבירה – מעגן את מעמד נפגעי עבירות תאונות דרכים לדיונים על  הסדרי טיעון עם העבריינים. יחד עם ח"כ זאב בילסקי.

10.  הכללת איסור על אפליה בגין נטייה מינית, הורות או הריון בשירות התעסוקה. הרחבת איסור האפליה בגין נטייה מינית היא חשובה במיוחד בימים של התקפה על חירויות חברתיות בסיסיות. יחד עם שדולת הנשים וח"כ נחמן שי.

11.  מניעת רישום פלילי של עבירות צבאיות כגון סירוב פקודה או היעדרות משירות. יחד עם חה"כ מירי רגב ואורי אריאל.

12.  התייעלות אנרגיה במבני ציבור – קובע מנגנון מקיף להפחתת השימושים באנרגיה במערכת הציבורית. בין היתר, כל מוסד ציבורי מחויב לתכנית מוגדרת של הפחתה בצריכת אנרגיה. כמו כן כוללת ההצעה שורה של אמצעים לחיסכון באנרגיה לרבות התקנה של נורות חסכניות, החלפת ציוד חשמלי ונוהל להפעלתו החסכונית. עם חה"כ ניצן הורוביץ ואורית זוארץ.

13.  חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבני ציבור – מחייב התקנת אביזרים חוסכי מים, ובכלל זה חסכמים, בכל המבנים הציבוריים, וזאת כדי לחסוך מים. יחד עם חה"כ אופיר אקוניס, יוחנן פלסנר וניצן הורוביץ.

14.  איסור נהיגה בחופים – קובע איסורים ברורים והגדרות לנהיגה בחופים, מחדד את הענישה ומייצר מנגנוני אכיפה אפקטיביים ומודרניים לאיסור הנהיגה בחופים.

15.  חוק האכיפה הסביבתית – מקנה לפקחי המשרד להגנת הסביבה סמכויות רחבות של חיפוש וחקירה. חידוש גדול נמצא בהכפפתן התקדימית של מערכות הביטחון השונות לאכיפה אזרחית, עליה ניטש בכנסת מאבק ממושך.

16.  חוק הפיקדון החדש– החל כהצעת חוק פרטית שלי שלאחר מכן הוצמדה להצעת חוק ממשלתית בעניין. החוק במהדורתו הסופית כולל הישגים משמעותיים ובראשם הטלת האחריות הישירה על היצרנים, על בסיס עיקרון "המזהם משלם".

17.   צמצום חובת חבישת קסדה ברכיבה באופניים –החוק מצמצם במידה ניכרת את החוק מהכנסת ה-17, שקבע שנסיעה באופניים ללא קסדה הינה עבירה פלילית. לפי החוק תוגבל החובה רק לנסיעה אתגרית וספורטיבית מחוץ לעיר וכן לילדים ובני נוער. יחד עם ח"כ שלי יחימוביץ'.

18.  חוק מסירת מידע להורה – מעגן את זכות שני הורים החיים בנפרד לקבל מידע לגבי ילדיהם. יחד עם חה"כ יריב לוין.

19.  איסור ייבוא מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי שנוסו על בעלי חיים – החוק אוסר ייבוא לארץ של מוצרי קוסמטיקה וניקיון, שאינם לצרכי בריאות, וחומרי ניקוי שתהליך ייצורם היה כרוך בניסויים בבעלי חיים. יחד עם ח"הכ איתן כבל וניצן הורוביץ.

20.  איסור עקירת ציפורני חתולים שלא למטרות רפואיות. עקירת הציפורניים עליה אוסר החוק מתבצעת לרוב עקב רצונם של בעלי חתולים להגן על הריהוט הביתי. זהו ניתוח בלתי הפיך, הגורם לכאב רב לחיה. תקופת ההחלמה נחשבת לארוכה ובמהלכה, כפות רגליו של החתול חבושות במשך פרק זמן ארוך והוא לא יכול לדרוך על אצבעותיו. עקירת הציפורניים משבשת את שיווי המשקל של החתול, פוגעת ביכולתו ללכת, לחפור ולקפוץ ומותירה אותו חסר הגנה מפני תקיפות או יכולת לטפס על עצים. יחד עם ח"כ איתן כבל

21.  חוק הכניסה לישראל (הארכת רישיון לעובד זר בתחום הסיעוד) – מאפשר, בנסיבות מסוימות, המשך שהיה בישראל למטפלים סיעודיים בתום תקופת הרישיון שלהם. יחד עם ח"כ דוד אזולאי.

22.  פטור מארנונה לבתי ספר שדה – מסייע למוסדות החינוכיים הסביבתיים החשובים הללו. יחד עם ח"כ זבולון אורלב.

23.  איסור מכירת סיגריות באמצעות מכונות אוטומטיות החוק נועד לצמצם את הנגישות של סיגריות ומוצרי עישון עבור בני נוער. במצב כיום, על אף האיסור על מכירת מוצרי טבק למי שטרם מלאו לו 18 שנה, ניתן לרכוש מוצרים אלו ללא הזדהות בעזרת מכונות אוטומטיות. יחד עם ח"כ אורי אריאל.

24.  תיקון פקודת התעבורה (מסירת מידע בגין משכון כלי רכב)- הקובע כי בעת העברת בעלות על רכב ייבדק באופן אוטומטי מידע בדבר קיומו של משכון על הרכב. יחד עם ח"כ גדעון עזרא.

25.  חוק הרשות הלאומית לפינוי מוקשים – מקים ראשות שתפעל לפינויים וסילוקם של מאות שדות מוקשים הפזורים בארץ. יחד עם קבוצה גדולה של יוזמים אותה הוביל, בראשית המהלך, ח"כ צחי הנגבי ובהמשך ח"כ רוני בראון.

*  חוק אכיפת דיני העבודה – כך שיכלול מגנונים אמיתיים של הגנת עובדי קבלן. אמנם בינתיים רק בתחומי ניקיון שמירה והסעדה: גלגול של הצעת חוק אחריות מזמין לזכויות עובדים של קבלן שירותים – שקבעה שהאחריות לשמירה על זכויותיהם של עובדי קבלן אינה מוטלת רק על כתפי הקבלן המעסיק אותם אלא גם על כתפי המוסד שהזמין את השירותים. הוכנה לקריאה שנייה ושלישית בשלהי הכנסת הקודמת והולידה את הצעת החוק הממשלתית.

בהכנה לקריאה שניה ושלישית (אחרי קריאה ראשונה)

26.  שקיפות בהחלטות רשות המקרקעין (לשעבר: מינהל מקרקעי ישראל). זהו עניין חיוני: רשות המקרקעין חולשת על יותר מ- 90% מהקרקעות בארץ. אבל מתוך 1800 החלטות ההנהלה שלה התפרסמו רק 51. העדר שקיפות במוסד כזה הוא פתח לשחיתויות, לאפליה, להעדפת מקורבים ובעלי הון.החוק קובע כי כל החלטות הנהלת רשות מקרקעי ישראל יתפרסמו באופן מיידי באינטרנט.

27.  חוק תנאי כליאה הולמים לאסירים.  הצעת החוק מבטיחה תנאי כליאה השומרים על הכבוד והבריאות, טיפול רפואי, השגחה נדרשת, מיטה, מזרון, שמיכות, ארון, מזון מתאים ובריא, אוורור ואור בתא, וטיול יומי באוויר הפתוח.  הצעת החוק תחול על כלל האסירים בלי אבחנה, כולל האסירים הביטחוניים.

28.  פטור מארנונה למסגרות לשיקום, להכשרה או לתעסוקה של אנשים עם מוגבלויות. יחד עם חברי לסיעת חד"ש.

29.  הענקת סמכות לבית הדין לעבודה להאריך מועדים – מטרת החוק לאפשר לבית הדין לעבודה, להאריך את המועדים להגשת תובענות נגד המוסד לביטוח לאומי וערעורים לבית הדין על החלטותיו. עד היום החוק לא נתן אפשרות לבית הדין להאריך מועדים אלו, אפילו אם הטעמים היו מוצדקים.

30.  החוק המרחיב את איסור האפליה בשל גיל, הצעת החוק נועדה למנוע מצב בו יופלה אדם בהליכי מכרז מפאת גילו. בדרך כלל מדובר באפליה כלפי האוכלוסייה המבוגרת יותר, הנמצאת ב"קבוצת סיכון" להיפגע מיחס לא שווה ומפלה בשל גילה המתקדם יחסית, לעומת מתמודדים צעירים יותר במכרז. יחד עם ח"כ זאב בילסקי.

31.  תגי זיהוי לשוטרים התמודדות כוללת ומקיפה עם התופעה המוכרת של "שוטרים  אנונימיים" המייצרת אלימות משטרתית אנונימית.

32.  איסור על מעבידים להחתים את עובדיהם על התחייבויות להמשך עבודה במקום העבודה או לכיסוי נזקים אפשריים של המעביד.

33. הפחתת השימוש בשקיות פלסטיקבישראל נצרכות מדי חודש כ-430 מיליון שקיות פלסטיק ברשתות השיווק. חלקן היחסי של שקיות הפלסטיק מהווה כ-28% מנפח הפסולת המושלכת בישראל ו-7% ממשקלה. פסולת זו דורשת שטחי הטמנה יקרים שהולכים ואוזלים. הפלסטיק ממנו עשויות השקיות הוא חומר שאינו מתכלה, אינו מתפרק בטבע ואינו ממוחזר בישראל. הצטברותו יוצרת השלכות סביבתיות רבות וביניהן זיהום שטחים פתוחים מאחר והשקיות מתפזרות ברוח תוך זיהום נופי הארץ; סכנה לבעלי חיים, פגיעה בצומח ובקרקע, והדבר משפיע לרעה על התפוקה החקלאית ועוד. מטרתה של הצעת חוק זו הינה צמצום משמעותי בשימוש בשקיות הפלסטיק והגברת השימוש בשקיות רב-פעמיות העשויות מחומרים ידידותיים לסביבה, כמו גם העלאת המודעות בקרב הציבור לנושא ופיתוח אחריות סביבתית.

34. פיצוי לנפגעי פוליו שלקו במחלה לפני קום המדינהעל פי חוק פיצוי נפגעי פוליו, מעניקה המדינה פיצוי חד פעמי וקצבה חודשית למי שנולד בישראל וחלה במחלת הפוליו. מאז עבר החוק עשרות מן החולים, אשר נולדו וחיו בארץ ישראל לפני ההכרזה על מדינת ישראל, נדחו  על ידי המוסד לביטוח לאומי משום שהמוסד לביטוח לאומי מפרש את המילים הנקובות בחוק "לקה בישראל" במשמעות של – לאחר הכרזת המדינה. החוק בא לתקן מצב מעוות זה ולהבטיח כי גם מי שחי בישראל ונולד בה טרם הקמת המדינה יזכה לזכויות הקבועות בחוק.

בהכנה לקריאה ראשונה (עברו קריאה טרומית):

35.  מענק הסתגלות לנשים ביציאה ממקלט לנשים מוכות.  כיום נשים אשר עוזבות מקלט בו הן שהו עקב חשש לחייהן וחיי ילדיהן לא יכולות לחזור לביתן, ולכן הצעת החוק תעניק להן את הזכות למענק הסתגלות להן ולילדיהן.  הצעת חוק זו מצטרפת להצעת חוק נוספת שלי ושל ח"כ גלאון אשר עברה בקריאה שנייה ושלישית, ואשר מאפשרת לאישה במקלט לנשים מוכות לקבל גמלת הבטחת הכנסה.

36.  הגבלת גיל הנישואין כיום, חוק גיל הנישואין משנת 1950 קובע את גיל 17 כגיל מינימאלי לנישואין. קביעה זו אינה עולה בקנה אחד עם נורמות בינלאומיות מקובולות ועם התפתחויות במשפט ובמחקר בנושג לנישואי קטינים. תופעת נישואי קטינים מהווה פגיעה חמורה בזכויות היסוד של הקטין, ובראשון הזכות להיכנס בברית הנישואין תוך הסכמה חופשית. עיקר קורבנות התופעה הן נערות צעירות, אותן משיאים תוך לחץ של משפחתן וסביבתן ולמעשה בכפיה.

37.  חוק עמדות שמירה לעובדים בענף השמירה והאבטחה. חוק המחייב מעסיקים וקבלני כוח אדם להעמיד לרשות מאבטחים ושומרים עמדה מוצלת או מחוממת לפי הצורך. יחד עם ח"כ דניאל בן סימון.

38.  חוק הלוואת לדיור – חובת הפנייה לוועדה מיוחדת ולוועדת חריגים לפני הגשת בקשה לביצוע משכנתה. מטרת הצעת החוק היא לתקן עיוות הקיים בדין הנוכחי, אשר מביא לפגיעה מיותרת בחייבים אשר נקלעו למצוקה בהחזרי הלוואות לדיור, כמו גם לעומס מיותר על מערכת ההוצאה לפועל. לפי ההצעה בנק לא יוכל לממש משכנתה לפני בדיקה מעמיקה של סיוע ללווה.  יחד עם ח"כ איתן כבל.

39.  הצעת חוק לעידוד תחבורה ציבורית הצעת החוק הקובעת חובת הכנת תכנית כוללת לקידום התחבורה הציבורית ומהלכים לקידום תחבורה ציבורית באמצעות המדינה ומוסדות השלטון המקומי, בין היתר באמצעות: שיפור השירות למשתמשים בתחבורה הציבורית, קביעת עדיפויות דרך לתחבורה הציבורית, שיפור שילוב אמצעי התחבורה הציבורית השונים, הפחתת זיהום האוויר והוזלת עלויות הנסיעה בתחבורה הציבורית.

40.  פיקוח על ספרי לימוד– לפי ההצעה, מחירי ספרי הלימוד ייקבעו על ידי שר החינוך בנוסף ייעצר הנוהג של הוצאות הספרים להדפיס "מהדורות מחודשות" ואשר מחייב את ההורים לרכוש אותן, ללא יכולת לרכוש ספרים יד שנייה ולהעביר מאח לאח. הדפסת מהדורות ספרים חדשות, השונות מהמהדורות הקודמות, תאושר רק בעקבות שינוי בתכנית הלימודים. יחד עם ח"כ אורי  אריאל וח"כים נוספים.

41.  הגנה מפני שימוש בטלפון נייד והגבלת פרסומות. הצעת החוק מחייבת פרסום אזהרה על נזקי הקרינה הסלולארית על גבי המכשירים ואריזתם וכן בכל פרסומות למכשיר טלפון נייד. כן קובעת הצעת החוק איסור מוחלט על פרסומות לטלפונים סלולאריים המכוונת לקטינים. החוק קובע עונשים פליליים לעובר עליו ומקנה גם זכות להגשת קובלנות פליליות. יחד עם ח"כ יוליה שמאלוב-ברקוביץ'.

42.  איסור התפקדות ליותר ממפלגה אחתהצעת חוק זו באה לעקור מן השורש תופעה שמכבידה על המערכת הפוליטית – התפקדות לחברות ביותר ממפלגה אחת", נכתב בדברי ההסבר המצורפים להצעה. "תופעה זו מנוגדת לחוק, ופוגעת קשות לא רק במהימנות תוצאות הבחירות, אלא גם בתדמית המערכת הפוליטית-מפלגתית כולה. יחד עם ח"כ יוחנן פלסנר.

43.  חוק עיקור/ סירוס כלבים – מטרת החוק היא להתמודד באופן אנושי עם תופעת אלפי הכלבים משוטטים שמומתים מדי שנה בייסורים או חווים התעללות קשה. ע"פ החוק, מי שיעביר את כלבו סירוס או עיקור יחזיר בתוך שנתיים את ההשקעה בזכות ההנחה שיקבל על האגרה.  יחד עם ח"כ איתן כבל.

44.  הצעות חוק מים אפורים – מסדירה שימוש חוזר במים ובכך צמצום היקף צריכת מי השתייה. יחד עם ח"כ ניצן הורוביץ.

45.  הסדרת עיסוקים הנוגעים לבעלי חיים – מסדירה תנאי החזקה, הובלה ואילוף של בעלי חיים וכן תנאים בעניין אופן המתתם או הצגתם בתערוכות, תחרויות והצגות.

46.  סמכויות פיקוח לפי חוק צער בעלי-חיים. בין היתר תאפשר ההצעה למפקחים לפי החוק להיכנס למתקנים להחזקת בעלי-חיים (כגון חנויות ופינות חי), לערוך מדידות ולעיין במסמכים כדי לבדוק אם המקום עומד בתנאי החוק. יחד עם ח"כ איתן כבל ואחרים.

47.  חינוך למניעת צער בעלי חיים. קובע כי השר להגנת הסביבה יגבש תכנית להקניית ידע וכלים בנושא מניעת צער בעלי חיים לעובדי המדינה. הסעיפים שמתייחסים לגיבוש תוכניות במערכת החינוך ובצבא לא זכו לתמיכת הממשלה. יחד עם ח"כ ניסים זאב ואחרים.

48.  הגבלת תקופת ההסגר של בעלי חיים. הצעת חוק זו באה למנוע מקרים בהם בעל חיים נאלץ לשהות בתחנת ההסגר שלא לצורך. כמו כן, הוטרינר הרשותי יהיה רשאי להורות כי בעל חי לא יילקח למאורת בידוד אם מצא כי בעל החי נשך בתגובה להתגרות והוא אינו נמצא ביישוב שבו דווח על כלבת, או אם מצא כי התקיימו נסיבות אחרות המצדיקות זאת. יחד עם ח"כ עינת וילף וח"כ איתן כבל.

49.  חוק כפר שלם, הצעת חוק אשר באה להילחם באכזריות מכונת הפינויים של הממשלה ועיריית תל אביב בראשות רון חולדאי.  הצעת חוק זו מהווה תיקון עוול ובשורה לתושבים. עם ח"כ אופיר אקוניס, ח"כ דוד אזולאי, ח"כ זבולון אורלב, ח"כ יואל חסון ואחרים.

הצעות חוק שאני נאבק על החלת דין רציפות שיאפשר המשך קידומן לקריאה שניה ושלישית:

50.  הצעת חוק להארכת חופשת הלידה לכדי 16 שבועות . בכנסת הקודמת העברתי, עם ח"כים נוספים, הארכה של חופשת הלידה ל-14 שבועות.מחקרים  הוכיחו  את  חשיבות  טיפוח  הקשר  בין  האם  לתינוק דווקא בחודשים הראשונים, לרבות חשיבות ההנקה בחודשים אלה, ותרומתה לחיזוק המערכת החיסונית של התינוק. בנוסף, הארכת  חופשת הלידה תצמצם את מספר הנשים הפורשות מהעבודה בשל קשיים במציאת סידור לתינוק המניח את הדעת, הן מבחינת איכותו והן מבחינת עלותו. חופשת הלידה שהצלחנו להאריך בכנסת הקודמת עומדת על הזמן המינימאלי שנקבע ע"י ארגוני הבריאות הבינלאומיים אשר מדינות רבות כבר מרחיבות כיום ואין סיבה שישראל תישאר מאחור בנושא חיוני זה.

51.   הצעת חוק אמצעי אכיפה כנגד מזהמי מקורות מים הצעת החוק באה ליצור מנגנוני דיווח עצמי של מפעלים וגורמים מזהמים אחרים על היקף הזיהום שהם פולטים, ובכך לשפר את יכולת הפיקוח הציבורי עליהם.

נספח: הצעות חוק שהתקבלו בקריאה שנייה ושלישית ונכנסו לספר החוקים בכנסת הקודמת (הכנסת ה-17)

52. חוק המזהם משלם – חוק רוחבי המעדכן ומתקן את כלל החוקים הסביבתיים בישראל. החוק כולל מנגנונים מתקדמים של ענישה כלכלית – מנהלית ופלילית – נגד מזהמים. החוק מחמיר את הענישה על גורמים המזהמים ללא רישיון וקובע מנגנון גבייה גם מגורמים המזהמים בהתאם לחוק. מנגנון זה אמור לתמרץ מפעלים לעבור לטכנולוגיות נקיות יותר.

53. חוק אוויר נקי – החוק הוגש לכנסת עוד לפני בחירתו של ח"כ חנין ואושר בקריאה ראשונה בכנסת ה-16קב בנוסח רזה וחסר, כחלק מפשרה פוליטית שאפשרה את העברתו. בכנסת ה-17 גובש החוק מחדש בעשרות ישיבות של ועדת הפנים והגנת הסביבה ובדיונים מרתוניים עם הגורמים השונים המעורבים. זהו חוק מקיף המסדיר, לראשונה בישראל, באופן כולל את שאלת פליטת המזהמים לאוויר, תוך הידוק הטבעת סביב התעשייה המזהמת. במסגרת החוק, הממשלה מחויבת להכין וליישם תוכנית רב שנתית לצמצום זיהום האוויר בישראל, תוך הצבת יעדים ברורים, דרכי פעולה ולוחות זמנים להשגתם. יוקם מערך ניטור ארצי למדידת זיהום אוויר והנתונים יפורסמו לציבור באופן שוטף. ייווצר מנגנון רישיונות פליטה לכל מפעל וגוף תעשייתי, תוך שיתוף הציבור. יוטלו קנסות ועונשי מאסר מחמירים למזהמים העוברים על החוק. ייסגרו מפעלים שלא יצייתו להוראות צמצום הזיהום. ייקבעו סטנדרטים סביבתיים מגבילים לסוגי הרכבים והדלקים בהם יותר השימוש בכבישי ישראל.

54. חוק הודעה לעובד – חוק המבטיח לעובדי קבלן מידע על תנאי החוזה שבו הם מועסקים. חוק זה בא לתקן מצב בו לא נאמר לעובד אילו תנאים סוכמו בין הקבלן למעסיק בפועל ולהבטיח כי עם תחילת ההעסקה יימסרו לעובד תנאי ההעסקה שבהם מחויב הקבלן כלפי המעסיק בפועל. החוק דורש כי יימסר לעובד המידע הדרוש לו כדי לדאוג למימוש זכויותיו.

55. חוק לצמצום זיהום האוויר מתחבורה (תיקון 84 לפקודת התעבורה) – החוק יוצר הסדר ברור בחלוקת הסמכויות בין הממשלה והשלטון המקומי ומסיים את המצב הקשה בו כל אחד משני הצדדים היה יכול לשתק יוזמות של הצד האחר. התיקון מחייב את הרשות המקומית לפעול להפחתת זיהום האוויר מתחבורה בכל מצב בו יש רמה גבוהה של זיהום באוויר.

56. איסור גביית תשלום בכניסה לגנים ציבוריים – תיקון לפקודת העיריות, האוסר על הרשויות המקומיות לגבות תשלום בכניסה לגנים ציבוריים.

57. חוק להארכת פעילותה של הקרן לילדים ונוער בסיכון – הקרן לילדים ונוער בסיכון הוקמה במקורה כאמצעי להתמודד עם התרחבות העוני, המצוקה והבעיות החברתיות בקרב ילדים ונוער עם הקיצוץ הגדול בקצבאות הילדים. במהלך השנים הקרן פיתחה מגוון של פעילויות של עזרה לילדים ונוער בסיכון ופעילותה זוכה לשבחים מכל עבר. הקרן הוקמה בראשיתה מתוקף הוראת שעה בלבד שתוכננה לפוג בסוף שנת 2007. החוק האריך את פעילות הקרן בשנה.

58. חוק איסור מכירת כרטיסי הגרלה לקטינים – החוק בא למנוע מכירה של כרטיסי הגרלה למי שטרם מלאו לו 18 שנים, בכדי להגן על קטינים מהתמכרות להימורים ומבזבוז של כסף רב.

59. חוק ההגנה על חופי מפרץ אילת – החוק מחיל לראשונה את חוק שמירת הסביבה החופית, החל על חופי הים התיכון, גם על מפרץ אילת.

60 חוק ההגנה על הכנרת – חוק אשר מחיל גם על חופי הכנרת את הוראות חוק שמירת הסביבה החופית, ומקים רשות (איגוד ערים כנרת) שתפעל להגנת הכנרת וחופיה.

61. הארכת חופשת הלידה ל-14 שבועות – חוק המאריך את חופשת הלידה ל-14 שבועות. אנחנו מנסים לקדם חקיקה נוספת להארכת חופשת הלידה ל-16 שבועות.

ניתן להיות איתנו בקשר דרך כתובת המייל: dovhanin@gmail.com

וכן ניתן לעקוב אחר פעילותנו בכנסת באופן יומיומי  בעמוד הפייסבוק, בחשבון הטוויטר ובאתר הרשמי .

בברכת חגים שמחים,

ח"כ דב חנין

————–

ثلاث سنوات على الكنيست ال-18 – النائب دوف حنين

اليكم القوانين التي قمت بتمريرها

تحياتي لكم جميعاً،

قبل أسبوعين كتبت لكم عن إنجازاتنا بوقف قوانين سيئة، الآن أكتب لكم عن قوانين قمنا بتمريرها خلال الدورة الحالية للكنيست. أرجوا منكم أن تخصصوا بعض اللحظات لقراءة هذه القوانين. ويسرني أن أتلقى منكم ملاحظات.

لقد علمت، قبل بعض اللحظات عن قيام "الحرس الاجتماعي" والذي يقوم بمتابعة أعمال الكنيست منذ أيام الاحتجاجات الاجتماعية، قام باختياري كعضو الكنيست المتميز في النشاط الاجتماعي. الحرس الاجتماعي لم يفحصوا القوانين التي قمت بتمريرها وانما التصويتات التي شاركت بها. أنا فخور جداً باختيارهم لي، واستغل هذه الفرصة من أجل التعبير عن تقديري الكبير لمئات المتطوعين في "الحرس الاجتماعي" والذين يقومون بتقريب الجمهور الواسع الى الكنيست ويناضلون من أجل تقريب الكنيست من الحادث بين الجمهور.

واليكم قوانيني في الكنيست الحالية:

القوانين التي مرت بالقراءتين الثانية والثالثة:

1.      منع الفصل الدوري – يمنع المشغلين من تشغيل العمال لفترة قصيرة ومن ثم يقوم بفصلهم ليشغلوهم من جديد بعد ذلك، لمنعهم من تلقي مخصصاتهم وحقوقهم الاجتماعية.

2.      منع أخذ ضمانات من العامل – بحسب القانون فان المشغلين الذين يطلبون ضمانات من عمالهم مثل ، وصولات، ضمانات، ودائع وغيرها سيتعرضون لعقوبات سجن وغرامة. القانون ينطبق أيضا على عاملي المقاولة.

3.      مستحقات ضمان الدخل للنساء المعنّفات: بالذات النساء الموجودات في ملجأ يحتجن أكثر من غيرهن لمستحقات ضمان الدخل. ملجاً النساء المضروبات لا يجمد حياة النساء! ولكن في الملجأ تزداد المتطلبات والمصروفات التي تحتاجها النساء نتيجة تركهن لبيوتهن وبالتالي فإن مخصصات ضمان الدخل يمكن أن تساعدهن على الاستمرار بحياتهن.

4.      منع حجز مخصصات المرافقة للمكفوفين – هذا القانون يهدف الى منع السلطات من الحجز على المخصصات التي يستحقها المكفوفين من أجل تسهيل حركتهم واندماجهم بالمجتمع. على الرغم من ان الحديث يدور عن بضعة مئات من الشواقل لكل مكفوف لكن هذه المبالغ بالنسبة لغالبية المكفوفين هي مبالغ ذات وزن خصوصاً ان غالبية المكفوفين موجودون ضمن عناقيد اجتماعية-اقتصادية فقيرة نسبياً.

5.      قانون المسار البديل لمخالفات القاصرين – المسار البديل لمعالجة جرائم القاصرين هو الحل الأفضل. فليس من المفضل بأي شكل من الأشكال ادخال القاصر الى السجن وإيقافه أمام القانون الجنائي. إدخال القاصر الى السجن هو خطأ بحق القاصر وهو خطيئة بحق المجتمع فهكذا يتم خلق مجرم جديد وإضافي. المبادرة الأولى لمشروع القانون كانت النائب الجبهوية تمار غوجانسكي.

6.      قانون الشفافية البيئية – وجوب تقديم تقرير حول المواد الملوثة – القانون يفرض على الحكومة تنفيذ عملية مراقبة جدية وبالتالي تحملها المسؤولية الكاملة عن أية تلويث يضر بصحتنا وبصحة أبناءنا. كما تبين الدراسات ان فرض الشفافية على المصانع واجبارها على تقديم تقارير حول المواد الملوثة التي يتم بثها يؤدي بهذه المصانع الى تنجيع عملها والى تقليل ضخ المواد الملوثة الى بيئتنا خوفا من محاسبة الجمهور لها. الشفافية البيئية هي جزء من الأدوات الديمقراطية وهي جزء من نشاطنا من أجل تجنيد الجمهور للعمل ضد التلويث والملوثين.

7.      قانون منع نشر إعلانات جنسية: القانون جاء لمنع نشر إعلانات خدمات الدعارة، والتي هي جزء لا يتجزأ من شبكة الاتجار بالنساء.

8.      ضمان دفع النفقة للمرأة التي سافرت الى خارج البلاد– القانون الجديد يقر أنه لا يمكن وقف دفع النفقة من التأمين الوطني للنساء اللاتي تسافرن الى خارج البلاد.

9.      قانون حقوق المتضرر من مخالفة – القانون يقوم بإعطاء المتضرر من حوادث الطرق مكانة قانونية في المداولات حول صفقات ادعاء مع المخالفين الذين أصابوهم بأذى.

10.  منع التمييز بناءً على الميول الجنسية، حمل أو أبوة أمومة في خدمات التشغيل – توسيع منع التمييز الى الميول الجنسية هو أمر هام للغاية.

11.  قانون منع تسجيل جنائي بشكل فوري للجنود الذين يرفضون تنفيذ أوامر: أو لا يقومون بالمثول لتأدية الخدمة العسكرية.

12. اقتراح قانون تنجيع الطاقة في المباني العامة: الاقتراح يحتوي على جهاز متكامل لتخفيض استعمال الطاقة في القطاع العام. بكل مؤسسة  عامة سيتم القيام بفحص صورة الوضع الحالي لاستهلاك الطاقة، وبحسب هذه الصورة سيتم اقرار برنامج واضح لتخفيض كمية الطاقة المستعملة. القانون يحدد بدقة الكمية الواجب تخفيضها. كذلك يحتوي القانون على مجموعة من الوسائل للاقتصاد بالطاقة وبضمنها إضاءة موفرة للطاقة، إغلاق الأجهزة الكهربائية التي لا يتم استعمالها وغيرها من الخطوات.

13.  قانون المياه: القانون ينص على وجوب تزويد الأبنية العامة بأجهزة للتوفير باستعمال المياه وذلك من منطلق اعطاء حلول بديلة وعملية لموجة ارتفاع أسعار المياه في البلاد.

14.  قانون منع سياقة المركبات على الشواطئ: القانون يقوم بوضع ضوابط وممنوعات واضحة للسياقة على الشواطئ وذلك من أجل حماية المستجمين على الشواطئ من جهة وحماية الشواطئ المتبقية في البلاد، القانون كذلك يحدد بشكلٍ واضح العقاب ويقوم باستحداث آليات تنفيذ للقانون فعالة وحديثة.

15.  قانون توسيع صلاحية المراقبة لوزارة حماية البيئة: اقتراح القانون يساوي بين صلاحية مراقبي وزارة حماية البيئة وبين صلاحية مراقبي البيئة في السلطات المحلية. لأول مرة سيتم وضع الأجهزة الأمنية تحت مراقبة جهاز مدني وهو الأمر الذي خلق معارضة ونقاش مطول مع الاجهزة الأمنية لإقرار القانون.

16.  قانون الإيداع (חוק הפיקדון): (تعديل- تفعيل القانون على عبوات المشروب الكبيرة- سعتها أكبر من لتر ونصف وتوسيع مسؤولية المصنعين والمستوردين)- وضع المسؤولية المباشرة على المنتجين بحسب مبدأ "الملوث يدفع".

17.  إقتراح قانون تقليص فرض إرتداء خوذه واقية أثناء سياقة الدراجة الهوائية: إقتراح القانون يقلص بشكل كبير القانون الذي تم اقراره في الكنيست ال-17 والذي نص على أن سياقة الدراجة الهوائية من دون ارتداء خوذه واقية هي مخالفة جنائية. بحسب القانون الجديد سيتم تقليص القانون للمسافرين على الدراجات الهوائية ضمن منافسات رياضية خارج المدينة.

18.  قانون اعطاء معلومات لأحد الوالدين: عندما ينفصل الوالدان، تتركز المعلومات حول الأطفال لدى الوالد الذي يعيش عنده الابن، بينما يتم حجب الكثير من المعلومات عن الوالد الآخر. اقتراح القانون يضيف الى سجل القاصر في سجل السكان عنوان الوالد الذي لا يعيش مع القاصر، وهكذا يمنح هذا القانون الوالدين إمكانية الحصول على المعلومات عن أبنائهم بشكلٍ متساوٍ.

19.   قانون منع استيراد مواد تجميل ومواد تنظيف تم تجربتها على الحيوانات: هدف اقتراح القانون منع استيراد مواد تجميل ومواد تنظيف، ليس لأهداف طبية، والتي تم تصنيعها وتجربتها على الحيوانات.

20.  اقتراح قانون الرفق بالحيوان: منع إزالة أظافر القطط من دون حاجة طبية لذلك.

21.   قانون تمديد فترة مكوث عامل التمريض الأجنبي: مشروع القانون يخول لجنة خاصة برئاسة قاضي متقاعد السماح لعمال أجانب بمجال التمريض والذين يعملون مع مرضى خاصين من البقاء في البلاد لفترة أطول حتى لو أنهم لم يعملوا لمدة سنة كاملة قبل التمديد.

22.  الغاء رسوم الأرنونا عن المدارس الحقلية – القانون يساعد هذه المدارس البيئية الهامة.

23.  مشروع قانون تقييد التدخين للقاصرين- منع وضع أكشاك آلية لبيع السجائر: مشروع القانون جاء ليمنع القاصرين من الحصول على السجائر من دون رقابة بواسطة الأكشاك الآلية المنتشرة في البلاد.

24.  مشروع قانون وجوب اعطاء معلومات حول ربط المركبة بقروض:

25.  قانون السلطة الوطنية لإزالة الألغام: هدف القانون إقامة هيئة تأخذ على عاتقها ازالة الألغام. حيث انه وعلى الرغم من ان في اسرائيل هناك المئات من حقول الالغام والتي تشكل خطراً محدقاً على الجمهور الواسع الا انه لا توجد أية هيئة او سلطة مسؤولة عن ازالة الالغام بشكل كامل.

قوانين أقرت بالقراءة الأولى ويتم تحضيرها للقراءتين الثانية والثالثة

26.  الشفافية بقرارات دائرة أراضي اسرائيل: القانون يعالج قضية هامة: دائرة أراضي اسرائيل تسيطر على 90% من الأراضي في البلاد. ولكن من بين 1800 قرار ادارة لهذه الدائرة، تم نشر 51 قراراً فقط. غياب الشفافية في هذا الجسم هو مدخل للفساد، التمييز ولتفضيل المقربين وأصحاب رؤوس المال. القانون يفرض نشر كافة قرارات إدارة دائرة أراضي اسرائيل على شبكة الانترنت فور صدورها.

27.  قانون ظروف سجن ملائمة: اقتراح القانون تضمن ظروف سجن والتي تحافظ على كرامة وصحة الأسرى. القانون يسري على كافة ا لأسرى وبضمنهم الأسرى الأمنيين.

28.  الغاء ضريبة الأرنونا على مؤسسات دعم وتشغيل أصحاب الاحتياجات الخاصة:

29.  اقتراح قانون إعطاء المجال لمحكمة العمل لتمديد فترة تقديم الشكاوى: هدف اقتراح القانون هو تمكين محكمة العمل من تمديد فترة تقديم الشكاوى ضد مؤسسة التأمين الوطني وتمديد فترة الاستئناف على قرارات المؤسسة. الوضع القائم حتى اليوم لا يعطي المحكمة إمكانية تمديد هذه الفترات، حتى لو كانت الأسباب وجيهه. في الفترة الماضية صرح قضاة محكمة العمل أنفسهم حول عدم عدل هذا الواقع. مشروع القانون مدعوم من قبل مجموعة منظمات حقوق العمال.

30.  قانون منع التمييز بسبب الجيل: القانون يمنع التمييز بقبول متقدمين للعمل بسبب الجيل.

31.  تفاصيل رجال الشرطة: القانون جاء لمكافحة عنف رجال الشرطة الذين يعملون من دون وضع تفاصيلهم على ملابسهم وبمكان يستطيع المواطن رؤيته والتعرف عليه.

32. منع المشغلين من اجبار عمالهم التوقيع على ضمانات لاستمرارهم بالعمل لديهم أو من أجل تغطية أضرار متوقعة للمشغل.

33.  مشروع قانون التقليل من استعمال أكياس البلاستيك: في اسرائيل يتم استهلاك 430 مليون كيس بلاستيكي كل شهر. هذه الأكياس تشكل 27% من حجم النفايات التي يتم القاءها في البلاد وتشكل 7% من وزن هذه النفايات. مشروع القانون جاء من أجل التخفيف من استعمال أكياس البلاستيك بواسطة عملية تدريجية ومن خلال دعم بدائل أكثر توفيراً وأطول عمراً.

34.  قانون تعويض مرضى شلل الأطفال والذين أصيبوا بالمرض قبل قيام الدولة: بحسب قانون تعويض مرضى شلل الأطفال فان التعويض يتم دفعه فقط للمرضى الذين أصيبوا بالمرض بعد قيام الدولة. اقتراح القانون جاء ليعدل الغبن الحاصل على المواطنين الذين عاشوا في البلاد قبل قيام الدولة ومرضوا بهذا المرض لكي يحصلوا هم أيضا على التعويض.

قوانين مرت بالقراءة التمهيدية ويتم تحضيرها للقراءة الأولى:

35.  دعم النساء الخارجات من ملجأ النساء المعنّفات: مشروع القانون يأتي ليساعد النساء الخارجات من تجربة قاسية ومن اعتداءات سابقة، وبعد أن أمضين على الأقل شهرًا في ملجأ للنساء المعنّفات، على البدء ببناء حياتهن الخاصة وحياة أبنائهن من جديد. خصوصا اذا ما خرجن الى بيت آخر غير بيتهن الأصلي من جراء منعهن من العودة اليه.

36.  قانون رفع جيل الزواج: إقتراح القانون يقضي برفع جيل الزواج من 17 الى 18 عاماً وبذلك يضع حد للقانون الذي تم فرضة منذ العام 1950 ويضع الحد الأدنى لسن الزواج ال-17 عاماً. القانون جاء ليدافع عن حقوق القاصرين وخصوصاً القاصرات اللاتي يتم تزويجهن قبل البلوغ ومن دون موافقتهن.

37.  قانون تحسين ظروف عمل عاملي الحراسة: القانون يجبر المشغلين والمقاولين بوضع ظروف مناسبة للتدفئة أو للتظليل أثناء العمل.

38.  قانون قرض سكني – هدف اقتراح القانون تعديل مشكلة موجودة في القانون الحالي، حيث يتم الاضرار بشكل كبير بالحاصلين على قرض سكني اذا ما تعرضوا الى مشكلة اقتصادية معينه. بحسب اقتراح القانون البنك لن يستطيع الاضرار بالمواطنين من دون فحص امكانية مساعدتهم أولا.

39.  اقتراح قانون تشجيع المواصلات العامة: هدف  اقتراح القانون هو دعم وتطوير استعمال المواصلات العامة في الدولة وذلك من خلال برنامج متكامل لدعم وتطوير المواصلات العامة، والذي سيتم تحضيره والمصادقة عليه خلال عام من إقرار القانون. البرنامج سيتضمن نقاط مختلفة منها: تحسين الخدمة لمستخدمي المواصلات العامة، إعطاء حق الأولوية للمواصلات العامة، تحسين الدمج والتنسيق بين وسائل النقل العامة المختلفة، التقليل من تلوث الهواء وتخفيض أسعار السفر في المواصلات العامة. كذلك يحوي البرنامج إمكانية تقديم خدمات المواصلات العامة بالمجان من أجل تشجيع المواطنين التحول من استخدام  المركبات الخاصة الى المواصلات العامة.

40.  قانون مراقبة أسعار كتب التعليم: بحسب القانون فان اسعار الكتب سيتم تحديدها من قبل وزير التربية والتعليم، كما سيوقف القانون عملية طبع الكتب بطبعات جديدة كل بضعة سنوات وإجبار الأهالي بشراء هذه الطبعات الجديدة الأمر الذي يمنعهم من نقل الكتب من أخ الى أخ أو الحصول على كتب مستعملة.

41.  حماية من استعمال الهواتف النقالة – اقتراح القانون يفرض على شركات الهاتف الخليوي بنشر أضرار الاشعاعات الخليوية في كل اعلان لأجهزة الهواتف  وكذلك وضع ملصق خاص على الجهاز ذاته وفقا لمواصفات تقررها وزارة البيئة. كما يمنع القانون بشكل كامل نشر اعلانات للهواتف الخليوية موجهة الى القاصرين. علما ان القانون يقر عقوبات جنائية على كل من يخالفه.

42.  منع الانضمام لأكثر من حزب واحد اقتراح القانون جاء ليجتث من الجذور ظاهرة الانضمام الى أكثر من حزب واحد. هذه الظاهرة مناقضة للقانون وتضر بمكانة المنظومة السياسية في البلاد.

43.  قانون الرفق بالحيوان – الهدف من القانون معالجة قضية الكلاب المشردة والتي يتم قتلها أو تعذيبها بشكل قاسٍ.

44.  مشروع قانون المياه الرمادية– بحسب مشروع القانون سيتم السماح بإعادة استعمال المياه وبالتالي سيتم تخفيض استعمال مياه الشرب لأغراض أخرى وذلك من خلال اعادة استعمال المياه الرمادية. مشروع القانون سيقوم بلجم رفع اسعار المياه والتي تتضرر منه بالأساس الطبقات الفقيرة.

45.  تنظيم الأعمال المتصلة بالحيوانات:  القانون يقوم بتنظيم أماكن حجز الحيوانات، نقلها وترويضها.

46.  سلطة المراقبة بحسب قانون الرفق بالحيوان: يسمح القانون للمراقبين بالدخول الى أماكن حجز الحيوانات والقيام بقياسات والنظر الى الوثائق من أجل التأكد من أن هذه الأماكن تنفذ القانون كما يجب.

47.  التربية من أجل الرفق بالحيوان: اقتراح القانون يقرر ان على وزير حماية البيئة وضع برنامج متكامل من أجل تعريف موظفي الدولة على موضوع الرفق بالحيوان. الأجزاء التي تحدثت عن ادخال هذا البرنامج الى جهاز التعليم والى الجيش لم تحظ بدعم الحكومة.

48.  تقليص فترة الإمساك بالحيوانات: اقتراح القانون جاء ليمنع حالات يتم امساك الحيوانات في المحطات الخاصة من دون الحاجة الى ذلك. البيطري المسؤول يمكنه الأمر بان لا يتم عزل الحيوان اذا ما تبين له ان الحيوان قام بالعض نتيجة استفزازه.

49.  قانون كفار شليم: وهو قانون جاء ليحارب اخلاء المواطنين من بيوتهم وخصوصا من قبل رئيس بلدية تل-أبيب.

اقتراحات قوانين تم اقرارها بالقراءة الأولى في الكنيست السابقة وأعمل على استكمال تشريعها:

50.  اقتراح قانون زيادة عطلة الولادة الى 16 أسبوعاً في الكنيست ال-17 قمت، مع أعضاء كنيست آخرين، برفع عطلة الولادة الى 14 أسبوعاً. الأبحاث العلمية أظهرت ان هناك أهمية خاصة للأسابيع الأولى من حياة الطفل على علاقته مع الأم. الهدف من القانون رفع العطلة الى 16 أسبوعاً.

51.  اقتراح قانون معاقبة ملوثي مصادر المياه: اقتراح القانون جاء ليضع منظومة تقرير حول المصانع وجهات ملوثة أخرى والتي عليها تقديم تقارير متكاملة حول كمية التلويث التي تقوم بإصدارها.

52.  اقتراح قانون ترخيص مقاولي خدمات – اقتراح القانون جاء ليوسع فرض الواجبات على مقاولي الخدمات (مثلا في مجالات الحراسة، التنظيف والتمريض) تماما كما بقية مقاولي شركات القوى العاملة.

53.  تشجيع استعمال الدراجات الهوائية – اقتراح القانون يشجع شق طرق للدراجات الهوائية من أجل منع الخطر عن راكبي الدراجات الهوائية. كذلك يحوي اقتراح القانون على تشجيع اقتصادي للعمال والمشغلين حتى يقوموا باستعمال الدراجات الهوائية من أجل الوصول الى أماكن العمل.

يمكنكم الاتصال بنا بواسطة البريد الالكتروني: dovhanin@gmail.com

وكذلك يمكنكم متابعة نشاطنا في الكنيست بشكل يومي على صفحتنا على الفيسبوك، وكذلك على حساب التويتر الخاص وعلى موقعي الرسمي.

باحترام،

دوف حنين